معامله‌گر بازار سرمایه کیست


در این روزها که اینترنت قطع است مخابرات دست در جیب مردم کرده!

در‭ ‬این‭ ‬رابطه؛‭ ‬محمدتقی‭ ‬فاضل‭ ‬میبدی؛یکی‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬برجسته‭ ‬حوزه‭ ‬علمیه‭ ‬قم‭ ‬گفت‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بورس‭ ‬این‭ ‬دفعه‭ ‬دست‭ ‬مخابرات‭ ‬در‭ ‬جیب‭ ‬مردم‭! ‬آبونمان‭ ‬تلفن‭ ‬18‭ ‬هزار‭ معامله‌گر بازار سرمایه کیست ‬تومان‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬چه‭ ‬راهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬محرومان‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬گرانیهای‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬کم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‌بار‭ ‬مخابرات‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬افتاد‭. ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬طبق‭ ‬وعده‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬دادید،‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬فسادها‭ ‬را‭ ‬بگیرید‭.‬لطف‭ ‬اله‭ ‬سیاهکلی؛‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دیده‌بان‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬مجلس‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬موضوعی‭ ‬ورود‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬مخابرات‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬تعرفه‭ ‬مخابرات‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬میکند‭ ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند‭.‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬دنیایی‭ ‬که‭ ‬صوت‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رایگان‭ ‬جابجا‭ ‬میشود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬هزینه‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬میدهند‭. ‬موضوع‭ ‬افزایش‭ ‬قبوض‭ ‬تلفن‭ ‬نشاندهنده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فهم‭ ‬درستی‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬ICT‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬بلد‭ ‬نیستیم‭ ‬
کار‭ ‬کنیم‭.‬

>‭ ‬امروز‭ ‬که‭ ‬دیتا‭ ‬محور‭ ‬درآمد‭ ‬است‭ ‬

‭ ‬آقایان‭ ‬صوت‭ ‬را‭ ‬محور‭ ‬درآمد‭ ‬قرار‭ ‬میدهند

عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬امروز‭ ‬که‭ ‬دیتا‭ ‬محور‭ ‬درآمد‭ ‬است‭ ‬آقایان‭ ‬صوت‭ ‬را‭ ‬محور‭ ‬درآمد‭ ‬قرار‭ ‬میدهند‭ ‬پس‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬پیرامونی‭ ‬خود‭ ‬فاصله‭ معامله‌گر بازار سرمایه کیست ‬زیادی‭ ‬داریم‭.‬وی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬اعتراضات‭ ‬اخیر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مخابرات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬که‭ ‬اینترنت‭ ‬قطع‭ ‬است‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬جیب‭ ‬مردم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬میخواهد‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گران‭ ‬کردن‭ ‬آبونمان‭ ‬تلفن‌های‭ ‬ثابت‭ ‬جبران‭ ‬کند‭. ‬مخابرات‭ ‬نمیتواند‭ ‬مشکل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭ ‬بنابراین‭ ‬بودجه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اینگونه‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭.‬سیاهکلی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬شاید‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬شرعی‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬مشکل‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬دیده‌بان‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬مردم‭ ‬زمانیکه‭ ‬پول‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬امتیاز‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬میکنند‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬هزینه‭ ‬دستگاه‭ ‬مخابرات‭ ‬که‭ ‬زیرساخت‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬هزینه‭ ‬آبونمان‭ ‬را‭ ‬ماهیانه‭ ‬پرداخت‭ ‬میکنند‭ ‬درواقع‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان‭ ‬مخابرات‭ ‬را‭ ‬مردم‭ ‬میدهند‭ ‬ولی‭ ‬باید‭ ‬پاسخگوی‭ ‬این‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬پول‭ ‬اضافی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬میگیرند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش؛‭ ‬استدلال‌هایی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬اینگونه‭ ‬توجیح‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬و‭ ‬چندپاره‌شدن‭ ‬ساختار‭ ‬ارتباطی‭ ‬کشور،‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی‭ ‬متعددی‭ ‬گریبانگیر‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬شد‭. ‬کاهش‭ ‬منابع‭ ‬درآمدی‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬غلط‭ ‬این‭ ‬شرکت،‭ ‬چالش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬مهمی‭ معامله‌گر بازار سرمایه کیست ‬را‭ ‬برای‭ ‬حوزه‭ ‬ارتباطات‭ ‬کشور‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬بارها‭ ‬وزیران‭ ‬ارتباطات‭ ‬دوره‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬نبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دلیل‭ ‬توسعه‌نیافتگی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬مخابراتی‭ ‬کشور‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬راهکارهایی‭ ‬مانند‭ ‬فروش‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬روی‭ ‬بیاورد‭. ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬ماهانه‭ ‬برای‭ ‬تلفن‌های‭ ‬ثابت‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬اعتبار‭ ‬موردنیاز‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‌تصویب‭ ‬نرسیده‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬افزودن‌بندی‭ ‬به‌نام‭ ‬‮«‬هزینه‭ ‬خدمات‭ ‬مکالمه‭ ‬صوتی‮»‬‭ ‬راهکار‭ ‬جدیدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شورای‌عالی‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬کمیسیون‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬مخابرات‭ ‬اجرایی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشترکان‭ ‬گفته‌اند‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬بدون‭ ‬اطلاع‭ ‬قبلی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬روی‭ ‬قبوض‭ ‬آن‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬مسئله‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ (‬خدمات‭ ‬مکالمه‭ ‬صوتی‭) ‬را‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬شرط‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اول؛‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬حتما‭ ‬شبکه‭ ‬انتقال‭ ‬داخل‭ ‬استانی‭ ‬مخابرات‭ ‬را‭ ‬نوسازی‭ ‬کنند،‭ ‬دوم؛‭ ‬توسعه‭ ‬فیبر‭ ‬نوری‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬فیبر‭ ‬نوری‭ ‬برای‭ ‬منازل‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارها‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سوم؛‭ ‬مشکلات‭ ‬داخلی‭ ‬مخابرات‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬رفع‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬جدید‭ ‬صرف‭ ‬بازنشستگان،‭ ‬ایثارگران‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬شود‭.‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬محمدرضا‭ ‬بیدخام؛‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬بین‌الملل‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬گفتگویی‭ ‬ضمن‭ ‬تکذیب‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬گفت‭: ‬خبری‭ ‬که‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شهریور‭ ‬در‭ ‬قبوض‭ ‬مشترکان‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬ساکن‭ ‬تهران‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬ماهانه700‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬درآمد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اساس‭ ‬کذب‭ ‬است‭.‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ معامله‌گر بازار سرمایه کیست ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬تغییر‭ ‬روش‭ ‬محاسبه‭ ‬قبض‭ ‬تلفن‭ ‬به معامله‌گر بازار سرمایه کیست نوعی‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬درآمد‌های‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬است‭.‬

اما‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قبوض‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مخابرات‭ ‬واکنش‭ ‬کاربران‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬کاربران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬نوشته‭ ‬است‭:‬‮«‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬هزینه‭ ‬آبونمان‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬چیزی‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ماهانه‭ ‬درآمد‭ ‬داره‮»‬‭.‬

کاربر‭ ‬دیگری‭ ‬گفته‭ ‬است‭:‬‮«‬آبونمان‭ ‬قبض‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬افزایش‭ ‬دادند‭. ‬شماره‭ ‬خط‌هایی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬کار‭ ‬نمی‌کنن‭ ‬و‭ ‬قبض‭ ‬الکی‭ ‬میزنه‭. ‬تازه‭ ‬این‭ ‬فقط‭ ‬مخابرات‭ ‬و‭ ‬قبض‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬بود‭ ‬شما‭ ‬ببین‭ ‬در‭ ‬بقیه‭ ‬قبوض‭ ‬چجوری‭ ‬دارن‭ ‬پول‭ ‬می‌گیرن‭ ‬‮»‬‭.‬

دیگری‭ ‬نوشت‭:‬‮«‬کاهش‭ ‬محسوس‭ ‬درآمد‭ ‬اپراتورها‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬اینترنت‭ ‬و‭ ‬فیلترینگ‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬مردم‭ ‬متحمل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬بی‌سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬در‭ ‬قبوض‭ ‬تلفن‭ ‬ثابت‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬چشمگیر‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬قیمت‭ ‬بسته‌های‭ ‬اینترنتی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬خدمات‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬کنتور‭ ‬ندارد؟‮»‬

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کاربران‭ ‬اینطور‭ ‬می‌نویسد‭:‬‮«‬چرا‭ ‬باید‭ ‬پول‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬بی‌تدبیری‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬مردم‭ ‬پرداخته‭ ‬بشه‮»‬‭.‬

مراقب کلاهبرداران اینترنتی معامله‌گر بازار سرمایه کیست در نوروز 1401 باشید

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد ، توضیحاتی درباره کلاهبرداران اینترنتی خواهیم داشت! با ما همراه باشید.

پلیس فتا نسبت به فعالیت مجزمان سایبری تحت عنوان فروش ویژه نوروز هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی، گفت: با شروع عید نوروز، کلاهبرداران فضای مجازی با تبلیغات گسترده و حراج کالاهای ارزان و طرح‌های وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی مختلف اقدام به کلاهبرداری و فریب شهروندان می‌کنند.

مالیاتی

وی افزود: این افراد با بسترسازی برای جذب مشتری و جلب اعتماد افراد به سمت خود، اقدام به اجرای نقشه‌های مجرمانه خود می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هموطنان قبل از خرید از ارزانسراهای مجازی اقدام به شناسایی هویت و سایت یا کانال‌های عرضه محصولات کنند معامله‌گر بازار سرمایه کیست و در ادامه نسبت به خریدهای خود وارد عمل شوند تا به دام کلاهبرداران اینترنتی نیفتند.

به گفته سرهنگ رجبی، افراد قبل از تحویل کالای خریداری شده از پرداخت هرگونه وجه خودداری کنند و پس از دریافت کالای خریداری شده و بررسی صحت و سلامت آن، اقدام به پرداخت هزینه کالاها کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.