ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟وارن بافِت می‌گوید:

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ، پرداخت جریمه ماهانه است. به نسبت موضوعات بندهای ۶ گانه ماده ۲۲ قانون VAT، مشمولین، ۲۵ تا ۱۰۰ درصد مالیات متعلق ، جریمه خواهند شد و نسبت به تاخیر در پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد، جریمه محاسبه و مطالبه خواهد شد.

موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، ۱۵ روز پس از پایان فصل است. عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، مودی را مشمول جرایم مقرر در ماده ۲۲ و ۲۳ قانون VAT می کند که با اصلاحات و معافیت هایی بر اساس بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ سازمان، همراه شده است که در این گفتار به تشریح آن پرداختیم.

مالیات بر ارزش افزوده « مالیات غیر مستقیمی » است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، او حق دارد کل « مالیات‌های ارزش افزوده » پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

شرکت حسابداری ترازمالی با کادری مجرب، اماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی مالی و حسابرسی و حسابداری و بیمه و تنظیم صورت های مالی و گزارشات فصلی و ارسال اظهارنامه VAT مودیان گرامی در سراسر کشور است تا مشمول جرایم مربوطه نشوید.

با ما همراه باشید.

سایت سازمان امور مالیاتی برای اظهارنامه

قابل توجه پیمانکاران

بر اساس قانون بودجه نود و هشت کل کشور ، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

یکی از مواد مهم در بحث مالیات بر ارزش افزوده، ماده بیست و دوم این قانون است. طبق این ماده، کلیه مودیان حقیقی یا حقوقی مشمول ارزش افزوده، اگر تکالیف مقرر در این قانون را انجام نداده یا در انجام آن،‌تخلف کنند، علاوه بر این که مشمول پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر خواهند شد، جرایم زیر نیز به آن ها تعلق خواهد گرفت:

 • بند ۱ ماده ۲۲: اگر مودی، در مهلت مقرر، ثبت نام نکند، معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام، جریمه خواهد شد.
 • بند ۲ ماده ۲۲: اگر مودی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب صادر نکند، یک برابر مالیات متعلق، جریمه خواهد شد.
 • بند ۳ ماده ۲۲: اگر مودی طبق این قانون، از درج صحیح قیمت روی صورتحساب فروش کالا و خدمات امتناع کند، یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق، جریمه خواهد شد.
 • بند ۴ ماده ۲۲: اگر مودی، اطلاعات صورت حساب را طبق نمونه اعلام شده، درج و تکمیل نکند، معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق، جریمه خواهد شد.
 • بند ۵ ماده ۲۲: عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ثبت نام یا شناسایی مودی بر حسب مورد، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق، جریمه در پی دارد.
 • بند ۶ ماده ۲۲: عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک مودی به اداره دارایی، حسب مورد، معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق، جریمه در پی خواهد داشت.

ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه به میزان ۲ درصد در ماه، نسبت به مالیت پرداخت نشده و مدت تاخیر است. مودیان به این موضوع در ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، توجه کنند.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ماخذ و محاسبه جرایم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

دوم مرداد ماه سال ۱۳۸۹، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به مدیران VAT سراسر کشور درباره ماخذ و محاسبه جرایم مالیاتی قانون، بخشنامه ای ارسال کرد که جزییاتی را به صورت فهرست وارد در زیر مرور می کنیم و مودیان گرامی، بایستی به دقت، مفاد این بخشنامه را بررسی و در نظر داشته باشند. این بخشنامه، به منظور اتخاذ رویه ثابت در کلیه مراکز ۳۱ استان کشور درباره نحوه محاسبه جرایم VAT‌ بر اساس ماده ۲۲ و ۲۳ قانون که در بالا به آن اشاره شد می باشد:

 • ماخذ محاسبه جرایم مربوط به ماده بیست و دوم قانون، مالیات و عوارض متعلقه به عرضه کالا یا خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و هم چنین عوارض پرداختی برای دریافت کالا یا خدمات در همان دوره می باشد.
 • ماخد محاسبه جرایم مربوط به ماده بیست و سوم قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر کالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر بوده که به میزان ۲ درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده می باشد. برای این دسته از مودیان، محاسبه بر اساس مدت تاخیر خواهد بود.
 • اگر مدت تاخیر مشمولان جریمه موضوع ماده بیست و سوم قانون، کم تر از ۱ ماه باشد، به همان تعداد روزهای تاخیر، جریمه محاسبه و مطالبه می شود.
 • اگر مودی مشمول قانون VAT، در مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۲۲ قانون، ثبت نام نکند، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، تا تاریخ ثبت نام در سامانه ارزش افزوده، منتفی است. برای این دسته از مودیان حقیقی یا حقوقی گرامی، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ، از تاریخ ثبت نام در سامانه یا شناسایی حسب مورد، انجام می شود.
 • طبق این بخشنامه که اوایل مرداد ۹۸ منتشر شد، مطالبه همزمان جریمه بند یک و پنج ماده بیست و دوم قانون VAT در یک بازه زمانی خاص، موضوعیت نداشته و منتفی اعلام می شود. یعنی جریمه ۷۵ درضصد و ۵۰ درصد،‌ منتفی است.
 • اگر مودی، صورت حساب صادر نکند و مشمول بند ۲ ماده بیست و دوم قانون VAT باشد، یک ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ برابر مالیات مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و از مودی مطالبه خواهد شد. لذا، جرایم مربوط به بندهای ۳ و ۴ آن ماده که مربوط به امتناع مودی از درج صحیح قیمت روی صورتحساب فروش کالا و خدمات و هم چنین امتناع از صدور صورتحساب طبق نمونه اعلام شده است، موضوعیت نخواهد داشت.
 • منظور از مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اولین دوره مالیاتی است که مودی، مشمول ثبت نام و اجرای قانون می شود. اگر مودی در مهلت قانونی ثبت نام نکنید، جریمه عدم ثبت نام، از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام مودی، قابل محاسبه بوده و از مودی مشمول، مطالبه می شود.
 • اگر موردی در صورت حساب های صادره، میزان مالیات و عوارض متعلق که در فهرست اقلام اطلاعاتی صورت حساب بر اساس نمونه اعلامی سازمان می باشد، اعلام نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۲۵ درصد مالیات و عوارض متعلق به موضوع بند ۴ ماده بیست و دوم یعنی همان جریمه بیست و پنج درصد می شود.
 • تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور، مبدا محاسبه جریمه تاخیر موضوع ماده بیست و سوم قانون و تعلق جریمه ای معادل ۲ درصد در ماه می شود.
 • تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی شامل بیع قطعی و صلح و هبه و . . در دفاتر اسناد رسمی، مبدا احتساب جریمه موضوع بند الف ماده ۴۲ قانون درباره مالیات نقل و انتقال خودرو است. نسبت به مدت تاخیر در پرداخت مالیات متعلق، ماهانه ۲ درصد جریمه، محاسبه و مطالبه خواهد شد. این جریمه، قابل بخشودگی و معافیت نیست.
 • جریمه عدم ارائه دفاتر طبق ماده بیست ودوم، معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک معادل بیست پنج درصد مالیات متعلق است. اگر مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، امتناع کند، مشمول پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق می شود.

توجه داشته باشید که اگر مشمول قانون VAT بوده و صورتحساب ارائه نکنید، عدم ارائه صورت حساب، در حکم عدم صدور صورت حساب خواهد بود. اما اگر مودی، از ارائه صورت حساب، امتناع کند اما دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی ممیزان مالیاتی را ارائه کند، صرفا جریمه بند ۲ ماده بیست و دوم قانون VAT، کفایت می کند و جریمه بند ۶، وصول نخواهد شد.

مدارک مثبته برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اسناد و مدارکی که یک مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید به عنوان اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری کند عبارتند از :

 • گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات
 • دفاتر قانونی
 • نسخ اظهارنامه های تایید شده
 • رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
 • برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
 • نوارهای صندوق
 • اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
 • سایر مستندات معاملات و عملیات

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در این سامانه و هم چنین ارائه اطلاعات نادرست (سهوی و عمدی)، محرومیت از معافیت ها و بخشودگی ها و هم چنین پرداخت جرایم متعلق به جریمه تاخیر در پرداخت عوارض تعلق است که برای جلوگیری از ضررهای مادی، با مشاوران تخصصی شرکت حسابداری ترازمالی ،‌ رایزنی کنید. سال به سال، اهمیت پرداخت TAX در نظام مدیریتی کشور، جدی تر شده و با راه اندازی سامانه ها و صدور بخشنامه های مختلف، تکالیف مشمولان حقیقی و حقوقی، بایستی به صورت دقیق و کارشناسی، بررسی، ثبت و به دارایی اعلام شود.

چطور ارزش افزوده قبوض خدماتی آب و برق و گاز را محاسبه کنیم؟

بله کلیه مشاغل مشمول ارائه معاملات فصلی باید قبوض خود را در گزارشات فصلی ثبت کنند.

قبوض آب و برق به چه صورتی در گزارشات فصلی ثبت می‌شوند؟

در صورتی که کمتر از حدنصاب باشد به صورت تجمیعی و در بخش خرید

ارزش افزوده قبوض خدماتی، برای چه بخش‌هایی محاسبه می‌شود؟

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای خدمات مندرج در صورتحساب است. بنابراین کلیه مبالغ مندرج در قبوض که ماهیت آن نرخ آب بها، برق و یا گاز است، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

آیا شرکتها باید برای قبوض خدماتی خود، ارزش افزوده پرداخت نمایند؟ نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض چگونه است؟ حسابداری علیرغم ظاهر ساده و بی‌دردسرش، فرآیندی پیچیده و نیازمند نکته‌سنجی در کنار دقت و توجه است. زیرا بسیاری از موارد به صراحت در قوانین مطرح نشده‌اند؛ بلکه یک حسابدار کارآزموده باید از اشاره‌های غیرمستقیم در اصول و قوانین و کنار هم قرار دادن آنها، به نکات اصلی پی برده آنها را در محاسبات و گزارشات خود اعمال کند. گاهی همین مسئله موجب برداشت نادرست از اطلاعات شده و در نتیجه چالش‌های بزرگی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌نماید.

ما در پرشین حساب با صحبت با برخی حسابداران متوجه شدیم که یکی از مواردی که همچنان برای آنها جای ابهام دارد، شمول یا عدم شمول ارزش افزوده برای قبوض خدمات مصرفی و همچنین چگونگی ثبت قبوض خدماتی در گزارشات فصلی است. از ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ این رو در این نوشته قصد داریم شما را با محاسبه ارزش افزوده قبوض و نحوه ثبت قبوض در معاملات فصلی آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

آیا شرکتها باید قبوض خدماتی را در گزارشات فصلی ثبت کنند؟

علیرغم اینکه برخی صاحب نظران همچنان معتقدند قبوض خدماتی را نباید در معاملات فصلی ثبت نمود، اما از مجموع احکام زیر، چنین استنباط می‌شود که وجوه پرداختی شرکت‌ها بابت قبوض خدماتی به جز بخش مربوط به آبونمان‌ها مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند؛ به این ترتیب، باید قبوض خدماتی را در معاملات فصلی گزارش نمود.

ماده 2 قانون دائمی ماليات بر ارزش افزوده

عرضه كالا‌ها و ارائه خدمات در ايران (به استثنای معافیت‌ های ارزش افزوده) و همچنين واردات آن‌ها مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. در اين راستا هیچ‌گونه معافیتی برای قبوض خدماتی پیش بینی نشده است.

بند 5 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه‌های پرداختی بابت مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات در حساب مالیاتی (فعالیت‌های اقتصادی) قابل قبول است.

بند ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ 9 فصل 5 آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31

وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان­های پرداختی، مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی نیستند.

آیا شرکت ها باید قبوض خدماتی را در گزارشات فصلی ثبت کنند؟

بر اساس قانون فعالیتهای اقتصادی باید قبوض خدماتی خود را در معاملات فصلی ثبت کنند

🔻 نکته

در آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169، هزینه‌های شارژ ساختمان محل فعالیت، از موارد عدم شمول ارسال معاملات فصلی عنوان شده است؛ نکته قابل توجه این است که حق شارژ پرداختی برای ساختمان، با قبوض خدماتی نظیر آب و برق متفاوت هستند و نباید با هم یکسان در نظر گرفته شوند.

بر اساس قانون مالیات‌ها، هزینه آب و برق مصرفی، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و قابل کسر از مالیات دریافتی مودی است؛ به عبارت دیگر، مودی در این گونه موارد مصرف کننده نهایی تلقی نمی‌شود. برخی از صاحب نظران، ارزش افزوده پرداختی توسط مودی را با این استدلال که مودی مصرف کننده نهایی است، به حساب هزینه منظور می‌کنند؛ با توجه به استدلال فوق، این حرکت اشتباه است.

نحوه ثبت قبوض در گزارشات فصلی

فعالیت‌های اقتصادی از نظر ارائه گزارشات فصلی، به صورت زیر است:

 • اشخاص مشمول ارائه صورت معاملات فصلی
 • اشخاص یا مشاغل غیرمشمول ارائه صورت معاملات فصلی

اشخاص مشمول ارائه گزارشات فصلی

اشخاص مشمول ارائه صورت معاملات فصلی عبارتند از:

♦ کلیه اشخاص حقوقی

♦ صاحبان مشاغلی كه حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می‌شوند

توجه شود که طی دادنامه شماره 2461 تا 2463 دیوان و بخشنامه 210/49357 مورخ 98/10/1، بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند.

اشخاص غیرمشمول ارائه گزارشات فصلی

به این ترتیب، سایر گروه‌های شغلی، ملزم به ارائه صورت معاملات فصلی نیستند.

نحوه ثبت قبوض در معاملات فصلی

هر گروه از قبوض خدماتی معمولا به صورت تجمیعی در یک سطر در معاملات فصلی گزارش می‌شوند. مراحل وارد کردن قبوض در معاملات فصلی به صورت زیر است:

 • محاسبه بهای خدمات مصرفی معادل 9% برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برای حاصل جمع کلیه قبوض دریافتی در دوره به صورت تفکیکی
 • انتخاب گزینه “خدمت” در سرفصل “حساب” برای بهای خدمات مصرفی
 • درج اطلاعات مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده در بخش‌های مربوطه

🔻 نکات

🔸 از آنجا که قبوض خدماتی کلیه اطلاعات جهت ثبت در سامانه معاملات فصلی مانند کد اقتصادی را دارا هستند، می‌توان آنها را به صورت تفکیکی نیز در سامانه ثبت نمود.

🔸 بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده مصوب تیر ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ ماه 1400، در هنگام تکمیل اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی، نباید مالیات و عوارض را تفکیک کنید؛ بلکه باید کل مبلغ 9% ارزش افزوده را به صورت یکجا در فیلد مربوط به «مالیات ارزش افزوده» ثبت نمایید.

نحوه ثبت عوارض قبض برق در معاملات فصلی

درج مبلغ عوارض قبض برق در گزارش فصلی، جدا از عوارض ارزش افزوده است؛ کلیه موارد ازین دست که ماخذ محاسبه ارزش افزوده نیستند، باید تحت عنوان هزینه برق و در بخش “خدمت” درج شوند.

آموزش ثبت حسابداری ارزش افزوده قبوض خدماتی

ثبت حسابداری مالیات و عوارض قبوض آب و برق در دفاتر به صورت زیر انجام می‌شود:

🔻 نکته

این نوع ثبت به خوبی نشان می‌دهد ارزش افزوده‌ پرداختی فرد به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده نزد سازمان در نظر گرفته می‌شود؛ از این رو، در مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات متعلقه، باید مقادیر پرداختی از مقادیر دریافتی کسر شود؛ سپس نسبت به تعیین تکلیف مبلغ باقیمانده، اقدام شود:

 • اگر ارزش افزوده پرداختی بیشتر باشد؛ شرکت می‌تواند نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده و یا انتقال آن به دوره بعدی اقدام نماید
 • اگر ارزش افزوده دریافتی بیشتر باشد؛ شرکت باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان مالیاتی اقدام نماید

نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی

سازمان مالیاتی بر اساس

 • بخشنامه 13696 مورخ 89/8/9 در زمینه نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • ماده 5 قانون دائمی ارزش افزوده و تبصره اول آن

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض را بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب اعلام نموده است. بنابراین ماخذ محاسبه ارزش افزوده قبوض، کلیه مبالغ مندرج در قبوض مانند جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها، برق و یا گاز است، خواهند بود.

🔻 نکته

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، بر اساس قانون موقت و دائمی یکسان است. تنها ماده قانونی مربوط به آن در قانون موقت ماده 14 و در قانون دائمی ماده 5 است. لازم به ذکر است که قانون دائمی ارزش افزوده، تیر ماه 1400 ابلاغ و در دی ماه همان سال اجرایی شد.

مثال نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی

با این مثال با نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی (نحوه محاسبه مالیات و عوارض قبض آب، برق، گاز و تلفن) آشنا خواهیم شد.

مثال نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی

مثال نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی

به عنوان نمونه، برای ثبت و محاسبه ارزش افزوده قبوض برق فوق مبلغ کل مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت زیر است:

مبلغ ارزش افزوده قابل پرداخت

نرخ ارزش افزوده (9%) * “رقم بهای برق دوره”

برای این مثال برابر است با (ريال)

844,513 ≈ 844،512.5 = 9% * 9،383،472

که با مبلغ “مالیات بر ارزش افزوده” قابل پرداخت در قبض برابر است.

دو تصور اشتباه در نحوه محاسبه مالیات و عوارض قبض برق

گاهی افراد به دلیل بی‌اطلاعی در محاسبه ارزش افزوده قبوض، دو اشتباه زیر را مرتکب می‌‌شوند:

♦ “بهای برق مصرفی” را با “عوارض برق” جمع و سپس مبلغ حاصل را در 9 درصد ضرب می‌نمایند

♦ مبلغ “عوارض برق” را همان 3% عوارض ارزش افزوده در نظر می‌گیرند؛ خیال می‌کنند باید با “مالیات بر ارزش افزوده” درج شده در قبض جمع گردد

🔻 نکته

♦ رقم “مالیات بر ارزش افزوده” درج شده در قبض، معادل مجموع نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده و برابر با 9% است.

♦ رقم “بدهکاری” بدهی قبلی شرکت را نشان می‌دهد. این مبلغ نیاز به ثبت مجدد ندارد؛ زیرا قبلا شناسایی شده و نباید مجددا شناسایی گردد.

آموزش نحوه شناسایی و ثبت ارزش افزوده قبض گاز، آب و برق

پس از محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی، نوبت شناسایی و ثبت این مقادیر در دفاتر و نرم افزار است. نحوه شناسایی هزینه آب و برق مصرفی در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

شـــــرح بدهکار بستانکار
هزینه آب و برق مصرفی 10,339,171
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 844,513
بستانکاران قبوض مصرفی 11,183,684

در جدول فوق ثبت ارزش افزوده قبض آب و برق به صورت هزینه مصرفی به صورت زیر محاسبه شده است:

هزینه آب و برق مصرفی

بهای برق دوره + عوارض برق + مبلغ بیمه

هنگام پرداخت هزینه آب و برق مصرفی، ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می‌شود:

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بدهکار بستانکار
بستانکاران قبوض مصرفی 11,183,684
بدهکاری 324
بانک 11,184,008

پیشنهاد ما

در این نوشته با بیانی ساده نحوه محاسبه ارزش افزوده قبوض خدماتی، نحوه ثبت و شناسایی این مقادیر در دفاتر و همچنین نحوه ثبت آنها در سامانه صورت معاملات فصلی را با شما در میان گذاشتیم. به دلیل اهمیت مالیات بر ارزش افزوده و موارد مشمول و معاف از آن نزد سازمان مالیاتی و همچنین کوتاه بودن دوره‌های تکمیل ارزش افزوده، آموزش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای انجام دقیق و به موقع تکالیف مالیاتی ضروری است.

ارزش اتریوم چگونه تعیین می‌شود؟

ارزش اتریوم چگونه تعیین می‌شود؟

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار پروژه‌های بلاک چینی، چطور بفهمیم که یک معامله خوب انجام داده‌ایم؟ چطور ارزش یک پلتفرم را درک کنیم و چطور آن را با پلتفرم‌های دیگر مقایسه کنیم؟ سر جان هارگریو (Sir John Hargrave)، سرمایه‌گذار مطرح حوزه بلاک چین و نویسنده چهار عنوان کتاب، در مقاله‌ای که در وبلاگ خود منتشر کرده است، سعی می‌کند با بررسی ارزش اتریوم به این سؤالات پاسخ دهد. این مقاله را در ادامه می‌خوانید.

من متقاعد شده‌ام که اتریوم در طولانی‌مدت ارزش بیشتری پیدا می‌کند: اتریوم «ماشین بی‌نهایتی» است که اپلیکیشن‌های بلاک چینی جدید بر روی آن ساخته می‌شوند. همانند ویندوز و اندروید، اتریوم هم سیستم‌عاملی برای دنیای پولی جدید است. این موضوع واقعاً اتریوم را بسیار ارزشمند می‌کند.

ارزش اتریوم چگونه تعیین می‌شود؟

وب‌سایت کوین دسک که از مشهورترین وب‌سایت‌ها در حوزه ارز دیجیتال به‌حساب می‌آید، مجموعه‌ وبینارهایی را تهیه کرده تا به سؤال ارزش اتریوم چطور تعیین می‌شود پاسخ دهد. از آنجا که وقت ندارید دو ساعت را به دیدن این ویدیوها اختصاص دهید، من در این مقاله آن‌ها را خلاصه و نکات مهم را برای شما بیان کرده‌ام (اگر سرتان شلوغ است صرفاً بخش‌هایی را که برجسته شده‌اند بخوانید.)

معیار ۱:‌ ارزش کل قفل‌شده

این شاخص سرخط همه اخبار را به خود اختصاص داده است. این موضوع تا حدودی تحت‌تأثیر نمودار وب‌سایت دیفای پالس (DeFi Pulse) است که بیش از حد در خصوص آن بزرگنمایی شد.

Total value locked (USD)

ارزش کل قفل‌شده در دیفای: به‌تنهایی چیزی را اثبات نمی‌کند.

ارزش کل قفل‌شده (Total Value Locked) از ضرب مجموع دارایی‌های دیجیتالی که در قراردادهای هوشمند حوزه امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) نگهداری می‌شود در ارزش دلاری فعلی این دارایی‌ها به دست می‌آید.

به‌عنوان مثال، اگر شما ۱۰۰ دلار به پلتفرم یونی سواپ اختصاص دهید تا تأمین نقدینگی کنید و از کارمزد معاملات بهره‌مند شوید، در حقیقت شما ۱۰۰ دلار در حوزه دیفای قفل کرده‌اید.

در وبینار ایلیا ابوگوف (Ilya Abugov) از دی‌اپ‌رادار (DappRadar) ارزش کل قفل‌شده به‌عنوان یک «شاخص بازاریابی» توصیف شده است که من هم با آن موافقم. منظور او این بود که ارزش کل قفل‌شده به درک هایپ (تبلیغ زیاد و غلوآمیز) پیرامون صنعت کمک می‌کند، اما به‌عنوان یک معیار برای سنجیدن ارزش چندان به کار نمی‌آید.

دلیلش این است که این ارزش کل با دلار آمریکا تعریف می‌شود؛ بنابراین با افزایش قیمت اتریوم، ارزش قفل‌شده افزایش می‌یابد، حتی اگر کاربردهای آن به‌ همان اندازه و متناظر با آن افزایش پیدا نکنند.

کاربران واقعی ارزش واقعی در بلاک چین هستند. شاخص ارزش قفل‌شده، کاربران واقعی را با نوسانات قیمتی اشتباه می‌گیرد.

(برای حل این مسئله، وب‌سایت DappRadar یک ارزش‌ کل قفل‌شده تعدیل‌شده را هم محاسبه می‌کند و تلاش می‌کند قیمت‌ها را با استفاده از میانگین متحرک ۳۰ روزه، هموار کند. این یک نسخه بهبودیافته از ارزش کل قفل‌شده است، ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ اما همچنان با نمونه ایدئال فاصله بسیاری دارد.)

یک شاخص بهتر برای مشخص‌کردن تعداد کاربران واقعی، کیف‌پول‌های فعال منحصربه‌فرد است که در وبینار نیز در خصوص آن توضیح داده شده است. این شاخص مشابه شاخص کاربران فعال ماهانه در یک شرکت فناوری سنتی نظیر فیس‌بوک است؛ یک شاخص ارزشمند برای نشان دادن اینکه مردم چقدر با فیس‌بوک سروکار دارند (برای مثال آیا آن‌ها ماهی یک‌بار وارد حساب کاربری خود می‌شوند؟)

شاخص کیف‌‌ پول‌های فعال منحصر به فرد ساده به نظر می‌رسد، اما پیچیده است. در چه بازه زمانی فعال بودن کیف پول را می‌سنجیم؟ روزانه؟ ماهانه؟ سالانه؟ اگر کسی کیف پول داشته باشد و صرفاً از آن برای نگهداری طولانی‌مدت اتریوم استفاده کند، آیا نباید آن‌ را شمرد؟

خیلی سخت است که داده‌های مناسب و مفیدی روی کیف‌‌ پول‌های فعال منحصر به فرد پیدا کنید. وب‌سایت DappRadar، در صفحه دیفای خود کیف‌‌ پول‌های فعال منحصر به فرد را فهرست کرده است، اما باورکردن آمار و ارقامی که ارائه‌شده، دشوار است. برای مثال DappRadar گزارش داده است که تنها ۹۳۱ کیف‌‌ پول فعال منحصربه‌فرد در ۲۴ ساعت گذشته برای ارز دیجیتال کامپاند (Compound) بوده است، این در حالی است که بر اساس داده‌های وب‌سایت دون آنالیتیکس (Dune Analytics) ارز دیجیتال کامپاند بیش از ۲۵۰ هزار کاربر دارد.

بنابراین ما موضوع کیف‌‌ پول‌های فعال منحصر به فرد را فعلاً کنار می‌گذاریم هر چند می‌دانیم ارزش مطالعه بیشتری دارد.

معیار ۲: تعداد حساب‌ها

در وبینار مزبور، جانوس اسپانول (Joanes Espanol) از شرکت آمبردیتا (Amberdata) در خصوص سنجش تعداد حساب‌های اتریوم به‌عنوان راهی برای تعیین ارزش اتریوم صحبت کرد.

بیایید تصور کنیم که اتریوم یک بانک جهانی است. اگر ما تعداد حساب‌های مشتریانی را که هر ماه از این بانک استفاده می‌کنند بشماریم، آیا در خصوص ارزش بانک به ما ایده‌ای نمی‌دهد؟

اولین مشکل این است که حساب‌های بانکی می‌توانند مقدار بسیار کم یا بسیار زیادی پول در خود جای دهند؛ بنابراین اگر بانکی ۱۰۰ مشتری بسیار ثروتمند داشته باشد به‌طور بالقوه از ۱۰۰۰ مشتری که به‌طور پیوسته دارای چک برگشتی هستند، ارزش بیشتری دارند؛ بنابراین تعداد حساب‌ها برای نشان‌دادن ارزش مطلق به ما چندان مفید نیستند.

مسئله دوم این است که برخی حساب‌ها توسط انسان‌ها و برخی از حساب‌ها توسط قراردادهای هوشمند نگهداری می‌شوند. وقتی افراد وارد یک قرارداد هوشمند می‌شوند (که پایه و اساس بلاک چین است) گاهی اوقات خود این قراردادهای هوشمند، حساب‌های مخصوص به خودشان را ایجاد می‌کنند.

به عبارت دیگر اگر من و شما هر کدام یک حساب کاربری داشته باشیم و وارد قرارداد هوشمندی شویم که یک حساب سوم را ایجاد می‌کند، به‌نوعی حساب‌های خودمان را دو بار شمرده‌ایم. این در حالی است که اگر من و شما هر کدام یک حساب بانکی سنتی داشته باشیم و مقداری پول در حساب امانی قرار دهیم هیچ‌کس این حساب امانی را به‌عنوان یک مشتری جدید به‌حساب نمی‌آورد.

ارزش اتریوم چگونه تعیین می‌شود؟

دو نفر اما سه حساب؛ یک نفر ممکن است چند حساب داشته باشد.

شاخص ۳: حجم تراکنش‌ها

نقدشوندگی یا سیالیت خوب است. طبیعت به سیالیت پاداش می‌دهد، خواه در یک رودخانه کوهستانی زلال باشد یا در سیستم گردش خون در بدن یک انسان سالم. این موضوع در خصوص پول (و پول دیجیتال) نیز صدق می‌کند.

حجم تراکنش‌ها، شاخصی برای اندازه‌گیری نقدشوندگی است: هر چه تراکنش‌های بیشتری در شبکه اتریوم جریان پیدا کند، نقدشوندگی بیشتر می‌شود. در اینجا هم می‌توانیم قیاسی را که با بانک داشتیم، به کار ببریم: اگر به تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در یک بانک نگاه کنیم، شاخص بهتری برای سنجش سلامت بانک خواهیم داشت تا اینکه بخواهیم تعداد حساب‌ها را شمارش کنیم، چراکه ممکن است حساب‌ها راکد باشند.

برای درک این موضوع که چطور ارزش تراکنش‌های اتریوم در حال رشد است، در زیر نموداری ارائه شده است که حجم معاملات اتریوم و بیت کوین را تا پایان سال ۲۰۲۰ با یکدیگر مقایسه کرده است:

Ethereum vs Bitcoin

ستون طلایی‌رنگ: بیت کوین، ستون آبی‌رنگ: اتریوم

نکته مهم این وبینار این است که اتریوم در حجم تراکنش‌ها بیت کوین را در هم می‌شکند. با این سرعت، اتریوم تا پایان سال ۲۰۲۰ (مقاله مربوط به دسامبر ۲۰۲۰ است) به بیش از یک ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ تریلیون دلار در حجم معاملات سالانه می‌رسد: اولین دارایی دیجیتالی که به چنین رکوردی می‌رسد.

به یاد داشته باشید که اتریوم و بیت کوین دو چیز متفاوت هستند. بیت کوین صرفاً یک دارایی نظیر طلاست. اتریوم یک کلاس دارایی کامل است. اتریوم اولین گزینه سیستم‌عامل برای [یک پروژه] بلاک چین است؛ جایی که همه فعالیت‌ها در آن انجام می‌گیرد. به همین دلیل است که ستون آبی‌رنگ در نمودار بالا از ستون طلایی‌رنگ پیشی گرفته است: اتریوم از نظر تراکنش‌ها بسیار کاربردی‌تر است.

چرا در اتریوم سرمایه‌گذاری کنیم؟ چون پول در آن جریان دارد.

شاخص ۴: هزینه‌های گس (سوخت)

در این وبینار فردریک هاگا (Fredrik Haga) از دون آنالیتیکس (Dune Analytics) از موضوعی صحبت کرد که من تاکنون از آن به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه یاد کرده‌ام.

همچنین بخوانید: گس در اتریوم چیست؟

همانند بسیاری از موارد دیگر در بلاک چین، «گس» نیز اصطلاحی گیج‌کننده است (توسعه‌دهندگان بلاک چین در ریاضیات فوق‌العاده‌ اما در نام‌گذاری مفاهیم وحشتناک هستند).

ساده‌ترین راه برای درک اصطلاح گس، کارمزد تراکنش برای استفاده از اتریوم است.

ایده اصلی این بود که گس سوختی است که ماشین اتریوم را به راه می‌اندازد. برای روشن کردن ماشین، شما باید برای گس (سوخت) با استفاده از اتر هزینه پرداخت کنید. این هزینه کارمزد تراکنش است. اگر کسی بخواهد از ماشین فوراً استفاده کند، قیمت گس (کارمزد تراکنش) افزایش می‌یابد و باید اتر بیشتری برای کارمزد بدهید. اگر به‌اندازه کافی کارمزد پرداخت نکنید، سوخت تراکنش شما تمام خواهد شد.

به یاد داشته باشید: گس= کارمزدهای تراکنش. این دقیقاً شبیه پرداخت کارمزد برای برداشت پول از دستگاه خودپرداز است. اگر خودپرداز در حالت عادی از شما ۲ دلار کارمزد و وقتی تعداد زیادی از افراد خواهان برداشت پول از خودپرداز شدند، از شما ۱۰ دلار کارمزد دریافت کند، دقیقاً مکانیسم گس در اتریوم را انجام داده است.

برای سرمایه‌گذاران زیرک بلاک چین، گس یک مکانیسم هشداردهنده است. وقتی قیمت گس بالاست، نشانه آن است که شما روی احساسات سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

توجه داشته باشید که این موضوع همیشه صحیح نیست: اگر همه موش‌های صحرایی از یک صخره بپرند و شما دارید در خلاف جهت آنها می‌دوید، این می‌تواند نشانه خوبی باشد، اما شما معمولاً سعی می‌کنید همزمان با دیگران به سراغ توکن‌هایی بروید که همه به سراغشان رفته‌اند، به همین دلیل کارمزدهای تراکنش بسیار بالا است.

اگر به سود برسید، کارمزد بالای تراکنش‌ها به سود شما می‌انجامد و اگر ضرر کنید، کارمزد بالای تراکنش‌ها، ضررتان را بیشتر می‌کند. از آنجا که کارمزدهای تراکنش با gwei (سؤال نپرسید) تعیین می‌شود، محاسبه آن با دلار مشکل است. هنگامی که کارمزد معاملات بالاست، از سرمایه‌گذاری پرهیز کنید.

همان‌طور که کریستین کیم (Christine Kim) در یادداشت تحقیقاتی فوق‌العاده خود بیان داشته است، مجموع گس مصرف‌شده یک شاخص بسیار مفید است:

ارزش اتریوم چگونه تعیین می‌شود؟

مجموع گس مصرف‌شده ‌در روز بر روی اتریوم

توجه داشته باشید که این کل کارمزدهای گس نیست، بلکه مجموع گس مصرف‌شده است؛ به عبارت دیگر قیمت از این معادله حذف می‌شود؛ بنابراین ما کل FUD (ترس، بلاتکلیفی و شک) و FUMO (ترس از دست دادن) را از نمودار حذف می‌کنیم.

برای مقایسه، تصور کنید که ما در حال سنجش تقاضا برای خودرو در آغاز شکل‌گیری صنعت خودروسازی هستیم. هزینه‌ای را که برای بنزین خودروها مصرف می‌شود محاسبه نمی‌کنیم (چراکه بی‌ثبات است) بلکه برای ما مسافت کل رانده‌شده اهمیت دارد. مسافت بیشتر = استفاده بیشتر از خودروها = تقاضای بیشتر برای خودروها.

به‌طور کلی تقاضای بیشتر به معنای ایجاد ارزش بیشتر است. نمودار بالا تقاضای روزافزون را برای اتریوم نشان می‌دهد. به این معنی که به‌طور فزاینده‌ای از اتریوم برای اجرای اپلیکیشن‌های باارزش استفاده می‌شود. از این منظر شبیه سنجش تقاضای نفت و بنزین است (ممکن است آنها برای نامگذاری از آن استفاده کرده باشند.)

مجموع گس مصرف‌شده می‌تواند تقاضا برای اپلیکیشن‌های دیفای منحصربه‌فرد را اندازه‌گیری کند. اگرچه هیچ منبعی سراغ ندارم که چنین داده‌هایی را در یک نمودار کاربرپسند ارائه کرده باشد (پروژه‌ای عالی برای یک برنامه‌نویس خلاق).

خلاصه

 • اگرچه بیت کوین همچنان از لحاظ ارزش بازار، پیشتاز ارزهای دیجیتال به‌حساب می‌آید، اما اتریوم به‌طور بالقوه باارزش‌ترین دارایی دیجیتال در بازار است.
 • این موضوع به این خاطر است که اتریوم به‌عنوان یک سیستم عامل جدید برای اپلیکیشن‌های دیفای مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ جایی که بیت کوین صرفاً نظاره‌گر است و در این حوزه نقشی ندارد.
 • این بدان معناست که اتریوم احتمالاً به لحاظ قیمتی دست‌کم گرفته شده است و پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. اما هیچ‌کس نمی‌داند که چطور باید ارزش واقعی آن را سنجید. اطلاعات زیادی وجود دارد که اغلب ارزش چندانی ندارد.
 • ارزش کل قفل‌شده یک شاخص بیهوده است (ارزش کل قفل‌شده را به یاد بیاورید)؛ این شاخص برای مشاهده هایپ (جوّسازی) در اطراف پروژه‌های اتریوم مفید است، اما از در نظر گرفتن آن برای تصمیمات سرمایه‌گذاری پرهیز کنید.
 • تعداد افرادی که از بلاک چین‌ها استفاده می‌کنند، مهم‌ترین عامل ارزش است (بلاک چین در مورد مردم است.)
 • به همین دلیل مجموع کاربران شاخص خوبی است، زیرا کاربران واقعی یک بلاک چین را نشان می‌دهد. اما این شاخص به شما نمی‌گوید که چند نفر به‌طور فعال از آن استفاده می‌کنند.
 • کیف پول‌های فعال منحصربه‌فرد، تعداد افرادی را که فعالانه از یک بلاک چین استفاده می‌کنند نشان می‌دهد، اما محاسبه آن دشوار است. زیرا تفاسیر متفاوتی از اینکه یک کاربر «فعال» چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، وجود دارد.
 • مجموع گس مصرف‌شده یک شاخص عالی است، زیرا این شاخص مقدار «سوخت» مصرف‌شده برای تأمین انرژی اتریوم (یا هر دی اپ دیگری) را نشان داده و قیمت را از معادله حذف می‌کند. اما محاسبه آن سخت است.

از امروز من به‌شخصه از شاخص مجموع کاربران به‌عنوان قانون خودم برای سرمایه‌گذاری در دیفای استفاده می‌کنم. می‌دانم که این شاخص عالی نیست، اما هیچ معیار کاملی برای پول وجود ندارد.

در پایان باید گفت، بلاک چین در مورد مردم است. اگر تعداد واقعی افرادی که از بلاک چین استفاده می‌کنند به‌سرعت در حال رشد باشد و آن‌ها از بلاک چین ارزش واقعی دریافت کنند، می‌توانیم آن را یک سرمایه‌گذاری خوب قلمداد کنیم.

ارزش بیشتر = ارزش بیشتر. این معادله‌ای است که همه ما می‌توانیم در مورد آن به توافق برسیم.

این مقاله صرفاً نظر شخصی نویسنده را بازتاب می‌دهد و نباید به‌عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری تلقی شود.

حق کمیسیون املاک 1401

Images

در خصوص افزایش حقوق ها برخی از کارمندان راضی و برخی هم ناراضی هستند ، حال دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در سال آینده می خواهیم در خصوص افزایش حقوق ها عدالت رعایت شود. قطعا و بدون شک حق کمیسیون 1401 در املاک و بنگاه های ملکی بالاتر از حق کمیسیون 1400 میباشد .

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال می‌کند. بر این اساس، کسانی که حقوق پایین تری دارند، می‌توانند دریافتی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشند.

حق کمیسیون چیست؟

درآمد اصلی مشاورین املاک از طریق دریافت درصدی از مبلغ تبادلی خریدار و فروشنده بعنوان حق کمیسیون املاک است. این مبلغ مطابق ارزش ملک، نوع معامله و حتی شهری که معامله در آن انجام می شود، متغیر است. کمیسیون به دلیل واسطه گری میان خریدار و فروشنده یا مالک و مستاجر دریافت می شود. میزان مطالبه دریافت حق کمیسیون به ویژه در مورد معامله اراضی فاقد سند ممکن است بیشتر باشد. لذا دقت در خرید املاک بی سند شدیدا توصیه می شود.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک توسط نظام صنفی مربوطه مشخص می شود. دقت کنید انتخاب یک مشاور مطمئن و با سابقه نیز از جمله نکاتی است که هنگام فروش ملک، باید به آن توجه شود. واحد خدمات سایت بی سند دات کام می توانن راهنمایی لازم را در این خصوص ارائه نماید.. همچنین برخی نکات ضروری دیگر نیز در فروش خانه بسیار موثر هستند که باید توسط خود شما رعایت شود.

هرچه تعداد معاملات یا ارزش ملک مورد معامله بالاتر باشد، درآمد مشاوران املاک یا همان حق کمیسیون در سال 1401 هم بیشتر خواهد بود و این هم در نظر بگیرید دو طرف میتواند با توافق یکدیگر و در صورت رضایت از حق کمیسیون بیشتری برخوردار باشند. به هنگام خرید و فروش یا رهن و اجاره خانه و آپارتمان و دیگر املاک، حق الزحمه بنگاه مشاور املاک، به هنگام مذاکره ، و پیش از تنظیم سند ملک توسط توافق طرفین معامله محاسبه می شد.

پس از سال ۱۳۷۹ مشاورین املاک باید این مبلغ را براساس فرمول بندی خاص و تعرفه های تصویب شده اتحادیه، محاسبه و از طرفین به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند.

نحوه محاسبه حق کمیسیون 1401

حق کمیسیون املاک 1401 در معاملات مختلف قابل دریافت می باشد و بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و همچنین شهر مربوطه، متفاوت بوده و لذا از انواع مختلفی برخوردار می باشد. حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد. این مبلغ و نحوه محاسبه آن، در معاملات ملکی مختلف از جمله خرید و فروش و یا رهن و اجاره که بیشترین معاملات ملکی را شامل می شوند متفاوت بوده و موارد زیر را شامل می شود:

حق کمیسیون 1401 فروش ملک

معاملات خرید و فروش مطابق نیم درصد ارزش معامله محاسبه می شود. این مبلغ توسط طرفین معامله و به طور مساوی تقسیم می شود. پس خریدار موظف به پرداخت نیم درصد و فروشنده نیز باید نیم درصد از ارزش کل معامله را به مشاور املاک بپردازد. همچنین پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به نیم درصد نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

اما محاسبه حق کمیسیون 1401 در تهران کمی متفاوت است. محاسبات به این صورت است که اگر ارزش ملک مورد معامله از ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد، طرفین باید برای مبلغ بیشتر از 500 میلیون تومان، ۲۵ صدم درصد بپردازند.. اما محاسبه حق کمیسیون در شمال در سال 1401 اینگونه نیست و با کمی تغییرات جزئی انجام میشود البته حق بنگاه در شمال قطعا با توافق و رضایت املاک و مشتری انجام میشود که باید به شدت دقت کنید که سایت بی سند دات کام آماده هر گونه همکاری با کاربران جهت صحت معامله ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ و حق های کمیسیون را دارد. برای مثال در خصوص معاملات غیر قانونی (معامله غرری)، معامله معارض و یا دعاوی ملکی اطلاعات لازم را از سایت بی سند دات کام اخذ نمایید.

حق کمیسیون 1401 رهن و اجاره ملک

در صورت رهن کامل ملک، مالک و مستاجر هر دو باید نیم درصد مبلغ رهن را بپردازند. در صورت اجاره مبلغ کمیسیون به میزان یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از طرفین معامله دریافت می شود. اگر به صورت رهن و اجاره باشد، معادل ۲۵ درصد اجاره ماهیانه + نیم صدم درصد از مبلغ رهن باید توسط طرفین پرداخت شود. حق الزحمه مشاور املاک برای تمدید قرارداد اجاره از هر طرف، مطابق یک دهم ارزش مبلغ حق کمیسیون اجاره است.

حق کمیسیون 1401 متمم قرارداد

خدمات مربوط به متمم قرارداد و مبایعه نامه رایگان هستند.

حق کمیسیون 1401 قرارداد های مشارکت

حق کمیسیون 1401 قراردادهای مشارکت برای هر کدام از طرفین ۲ دهم درصد ارزش کل قراداد و جمعا ۴ دهم درصد محاسبه ارزش کل معاملات چگونه محاسبه می‌شود؟ و اخذ می شود.

حق کمیسیون معاوضه ملک در سال 1401

نرخ مشخصی برای کمیسیون معاوضه ملک در سال 1401 مشخص نشده است. این دستمزد معمولا توافقی پرداخت می شود.

حق کمیسیون املاک 1401

مشاورین در بخش املاک، در بنگاه ها، نقش واسطه معاملات را دارند وبرای خدماتی که ارائه می دهند مب لغی به عنوان حق کمیسیون املاک از دو طرف دریافت می کنند مبلغ آن بسته به ارزش ملک معامله شده متفاوت می باشد و بر اساس قانون مشخص، تعیین می شود

کمیسیون بنگاه‌های معاملات ملکی

بنگاه های املاک دفاتری هستند که مشاورین املاک در آن، نقش واسطه در معاملات را دارند و به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده و یا مستاجر و مالک هستند و خدماتی را به طرفین معامله ارائه می دهد و حق الزحمه به سبب خدمات ارائه شده از سوی آنها از طرفین معامله دریافت می شود

که مقدار و چگونگی آن توسط اتحادیه صنف تعیین و رسیدگی می شود. و به سبب معرفی دو طرف معامله به یکدیگر در دفتر و بنگاه شخصی خود مبلغی را دریافت می کند که درآمد آنها از مشاوره و معرفی دو طرف معامله است.

حق کمیسیون در فسخ قرارداد در سال 1401

در صورتی که هر کدام از طرفین یا دوطرف، از معامله انجام شده ناراضی باشند و میلی به ادامه قرارداد نداشته باشند، می توانند قرار داد را فسخ کنند. اما حق کمسیون دریافت شده توسط مشاور املاک پابرجا است و طرفین معامله نمی توانند مبلغ پرداخت شده را پس بگیرند. البته جای شکرش باقیست که بدلیل ثبت نشدن قرارداد در سامانه املاک و اسکان کشور، این مبادله مشمول پرداخت مالیات مسکن یا همان مالیت معاملات ملکی نخواهد شد.

به عبارت دیگر هرگونه تغییر در اصل قرارداد و هزینه ها پس از انجام قرارداد؛ نمی تواند دلیلی برای پس گرفتن حق کمیسیون مشاور املاک باشد. اما معمولا و طبق عرف، فردی که قرارداد را فسخ کرده است هزینه کمیسیون بنگاه املاک را پرداخت می کند.

نحوه محاسبه آنلاین کمیسیون فروش ملک در سال 1401

همانطور که گفته شد حق کمیسیون در سال 1401 توسط مشاورین املاک به سبب خدماتی که ارائه میدهند دریافت میشود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش گذاری می شود.

این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک ، به گونه ای است که برای معاملاتی تا سقف 500 میلیون، 0.5 درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون از هر دوطرف معامله دریافت می شود و در صورتی که ارزش ملک معامله شده از 500 میلیون بالاتر باشد 0.25 درصد از مبلغ مازاد قیمت ملک محاسبه می شود. علاوه بر این در تمامی معاملات 9درصد مربوط به نیم درصد فوق نیز تحت عنوان مالیات در یافت می شود.

لازم به ذکر است این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد یعنی 0.5 درصد ارزش ملک از فروشنده و 0.5 درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می شود.

سایت بی سند دات کام به عنوان اولین حامی خریداران املاک و هسته فناور مرکز رشد دانشگاه مازندران آمادگی دارد تا در فرایند خرید با کمترین حق الزحمه حامی خریداران املاک باشد.

سوالات رایج محاسبه حق کمیسیون املاک

درصد حق کمیسیون مشاور املاک در سال 1401 چقدر است ؟

درصد پورسانت مشاور املاک در شهرهای مختلف کشور کمی با هم تفاوت دارد و محاسبه درصد پورسانت مشاور املاک را اتحادیه املاک همان شهر با نرخ‌های مصوب تعیین می‌کند، البته نرم‌ افزارهایی برای محاسبه درصد پورسانت مشاور املاک در هر شهر وجود دارد که می‌توانند با استفاده از آن چگونگی و درصد پورسانت مشاور املاک را با توجه به قیمت و ارزش مورد معامله خود به دست آورید.

آیا در صورت فسخ قرارداد باید کمسیون بنگاه پرداخت شود ؟

در پاسخ باید گفت بلی!هنگامی که معامله مربوطه با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از بندهای شرایط قانونی فسخ گردد، بنگاه حق دریافت کمسیون املاک را دارد به شرطی که خود بنگاه عامل فسخ قرارداد نگردد. پس در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین معامله باید کمسیون املاک پرداخت شود.

برای اطلاعات بیشتر و دقیقتر با شماره هایی که در قسمت درباره ما و ارتباط با ما سایت گذاشته شده در تماس باشید ، کارشناسان ما به صورت 24 ساعته در خدمت شما کاربران گرامی میباشند .

برای خرید املاک خود می توانید از مشورت کارشناسان سایت بی سند دات کام بهره مند شوید تا خدای نکرده دچار ضرر و زیان نشوید. سایت بی سند دات کام هیچ نقشی در فروش املاک ندارد و صرفا از خریداران املاک پشتیبانی به عمل می آورد. برای آشنایی با نحوه کمک این کارشناسان مطالعه سایت بی سند دات کام بسیار مفید خواهد بود.

سایت بی سند دات کام

تگ ها : حق کمیسیون املاک سال 1401 چقدر است ؟ : نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک استان ها در سال 1401,محاسبه حق کمیسیون املاک 1400,محاسبه حق کمیسیون املاک 1401,محاسبه آنلاین کمیسیون املاک سال 1400,محاسبه حق کمیسیون املاک 1400 تهران,حق کمیسیون املاک در سال 1401 تهران,محاسبه حق کمیسیون املاک 1401 کرج,محاسبه کمیسیون املاک اهواز,حق کمیسیون مشاورین املاک گیلان,ابلاغ نرخ خدمات مشاورین املاک تهران,ابلاغ نرخ خدمات مشاورین املاک تهران سال 1401,تغییر کمیسیون مشاوران املاک,فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک,کمیسیون مشاور املاک سال 1400,کمیسیون مشاوران املاک,کمیسیون مشاوران املاک سال 1401,نرخ خدمات مشاورین املاک تهران,نرخ خدمات مشاورین املاک تهران سال 1400,نرخ خدمات مشاورین املاک سال 1400,نرخ کمیسیون مشاوران املاک,حق کمیسیون املاک سال 1401 ,اجاره و رهن ,کمیسیون املاک ,املاک ,محاسبه کمیسیون رهن و اجاره ملک ,حق کمیسیون مشاوران املاک ,حق کمیسیون املاک ,محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک ,حق کمیسیون ,مشاورین املاک ,حق کمیسیون اجاره

قیمت سهام چگونه محاسبه می‌شود

آشنایی با سهام و چگونگی قیمت گذاری آن

این روزها بحث‌های زیادی درباره‌ی سهام و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌شنویم. بنابراین داشتن اطلاعاتی درباره‌ی بازار سهام و مهم‌تر از آن، روش‌های تعیین قیمت سهام بسیار مفید خواهد بود.

شرکت‌ها و سازمان‌های امروزی به سرمایه‌های هنگفتی نیاز دارند که فراتر از دارایی‌های یک یا چند نفر است. بازار سهام به جذب سرمایه و تأمین مالی این شرکت‌ها کمک می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاران همگی و به طور جمعی ارزش سهام این شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. وقتی عده‌ی انبوهی هر یک برای خود اقدام به ارزش‌گذاری سهمی می‌کند، قیمت سهام آن شرکت به قیمت ایده‌آل نزدیک می‌شود. این مقاله را بخوانید تا با نحوه‌ی ارزش‌گذاری آن آشنا شوید.

تاریخچه‌ی بازار سهام

تاریخچه سهام و قیمت سهام

در گذشته‌ی دور شرکت‌ها فقط با پول صاحبان شرکت راه‌اندازی و اداره می‌شدند. کسب‌وکارهای کوچک به سرعت رشد کرده و تنها با تکیه بر سودآوری‌شان به حیات خود ادامه می‌دانند. اما ممکن نیست بتوان همه‌ی کسب‌وکارها را تنها با بهره گرفتن از آورده‌ی بنیان‌گذاران راه‌اندازی کرد. مثلا برای ساختن یک کارخانه به پول هنگفتی نیاز دارید! اگر بانک‌ها به شما وام ندهند و نتوانید از دوست و آشنا هم چنین پولی قرض بگیرید، چه خواهید کرد؟
با آغاز اکتشافات اروپاییان در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی، نیاز آنها به پول افزایش پیدا کرد، اما پادشاهان علاقه‌ای به پشتیبانی از آنها نداشتند. مالکین و ثروتمندان با بهره‌های بالا حاضر به دادن وام بودند. بنابراین آنها تصمیم گرفتند از مردم عادی کمک بگیرند. و به این ترتیب شرکت هلندی هند شرقی، در سال ۱۶۰۲ نخستین شرکت سهامی‌ای بود که اوراق سهامش در بازار سهام آمستردام منتشر و معامله شد.

سهام چیست؟

برگه‌ی سهام یک شرکت شما را به نسبت میزان سرمایه‌گذاری‌تان (خرید برگه سهام) در سود آتی آن شرکت سهیم می‌کند. مثلا اگر شما یک سهم را از سهام شرکت اپل بخرید، با توجه به تعداد سهام ۱ میلیاردی آن، به اندازه یک میلیاردم از سود سالانه‌ی شرکت اپل نصیب شما خواهد شد.

فهرست شرکت‌ها

شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی سهام در قالب فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سهام (و یا بورس اوراق بهادار) معرفی می‌شوند. پذیرش این شرکت‌ها دارای شرایطی بوده و آنها را موظف به ارائه و انتشار کلیه‌ی اطلاعات مهم و اثرگذار به عموم مردم می‌کند. در مقابل نام (یا نماد) این شرکت‌ها در تابلوی سهام قرار می‌گیرد و هر سهمی که توسط بازدیدکنندگان بازار خریداری شود به تأمین مالی آنها کمک خواهد کرد. پدیدار شدن سهام یک شرکت برای نخستین بار در بازار سهام، «عرضه‌ی اولیه» نام دارد.

کارگزاران سهام

قیمت سهام - کارگزاران سهام

کارگزاران سهام بین شرکت‌های پذیرفته‌شده (فروشندگان) و خریداران رابطه برقرار می‌کنند (همانند یک فروشگاه اینترنتی). معامله‌ی میلیون‌ها سهم در روز، مواجهه‌ی مستقیم شرکت‌ها با خریداران را غیرممکن کرده است. بنابراین کارگزاری‌ها به عنوان رابطی بین شرکت‌ها و خریداران بالقوه عمل می‌کنند.

ارزش‌گذاری سهام

مفاهیم اولیه

یکی از مفاهیم پایه‌ای در تعیین ارزش یک سهم «سود هر سهم» یا همان EPS است. همان‌طور که از نامش پیداست مقدار سود متعلق به یک سهم شرکت، از تقسیم کل سود سالانه‌ی شرکت بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید. مثلا اگر شرکتی ۱ میلیون سهم داشته باشد و سود سالانه‌ی آن ۵ میلیون تومان باشد، از تقسیم ۵ میلیون بر ۱ میلیون به سود ۵ تومانی برای هر سهم می‌رسیم.

محاسبه‌ی قیمت سهام

محاسبه‌ی قیمت سهام


برای بررسی میزان پول لازم برای خرید ۱ سهم از شرکت کافیست سود سال‌های آینده را جمع کنید:

قیمت سهام = EPS سال اول + EPS سال دوم + …

البته می‌دانیم که ارزش ۱ تومان امروز با ۱ تومانِ ۱۰ سال بعد یکی نیست. به دلیل نرخ سود (i)، پول شما پس از ۱۰ سال ارزش کمتری خواهد داشت. پس فرمول پیشین نیاز به بهبود دارد:

… + (۲^(EPS ÷ (i+۱ سال دوم) + ((EPS) ÷ (i+۱ سال اول)) = قیمت سهام

حالا که بحث کمی پیچیده شد، کار را ساده می‌کنم و راه میانبری برای دو وضعیت نشان می‌دهیم:
۱. شرکت‌های بالغ به حدی بزرگ شده‌اند که به سختی و کندی رشد می‌کنند

نرخ سود ÷ EPS = قیمت سهام

نرخ سود مورد انتظار را می‌توان با توجه به میزان ریسک مربوط به شرکت، ریسک بازار و نرخ سود درازمدت اعلام‌شده توسط دولت محاسبه کرد.
قیمت سهام این شرکت‌ها معمولا به کندی تغییر می‌کند. تنها تغییر نرخ سود رسمی، ریسک‌های مربوط به شرکت (مثل سیل یا حمله‌ی آفات برای شرکت‌های حوزه‌ی کشاورزی) و یا تغییر ریسک بازار (مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸) است که باعث تغییر قیمت قابل توجه می‌شود. اما در شرایط عادی هیجان چندانی وجود نخواهد داشت.

قیمت سهام شرکت‌های در حال رشد

۲. شرکت‌های در حال رشد

(نرخ رشد مورد انتظار شرکت – نرخ سود) ÷ EPS سال بعد = قیمت سهام

اجازه دهید از یک مثال ساده استفاده کنیم. فرض کنیم EPS سال آینده شرکتی ۴۸ تومان است، نرخ سود مورد انتظار را با توجه به ریسکی که برای آن محتمل می‌دانیم، ۲۰ درصد در نظر می‌گیریم و نرخ رشد سالانه‌ی شرکت هم ۵ درصد است. بنابراین طبق فرمول، قیمت ایده‌آل سهام ۳۲۰ تومان خواهد بود:
۳۲۰ = (۵٪ – ۲۰٪) ÷ ۴۸
اما نرخ رشد (در اینجا ۵٪) را چگونه پیدا کنیم؟

یافتن نرخ رشد

برای یافتن نرخ رشد شرکت، سود آن در سال آینده و سال‌های بعدی، روش علمی دقیق و پاسخ کاملی وجود ندارد. به همین دلیل ما به بازار سهام نیاز داریم. در این بازار همه‌ی بازیگران هوش‌شان را به کار می‌گیرند تا میزان نرخ رشد شرکت‌ها و در نتیجه قیمت فعلی سهام آنها را کشف کنند.
برای تحقق پیش‌بینی جامع و روشن کردن مسیر آینده، همیشه به داده‌های جدید و پروژه‌های پیش‌ِ رو نیاز داریم. مثلا اگر شرکتی مدیر خلاق و باهوشی استخدام کند، آینده‌ی روشنی را برایش پیش‌بینی می‌کنیم. اطلاعات سودمند دیگری هم برای سرما‌یه‌گذاران وجود دارد؛ از جمله:
۱. صورت‌های مالی دوره‌ای شرکت‌ها که شِمایی از شرایط کاری و مالی شرکت به ما می‌دهد
۲. صورت‌های مالی شرکت‌های مشابه (شرکت‌های یک صنعت) یا شرکت‌های اثرگذار بر شرکت مورد نظر. مثلا اگر شرکت‌های تولید و عرضه‌ی فلزات اساسی دچار مشکل شوند، می‌توان انتظار بروز مشکل را در شرکت‌های تولیدکننده‌ی انواع محصولات فلزی و آلیاژها داشت.
۳. تغییر روند‌ها. مثلا وقتی گزارشاتی مبنی بر میل روزافزون مردم به استفاده از گوشی‌های هوشمند دریافت می‌شود، می‌توان انتظار رشد شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در زمینه‌های اپلیکیشن‌های موبایل را داشت.
۴. بروز تغییرات در بازارهای گسترده‌تر
۵. تغییرات در اقتصاد جهانی

پیش‌بینی شرایط بازار

قیمت سهام - پیش‌بینی شرایط بازار

بنابراین ما سعی می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم اطلاعات کسب کنیم و با تکیه بر آنها نرخ رشد شرکت و قیمت سهام آن را تعیین کنیم. مثلا اگر اخباری مبنی بر کاهش فروش آی‌پد منتشر شود، نه تنها اپل بلکه احتمالا سامسونگ هم به مشکل خواهد خورد زیرا می‌دانیم فروش گلکسی‌تبِ سامسونگ کمتر هم خواهد شد.
پیش‌بینی و تخمین نرخ رشد بیش از اینکه مبتنی بر علم باشد، یک هنر است و این کاری‌ است که میلیون‌ها نفر به طور جمعی در بازار سهام انجام می‌دهند. چون نرخ رشد بر اساس اطلاعات جدید پیوسته تغییر می‌کند، قیمت سهام هم به طور مداوم در حال تغییر است.

مزیت‌های بازار سهام

۱. راه‌اندازی کسب‌وکار: بازار سهام امکان جذب و تأمین سرمایه را از طریق فروش سهام به عده‌ی زیادی از مردم فراهم می‌کند که به معنای افزایش گزینه‌های موجود برای تأمین مالی یک کسب‌وکار است.
۲. تقسیم ریسک: در بازار سهام ریسک یک شرکت را میان انبوهی از مردم (سهام‌داران) تقسیم می‌کنید. چون افراد بخش کوچکی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، در صورت ورشکستگی آن شرکت هر کس به اندازه‌ی میزان سهام خود متضرر می‌شود.
۳. پیش‌بینی جمعی ارزش سهام

قیمت سهام - مزایای بازار سهام


وارن بافِت می‌گوید:

«بازار سهام در کوتاه‌ مدت یک ماشین نظرسنجی و در درازمدت یک ترازوی دیجیتال است.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.