آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار


مهندس حمیدرضا دستوریان از مدیران فروش مجموعه، نکاتی را در خصوص اهمیت تحلیل بازار در تجارت بیان کرد. ایشان ادامه داد: یک بیزینس من، همیشه باید در مرحله اول یک تحلیل گر خوب باشد. اگر بتوانید نیاز های بازار و فروش را به راحتی تحلیل کرده و زمینه های عرضه و تقاضا را به درستی بسنجید، قاعدتاً در تبیین و تدوین استراتژی نیز موفق خواهید بود. همچنین مهندس حمیدرضا دستوریان خاطر نشان کرد: اگر اطلاعاتی در مورد بیزینسی که قرار است انجام دهید در اختیار ندارید، قاعدتاً در ادامه مسیر ها نیز با ضعف پیش خواهید رفت.

آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار

داده ها را در قلب فروش قرار دهید

یک شرکت پیشرو خدمات شیمیایی که بطور موفقیت آمیزی با مناطق مختلف جغرافایی کار می کنددر چند ماه اخیر رشد فروشی را تجربه نکرده است . این اقدام به واسطه اقدامات رقبا و تغییر در تقاضا بوده است .استفاده از ظرفیت تجزیه و تحلیل منجر به آن شده است که شرکت های بزرگ به تجارت خود بصورت جزء به جزء نگاه کنند و برخی از آنها هفت منطقه بازار امریکا را به ۷۰ خرده بازار تقسیم و بر بازارهای با پتانسیل بالا تمرکز می‌کنند . این اقدام منجر به آن شده است که طی یکسال بدون افزایش درهزینه‌ها، فروش آنها دوبرابر رشد کرده باشد .
سازمان‌های فروش با کوهی از داد‌ه های مشتریان، رقبا وعملیات روبرو هستند و بدنبال آنند که بتوانند با آنها بازارهای جدید و مشتریان کلیدی را پوشش بهتری دهند . بدین منظور باید نقش های فروش را بطور جدیدی برای نقاط حساس خلق کنید .

میکرو مارکت توانایی جدید در ترکیب کردن انتقال و مرتب‌کردن گنجینه های گسترده اطلاعات به منظور توسعه کارآمد استراتژی آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار فروش است.

معمولا شرکت های B2C اطلاعات خوبی از مصرف کنندگان محصولات خود دارند درمقابل شرکت های B2B به استفاده از دیتا بیس ها به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان نیازمند هستند .

درک این مطلب که سازمانها چطور از کلان داده ها بهره ببرند مشکل است و در این خصوص ما با ۱۲۰ نفر از مدیران اجرایی سازمانها که بطورمشخص در درآمد خالص و سودآوری عملکرد مثبتی داشتند صحبت کردیم. مصاحبه های عمیق ما نشان داد که استراتژی میکرو مارکتینگ راهکاری جدید برای تجزیه و تحلیل کلان داده ها در فروش B2B می باشد . شاید اغلب تصور کنید که میکرو مارکت ها مکان های مشخصی را در مناطق جغرافیایی شامل می شود اما الزاما این گونه نیست و می تواند شامل یک مسیر جدید هوایی هم باشد .

این استراتژی نیازمند نوع جدید‌ی از همکاری چند منظوره بین فروش و بازاریابی است تا بتواند یک تیم کارآمد ایجاد نماید .

یافتن و بهره‌برداری از نقاط کلیدی فروش به جهت رشد فروش شامل ۳ مرحله

 • تعریف یک میکرو مارکت و تعیین پتانسیل رشد آن
 • استفاده ازیافته های برای توزیع منابع و هدایت تیم فروش
 • ترکیب ذهنیت کلان داده ها به سوی فرهنگ سازمانی و تبدیل ذهنیت به عینیت

تعریف یک میکرو مارکت و تعیین پتانسیل رشد آن
بسیاری از شرکت ها تصور می کنند که درک درستی از چشم اندازهای رشد در مناطق خود دارند. اما رهبران فروش مناطق جغرافیایی خود را به دهها و یا صدها ریز بازار کوچکتر تقسیم می کنند. مشکل اینجاست که آنها نمی دانند که کدام یک از این مناطق پتانسیل رشد دارد . حال چگونه باید نیروی فروش را برای خلق اثری بزرگ آماده کرد.
گام اول در استراتژی میکرومارکت خلق نقشه فرصت ها است .
نقشه فرصت ها از الزامات میکرومارکتینگ می باشد. در راهنمای نقشه، از داده های درونی و بیرونی متنوعی استفاده می شود. این نقشه شامل آنالیزی از فرصت های آینده نشان می دهد و این یک کلید در جهت جایگاه ‌یابی نیروی فروش به سوی موفقیت می باشد .
شرکت اندازه ایده ‌ال و جایگاه هر بخش در بازار تعیین میکند، سپس با توجه به اهداف و منابع سازمان مدیران تخمین می زنند که کدام خریداران در این بازار ها به چه میزانی می توانند خرید کنند . در تعیین سهم بازار هر کدام به علتهای تفاوت بین بازار ها و نماینده‌های هر بازار توجه میشود. ماهیت این تجزیه و تحلیل به سازمان نشان میدهد که کدام یک از بخش ها فرصت های رشد بیشتری را فراهم میکند. با توجه به پیچیدگی داده ها و جمع آوری و تجزیه و تحلیل آن نیازمند تعامل تیم فروش و بازاریابی جهت خلق میکرو مارکت ها و نقشه های آن هستیم این نقشه ها با هدف ایجاد یک تصویر منسجم همانند پازل بررسی و کامل شوند .

سازمانهایی با فروش پیچیده، از ریز شدن در انبار داد های خود که می تواند شامل مشتریان رقبا و یا عملیات داخلی باشد مناطق جدید فروش را مشخص می کنند و آنها را به دها و یا صد ها منطقه تقسیم می نمایند .

استفاده ازیافته های برای توزیع منابع و هدایت تیم فروش
برای اجرای استراتژی میکرمارکت مدیریت باید شجاعت و رویاپردازی لازم را جهت کسب بینش داشته باشد .اغلب رهبران فروش منابع را بر اساس عملکرد فعلی یا گذشته بررسی می کنند. ما باور داریم که فرصت های آینده در میکرو مارکت می تواند همراه با ریسک باشد اما استفاده از استراتژی های قدیمی در بازار می تواند به مراتب خطر پذیری بیشتری را ایجاد کند .

ترکیب ذهنیت کلان داده ها به سوی فرهنگ سازمانی و تبدیل ذهنیت به عینیت

تحلیل میکرو مارکت فرصت های بیشماری را فراهم می کند. چالش اصلی برای شرکت ها این است که چگونه درچهارچوب میکرومارکت به نیروی فروش بطور کارآمدی پیام ها و الزامات دستیابی به فرصت‌ها را بیان کند .
شرکت ها باید گروه هایی میکرو مارکت و یا گرو‌های همسان را با ویژگی های خاص شناسایی کنند . برای مثال یک گروه میکرو مارکت با رشد بالا و شدت رقابت محدود انتخاب میشود . گروه دیگر با ساختار متمرکز بر هزینه تشکیل میشود .گروه های که ساختار یکسان دارند فرصت های مشابه فروش را برای یکدیگر فراهم می کنند . شرکت ها می توانند بین ۴ تا ۱۰ گروه همسان را در مناطق فروش خود شکل بدهند . مدیران بازاریابی باید برای هر گروه همسان ساختار استراتژی خود را ارائه و اجرا نمایند . برای مثال یک شرکت شیمیایی ۷۰ میکرومارکت و ۴ گروه همسان ایجاد می نماید. استراتژی‌هایی که در گروههای همسان ایجاد میشود می تواند منتج به سرمایه گذاری در جهت رشد سهم بازار باشد و یا اینکه با حداکثر کارایی سهم بازار را حفظ کند و بهره وری را افزایش دهد . مدیران فروش با تیم های عملیاتی فروش ارتباط برقرار می کنند و دلیل چگونگی انتخاب بازار ها و مشتریان را بیان می کنند. آنها استراتژی انتخاب شده در این بخش برای تیم فروش تبیین می‌کنند.

فرایند تجزیه و تحلیل میکرو مارکت ۵ مرحله دارد
تعریف سایز بهینه میکرو مارکت
تعیین میزان رشد هر کدام
اندازه گیری سهم بازار در هر بخش
درک علل ایجاد تفاوت های سهم بازار
اولویت بندی پتانسیل بازار به جهت افزایش تمرکز

نقشه فرصت ها از الزامات بنیادین استراتژی بازاریابی است .

فرایند تجزیه و تحلیل میکرو مارکت
شرکت بیلدکو در بازار تکزاس ۵ مرحله زیر را جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار دنبال کرد .
فرایند تجزیه و تحلیل میکرو مارکت پنج مرحله را در بر می گیرد :
تعریف اندازه مناسب میکرو مارکت
این مناطق را بر اساس کد ها یا نام مناطق یا چیز های دیگر می توان تقسیم بندی کرد . باید شعاعی ازمنطقه را مشخص کنیم . همچنین جاهایی که تراکم مشتریان زیاد است و یا یا اینکه فعالیت رقیب در آنها قابل توجه است ، مورد ملاحظه قرار می دهیم . برای هر منطقه پیش بینی های فروش را تعیین می کنیم این پیش بینی ها باید قادر باشد تا بطور کارآمدی اجرایی شود .
باید به این نکته نیز توجه کرد نیرو های فروش جهت پوشش این مناطق آمادگی لازم را داشته باشند.
تعییین میزان رشد هر کدام
به جهت تعیین پتانسیل رشد هر میکرو مارکت و تعیین اینکه محرک خرید در هر منطقه چیست لیست ۱۵ الی ۲۰ عاملی محرک بازار را با استفاده از دانش فروش و بازاریابی تهیه می کنیم . این اطلاعات را می توان با مصاحبه ها با مشتریان و نمایند های آن منطقه مشخص کرد . برای مثال با استفاده از داده های گذشته طی دو سال اخیر رابطه های ساده ای از رشد پیدا میکنیم .حال می بینیم که یک یا چندی از عوامل بیشترین اثر را بعنوان محرک ایفا کرده است . این عوامل در مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد. اطلاعات تقاضا در سطوح مشتریان زمانی که گردآوری می شوند میتوانند به توسعه فروش در مناطق مختلف کمک کنند .
تعیین سهم بازار در هر کدام
با استفاده ازاطلاعات فروش اندازه بازار را برای هر میکرو مارکت تعیین نمایید . اطلاعات کلیدی ، درآمد و مارژین خطوط اصلی کسب و کار هستند . به دلیل آنکه دسترسی آسان به داده ها در سطوح شرکت ها نیست اغلب شرکت ها در این بخش دچار چالش می شوند. روندهای فروش را در زمان ها دو یا سه فصل(یا سال) مقایسه کنید. این عامل به شما نشان می دهد که چگونه روند سهم بازار شکل می گیرد. سهم بازار میکرو مارک ها اغلب از پنج برابر هم بیشتر می شود .
درک تفاوت های هر بازار
کدام عامل در هر میکرومارکت تغییر ایجاد می کند ؟ برای پاسخ به این سوال داده های داخلی و خارجی بازاریابی را در فعالیت های فروش را جمع آوری کنید . این اطلاعات بطور کلی شامل اطلاعات پوشش نماینده ها ، شرکای تجاری در هر بازار می باشد . اقدامات بازاریابی ، قیمت گذاری ، عوامل رقابتی کلید اصلی اثر گذاری استراتژی فروش و عوامل رقابتی در مناطق است . ( مدل RFM در تحلیل مشتریان )
پوشش کم نمایندگان و هزینه های بازاریابی پایین ساده ترین و اغلب اثر گذار ترین عامل تفاوت های بازار می باشند .
اولیت بندی پتانسیل بازار ها
بسته های رشد را اولیت بندی کنید .درک عوامل کلیدی متغیرهای سهم بازار این امکان را می دهد هر میکرو مارکت را اولویت بندی کرده و برنامه های رشد آن منطقه را انتخاب و بر روی آن منطقه تمرکز کنیم . اولیت بندی میکرو مارکت ها یک فرایند تمرینی مکرر است . مدیران ارشد رویکرد های مدیرتی خود را در هر زیر گرو های میکرو مارکت به جهت اطمینان از اینکه به آنها در ان بخش توجه شود توسعه می دهند. مهم است که مدیران انعطاف پذیری لازم را جهت اجرای این اقدامات داشته باشند.آنها تصمیم می گیرند که چه تعداد نماینده فروش داشته باشند و یا آنها را از منطقه با اولویت پایین به نقاط کلیدی انتقال دهند.

عامل پوشش را با فرصت ها بدست آورید .
در طی فرآیند برنامه ریزی فروش سالانه ، مدیران نحوه سرمایه گذاری منابع برای جذب تقاضای پیش بینی شده را تعیین می کنند. اولین قدم این است که بر اساس پتانسیل کلی ، تخصیص منابع در بازارها موجود دنبال می کنند.
اما مدیران بجای اینکه بطور مداوم از فروشندگان استفاده کنند ، از بینش در مورد فرصت های رشد و مدل های پوشش برای انواع مختلف بازار استفاده می کنند تا اساساً در توزیع محصولات خود روشهای نوینی بکار گیرند.
برای مقال بخش شهری با رشد بالا و شدت رقابت پایین که شرکتها پوشش چندانی بر آن بخش ندارد باید به ظرفیت یا بخش دیگری اضافه شود. بسته به تراکم مشتری ، این بازار ممکن است بتواند چند نماینده که هر کدام در مجموعه خاصی از بخش بندی های مشتری تخصص دارند را شناسایی کند.

در فرایند اجرا از نیروی فروش حمایت کنید .
برای موفقیت در استراتژی میکرو ماکت، آموزش فروش باید تجربی باشد. فروشندگان باید با نقشه فرصت ها درگیر شوند که نقاط جذاب و نقاط نه چندان مهم را در یک جغرافیای مشخص نشان می دهد و درک خود را در برابر داده های سخت آزمایش می کند. این موضوع برای آنها جالب است که دریابند تجزیه و تحلیل داده ها غالبا برتر از فروش سنتی در مناطق است . آموزش ها ها باید به آنها این اجازه را بدهد تا پیشنهادات فروش را نیز اجرا نمایند. این تعامل نه تنها به موفقیت در فروش محصولات منجر می شود بلکه یک روش آموزش بسیار موثر تر از سخرانی های فروش می باشد . علاوه بر تمرین تعاملی نمایند های فروش نیازمند آموزش های مستقیم در مناطق خاص خود هستند . بدین منظور چندین شرکت پیشرو آزمایشگاههای موفقیت را در مناطق ایجاد کردند تا کارشناسان بازاریابی و فروش به نماینده ها کمک کنند.
بدیهی است ، حمایت از تیم فروش برای اجرای استراتژی های میکرومارکت یک تلاش یکباره نیست و مدیریت باید قابلیت پشتیبانی مداوم را ایجاد کند.

داده ها را در قلب فروش قرار دهید .
برای تحقق بخشیدن به آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار پیروزی در استراتژی میکرومارکت ، شرکت ها باید رویکرد خود را در مورد مدیریت نیروی فروش از سه طریق تغییر دهند:
آنها باید در مدیریت عملکرد تجدید نظر کنند،
کانال های جدید بین فروش و بازاریابی را باز کنند
در دپارتمان استعداد ها سرمایه گذاری کنند.

مدیریت استعداد ها
برای بهره بردن از فرصت های ارائه شده توسط استراتژی میکرومارکت تمام تیم های فروش و بازاریابی باید توانایی از طریق استعداد های تجزیه و تحلیل خود را تنظیم کنند. این بزرگترین چالش آنها است . موسسه جهانی مک کینزی اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۸ شرکت های امریکایی به تنهایی با کمبود ۱۹۰ هزار نفر تحلیل گر مواجه خواهند شد. تنها ۱٫۵ میلیون نفر مدیر و کارشناس تحلیل می دانند که چگونه از کلان داده ها استفاده کننده و آنها را تحلیل نمایند .سازمانهای کارآمد فروش تحلیل دیتا را در مرکز استراتژی رشد خود قرار داده اند. مهمترین عنصر این رابطه پل ارتباطی بین تحلیل و عمل است رهبران فروش بطور مساوی بین این دو تاکید دارند .آنها اعتقاد دارند بینش تحلیل باید به راهنمای عملی تبدیل شود. رهبران سازمانها مدیران با تجربه را در تیم های تحلیل کلان داد ها درگیر می کنند .
رشد سازمانها توسط کلان داده ها بیش از یک دستاورد است. بهره جستن از کلان داده ها بر تمام جنبه های تجارت اثر گذار است و نیازمند تغییر نگرش ذهنی از رهبر سازمان تا خصوط عملیاتی سازمان دارد .

تحقیقات بازار (مطالعات بازار)

تمامی صاحبان کسب و کار ها می دانند که بدون شک جمع آوری اطلاعات و پژوهش در وضعیت بازار، قبل از شروع هر گونه فعالیت، لازم و ضروری می باشد. در این خصوص مطالعه و پیش بینی روند تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت کسب و کارها، یکی از شروط لازم و مهم برای احداث کسب و کار مورد نظر به شمار می رود.

به وسیله ابزار های مطالعه بازار می توان برای پایداری و پیشرفت نمودن تمامی فعالیت های اقتصادی هر کسب و کاری گام برداشت. در ادامه این مطلب به شرح کاملی از تحقیقات بازار (مطالعات بازار) پرداخته شده است.

تحقیقات بازار (مطالعات بازار):

مطالعات بازار (Market Studies) جز بسیار مهمی از گزارش های امکان سنجی (طرح توجیهی یا Feasibility Study) به شمار می رود که در پروژه های صنعتی و خدماتی از آن استفاده می شود. این مطالعات، مسقل از سایر بخش ها انجام می گیرد و نتایج آن مبین آن است که آیا در بازار برای این نوع محصول یا خدمت، تقاضایی تعریف شده است یا خیر؟

هر اندازه مباحث بازار و بازاریابی اهمیت بیشتری داشته باشند، مطالعات بازار، حمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها برای تشریح و طبقه بندی بازار و پیش بینی آن، مهم تر خواهد بود.

روش های مطالعه بازار:

اجرای پروژه ها با استفاده از منابع (مواد اولیه، منابع انسانی، تکنولوژی و…)، زمانی محقق می گردد که فرآیند مطالعات امکان سنجی دقیق و به موقع انجام گیرد. زیرا یکی از مهم ترین دغدغه ها برای سرمایه گذاران عرضه کالا یا خدمت، همین امر می باشد و اگر محصول یا خدمت ارائه شده مورد استقبال قرار نگیرد، آن طرح با شکست مواجه می گردد.

بنابراین با تهیه مطالعات بازار که به درستی کارشناسی شده و دارای اعتبار باشد، می تواند میزان زیادی از ریسک پروژه را کاهش داده و وضعیت بازار را به درستی بسنجد و راهی برای جلوگیری از شکست احتمالی در اختیار قرار دهد که در طی آن بتوان در زمان مناسب، پاسخ مثبتی به نیاز بازار داد.

با تهیه مطالعات بازار برای مدیران کسب و کار ها و سرمایه گذاران، می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان، رقبا و سایر عوامل موثر در بازار را کسب نمود که با شناخت عمیق و دقیق این وضعیت، می توان فعالیت اقتصادی را بهبود داد.

همچنین با بهره گیری از نتایج مطالعات امکان سنجی می توان زمینه لازم را برای افزایش بهره وری و خلق ایده فراهم نمود. لذا می توان گفت که انجام مطالعات بازار در هر مرحله ای از عمر کسب و کار ویژگی های خاص و اهمیت دارد.

چگونگی انجام تحقیقات بازار:

پس از درک مفهوم و درجه اهمیت انجام مطالعات بازار، به این نتیجه می رسیم که برای انجام درست و اصولی تحقیقات بازار، نیاز به مشاوران و متخصصین خبره می باشد. وجود یک مشاور کاربلد می تواند با بررسی وضعیت فعلی و تحلیل اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده بازار، آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار راهکار هایی موثر ارائه نماید که این راهکار ها قابل اعتماد بوده و به موفقیت مجموعه کمک نماید.

در این خصوص می توان از تیم تخصصی تاپ وان جهت کسب این ضرورت در حوزه مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی بهره جست. در این خصوص مهم ترین خدماتی را که سرمایه گذاران می توانند برای مطالعات بازار از تاپ وان دریافت نمایند به شرح زیر می باشد:

 • اندازه گیری بازار و برررسی وضعیت بازار
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رسوخ در بازار
 • انتخاب بازار هدف
 • مطالعات مالی بازار
 • پياده‌سازی سيستم هاي مديريت اطلاعات بازار
 • تحقيقات بازار و بررسي وضعيت رقبا
 • بررسی زنجیره تامین و لجستیک
 • تحلیل عرضه و تقاضای طرح مورد مطالعه

بازار سنجی:

مطالعات بازار و یا انجام بازار سنجی در واقع اندازه گیری میزان جذابیت و پویایی کسب و کار مورد نظر را مشخص می کند. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعتی کسب و کار مورد نظر به شمار می رود. بنابراین به منظور تدوین استراتژی های کسب و کار می توان از این روش استفاده نمود و همچنین می تواند برای افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که یک کسب و کار آغاز می گردد، هر اندازه جزئیات محصول و یا خدمت مورد نظر با دقت بیشتری طراحی گردد، اما بازاری برای تقاضای آن خدمت یا محصول وجود نداشته باشد، طرح با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین پس از طراحی مدل کسب و کار، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، بررسی میزان کشش و جذابیت بازار برای کسب و کار مورد نظر خواهد بود.

تاپ وان مطالعه مقاله صورت جریان نقدی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مطالعات بازار

مفاهیم پایه بازارسنجی:

بازار سنجی در واقع دارای ابعاد گوناگونی می باشد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است:

ابعاد ارزیابی بازار:

دیوید آکر ابعاد زیر را برای ارزیابی بازار معرفی می کند :

 • حجم بازار
 • روند بازار
 • نرخ رشد بازار
 • ساختار هزینه ای در بازار
 • کانال های توزیع
 • عوامل موفقیت

هدف در واقع پیش بینی جذابیت بازار در حال حاضر و آینده است. این اطلاعات به سرمایه گذاری های شرکت جهت داده و باعث بروز موفقیت در آینده خواهد شد.

حجم بازار:

حجم بازار در واقع تعداد معامله در بازار و پتانسیل های موجود است. در واقع تعداد قابل فروش از یک محصول را حجم بازار گویند. در واقع تعداد مشتریان و حجم تقاضای موثر آن ها حجم بازار را می سازند. در کنار حجم بازار، پتانسیل بازار حد بالایی تقاضای بازار است. یعنی تعدادی از مشتریان که ممکن است حتی خرید هم انجام ندهند اما در آینده متقاضی کالا و یا خدمات باشند. اطلاعات مورد نیاز را می توانیم از منابع زیر به دست آورد.

 • اطلاعات دولتی
 • اطلاعات انجمن های تجاری
 • اطلاعات مالی شرکت های تاثیر گذار و بزرگ
 • تحقیقات از مشتریان

روند بازار:

حرکت صعودی و نزولی بازار در یک دوره زمانی مشخص را روند بازار می‌گویند. برای محصولات جدید این محاسبه کاری بسیار دشوار است و باید تجزیه و تحلیل دقیقی انجام شود. چند روش برای این کار وجود دارد که فقط به آن ها اشاره می شود:

 • تحلیل مشتریان
 • مدل سازی انتخاب
 • تحلیل رقبا
 • تحقیقات محصول
 • تحقیقات تبلیغاتی
 • مدل سازی آمیخته بازاریابی بازار

نرخ رشد بازار:

در روش نرخ رشد بازار، بر اساس داده های تاریخی و قبلی، آینده را پیش بینی می کنند. این متدولوژی یک پیش بینی ساده اولیه را ارائه می دهد که ممکن است نقاط حساس را نشان ندهد. در این خصوص بهتر است که اطلاعات را به جای این که فقط روی محصول و داده های تاریخی متمرکز نماییم، روی محصولات تکمیلی کالای مورد نظر نیز کار کنیم و این متدولوژی را برای این مجموعه اطلاعات انجام دهیم.

در نتیجه استفاده از این روش، بررسی منحنی دوره عمر محصول می تواند بسیار کمک کننده باشد و در مواردی که محصول یا خدمت جدید است، بررسی منحنی کالای مشابه می تواند اطلاعات قابل قبولی را ارائه دهد.

فرصت بازار:

در واقع می توان گفت که فرصت بازار، از ارائه کالایی بهتر و کامل تر از کالای رقبا به دست می آید بنابراین بهتر است که ابعاد مختلف کالا با رقبا مقایسه شود و همچنین موانع قانونی و فرهنگی آن نیز در نظر گرفته شود. زیرا ممکن است که بتوان فرصت موجود در بازار را اندازه گیری نمود.

ساختار هزینه صنعت:

در این بخش هزینه های ثابت و متغییر صنعت مورد محاسبه قرار می گیرد. یکی از بهترین ابزارها برای این کار، زنجیره ارزش مایکل پورتر می باشد و این اطلاعات می توانند شرکت ها و کسب و کار ها را در انتخاب و توسعه استراتژی رقابتی مرتبط با بازار یاری دهند.

کانال های توزیع:

عوامل زیر را باید برای کانال های توزیع ارزیابی کرد:

 • وجود کانال های توزیع مناسب
 • شکل گیری و وجود کانال های توزیع جدید
 • قدرت کانال توزیع

عوامل موفقیت:

برخی از عوامل کلیدی موفقیت برای رسیدن به اهداف بازاریابی بسیار مهم که بایستی به آنها توجه شود شامل:

 • رسیدن به صرفه مقیاس اقتصادی
 • دسترسی به منابع خاص
 • تکنولوژی و فرآیند تولید
 • دسترسی به کانال های توزیع

یکی دیگر از متدولوژی های مرسوم در ارزیابی کیفی بازار، بررسی کلان صنعت است که برای این کار می‌توان از مدل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر نیز استفاده نمود. در کل این مدل برای مبین آن است که:

صنعت چقدر جذاب می باشد و سرمایه گذاری در آن به صرفه هست یا خیر؟

در پایان مطالعه مقاله آشنایی با معافیت های مالیاتی کسب و کارها به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری:

https://comfar.co/?p=3994

مریم کریمی مریم کریمی هستم دارای تحصیلات کارشناس ارشد ریاضیات مالی و mba استراتژی از دانشگاه تهران، که در زمینه انجام انواع طرح های توجیهی (امکان سنجی) فعالیت می کنم. با من همراه باشید.

آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار

تجزیه و تحلیل برای سنگ خرد کردن شرکتتجزیه و تحلیل سنگ می تواند شاخصی برای اختلال زمینهای معرفی کند. برای مثال eswl یک روش غیر تهاجمی است که برای خرد کردن سن

نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها - تحلیل فاندامنتال در بازار .

در این سری آموزشی به نحوه‌ی بررسی بازار ارز دیجیتال به روش فاندامنتال پرداخته‌ایم. در این ویدیو شما با مفهوم نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها در بازار ارز دیجیتال و بیت‌کوین آشنا میشوید.

کتاب مدیریت بازاریابی تجزیه تحلیل اجرا و کنترل - کتاب مهربان

تجزیه‌و‌تحلیل فرصت‌های بازار عنوان بخش دوم کتاب است. جمع‌آوری اطلاعات بازار و برآورد و اندازه‌گیری حجم تقاضا، بررسی محیط‌های خرد و کلان، تحلیل رفتاری خریدار شخصی و خریدار تجاری، تجزیه .

اقتصاد خرد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است.

اشتغال محور کردن سیاست های موثر در بازار کار/جزئیات9 .

اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای .

تجزیه و تحلیل صورت های مالی - گروه پژوهشی آریانا

معرفی دوره : تجزیه و تحلیل صورت های مالی. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مدیران ارشد که تصمیم گیران اصلی هر بنگاه اقتصادی محسوب می شوند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟ | کار و کسب

تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزارهای ساده در عین حال قدرتمند برای تدوین استراتژی برای شرکت‌های مختلف است. تجزیه و تحلیل swot به شما کمک می‌کند با اطمینان از در نظر گرفتن تمامی نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و همچنین فرصت‌ها و .

مقالات ISI تجزیه و تحلیل اقتصادی : 210 مقاله انگلیسی .

تجزیه و تحلیل اقتصادی نگرشی را ارائه می کند که بازارها چگونه عمل می کنند و روش هایی را برای پیش بینی رفتار آینده بازار در پاسخ به حوادث، روندها و چرخه های اقتصادی پیشنهاد می کند.

بازار چیست؟ و انواع آن | بیگ والت

بازار خرید و فروش عوامل تولید را بازارِ عوامل می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین قیمت عوامل تولید را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع درآمد است. است. بازارِ کار

تجزیه و تحلیل صورت های مالی توسط آرش صدیقی | فراچارت .

یکی از دغدغه های افراد تازه وارد و همچنین تحلیلگران بازار سرمایه ضعف در زمینه تحلیل بنیادی و علی الخصوص تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. ما در این مجموعه سعی داشتیم مفاهیم کاربردی در تحلیل صورتهای مالی سهام شرکتها را .

راهنمای تجهیزات خرد کردن و غربالگری

هر سال تعداد زیادی از مشتریان خریداری خرد کردن پودر ساخت ماشین آلات تولید شده توسط uptind و ما اعتماد از مشتریان ما به دلیل کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش خدمات ميباشند..

تجزیه و تحلیل مشاغل - پرازفایل

تجزیه وتحلیل شغل یا کارشکافی, به تعبیر ساده همان باز کردن یا شکافتن یک شغل است که برای شناسایی وظایف, مسئولیت ها, تکالیف, ارتباطات, شرایط فیزیکی

ابزار تجزیه و تحلیل بازار

سرویس‌های تجزیه و تحلیل تخصصی. اندیکاتورها، گزارشات، تصمیمات و اظهار نظرات بانک‌های مرکزی، تحقیفات و دیگر رویدادها، تمام مواردی که وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرو جهان را مشخص می‌کند، در تقویم اقتصادی FXStreet جمع شده است.

بازار سرمایه - بازار سرمایه ایران و جهان

آخرین اخبار، آموزش، تجزیه و تحلیل (تحلیل تکنیکال و بنیادی)، نکات مهم معامله در بورس و هر آنچه که پیرامون بازار سرمایه ایران و جهان می‌گذرد. . ۱۱ خرد در 3:31 آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار am.

تحلیل فارکس در پایان روز شما باید بر اساس نوع تجزیه و .

کدام نوع تحلیل برای تجارت فارکس بهترین است - در کل تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکت ارز در نمودار است در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی نگاهی عملکرد اقتصاد یک کشور است تحلیل تکنیکال جان مورفی pdf کتاب تحلیل فاندامنتال فارکس pdf .

آنالیز-و-تحلیل-بازار

کتاب/ دکتری بازاریابی و فروش ، دکتری بازاریابی و فروش تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل تشخیص بیماری های بازاریابی، فروش، تبلیغات و برند شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش، استراتژی ها و مهارتهای .

پاورپوینت تحلیل بازار تاریخی ارومیه | معماری 98

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بازار تاریخی ارومیه اطلاعات مورد آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار نظر و مورد نیاز شما عزیزان را در خود دارد, این پاورپوینت که در ۳۰ اسلاید تنظیم شده است را میتوانید از بخش فروشگاه معماری وب سایت .

تجزیه و تحلیل گرد و غبار سنگ شکن الک

روش الک کردن گرد و غبار سنگ شکن. گرد و غبار از سنگ شکن قیمت برای تن از گرد و غبار سنگ شکن تراش خلاء, ماشین آلات تمیز کننده گرد و غبار, خواص از گرد و غبار سنگ شکن دستگاه های سنگ شکن 200 ظرفیت تن در ساعت تولید بیش; تجزیه و تحلیل .

اقتصاد خرد و کلان - راه دکتری

اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است.

آموزش کامل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه - کد بورسی

با انواع تکنیکها در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تفاوت هاي آنها را درك کنید و با کاربرد آنها آشنا شوید. روش پیش بینی موسوم به بالا-پایین را درك خواهید نمود و با نقش متغیرهاي خرد و کلان اقتصادي .

تجزیه و تحلیل شکاف : انواع ، مزایا و نحوه انجام تجزیه و .

تجزیه و تحلیل شکاف یک ابزار استراتژیک عالی است که توسط مدیریت استفاده می شود تا مشخص کند شرکت به کجا می رود و انتظارات یا پتانسیل شرکت چیست .

آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان 2020 (+ دانلود ویدیوی .

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی. تحلیل و پیش ‌بینی سری‌های زمانی یکی از دغدغه‌های تحلیلگران است. در بازار سرمایه نمی‌توانیم زمان به هدف رسیدن سهام را به صورت تضمینی به دست بیاوریم.

چگونه بازار بورس را رصد کنیم تا در آن موفق باشیم

چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟ در واقع رصد و تجزیه تحلیل بازار بورس کار سختی است و افراد حرفه ای قادر به انجام آن هستند چون افراد عادی اطلاعات کافی و زمان کافی برای انجام اینکار ندارند. بر همین اساس است که پیشنهاد میشود .

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران .

روانشناسی بازار بورس و رفتار معامله گران همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس ایران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود آوری باشد؛ به همان نسبت نیز می تواند باعث از بین رفتن سرمایه در مدتی کوتاه شود.

آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار

توسعه بازار- داده کاوان

دپارتمان توسعه بازار داده کاوان با چندین سال تجربه همکاری در ارایه خدمات مشاوره بازاریابی با شرکت ها و برندهای معتبر مشهدی و شناخت بازار منطقه و همزمان کسب تجربه در اجرای پروژه های کشوری و بین المللی آماده ارایه راهکارهای موثر و نوین بازاریابی و فروش جهت توسعه کسب و کار شما عزیزان می باشد.

خدمات دپارتمان توسعه بازار داده کاوان
-تحقیقات بازار (Market research)
-تدوین استراتژی بازاریابی (Marketing strategy)
-طراحی برنامه بازاریابی (Marketing plan)
-مدیریت بازاریابی (Marketing management)
–تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار
–انتخاب بازارهای هدف
–تهیه ترکیب عناصر بازاریابی
–هدف‌گذاری بازارهای هدف برای فروش بالاتر محصولات
–تهیه، اجرا و کنترل برنامه‌های بازاریابی
–مدیریت برند (افزایش آگاهی برند و بالا بردن سطح شناخت برند و تقویت برند)
–مشاوره استقرار و پیاده سازی ابزارهای بازاریابی و تبلیغات
–تیم سازی و آموزش تیم بازاریابی
–طراحی و برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی
–مدیریت رسانه
–اجرای پروژ های بازاریابی دیجیتال
–سنجش و بررسی عملکرد فرایند بازاریابی

اهمیت تحلیل بازار در تجارت و کسب و کار

موفقیت در بازاریابی تلفنی

مهندس حمیدرضا دستوریان از مدیران فروش مجموعه، نکاتی را در خصوص اهمیت تحلیل بازار در تجارت بیان کرد. ایشان ادامه داد: یک بیزینس من، همیشه باید در مرحله اول یک تحلیل گر خوب باشد. اگر بتوانید نیاز های بازار و فروش را به راحتی تحلیل کرده و زمینه های عرضه و تقاضا را به درستی بسنجید، قاعدتاً در تبیین و تدوین استراتژی نیز موفق خواهید بود. همچنین مهندس حمیدرضا دستوریان خاطر نشان کرد: اگر اطلاعاتی در مورد بیزینسی که قرار است انجام دهید در اختیار ندارید، قاعدتاً در ادامه مسیر ها نیز با ضعف پیش خواهید رفت.

[aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/learnplus" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/W16gQ" ]

روش های حمل و نقل میوه به چین

مریم سادات میری از دیگر مدیران فروش مجموعه، در پادکستی نکاتی را درباره روش های حمل و نقل میوه به چین عنوان نمود. ایشان در ادامه اظهار داشت: بعد از انتخاب محصول، دومین موضوعی که باید بررسی شود، نحوه حمل و نقل محصول مورد نظر به چین است. حمل و نقل معمولاً به چهار روش زمینی، ریلی، هوایی و دریایی انجام شده که من در اینجا آنها را بررسی خواهم کرد تا بدانیم کدام یک از این روش ها در بحث صادرات میوه به کشور چین، بهتر است. مریم سادات میری در پایان در خصوص چگونگی توسعه کسب و کار تاجران تازه کار میوه به چین مجموعه، تذکر داد: اگر خودتان نفر اول صادر کنندگان این میوه ها به این کشور باشید، می توانید در آینده سوله مناسبی تهیه کرده و محصولات را در آنجا قرار دهید. در بحث بسته بندی نیز می توانید اتفاقات خوبی را رقم بزنید تا بتوانید صادرات را به خوبی انجام دهید و همچنین می توانید از سموم خوبی استفاده کرده و حمل و نقل آن ها را به صورت منجمد انجام دهید تا کیفیت محصولتان را بالا ببرید. [aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/learnplus" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/eJ1zT" ] اعتماد سازی رکن اساسی برای جذب و افزایش مشتری مهندس محمد مهدی ادیب از مدیران مجموعه، در پادکست دیگری با بیان مطالبی به اعتماد سازی و نقش آن در جذب و افزایش مشتری اشاره کرد. ایشان در ادامه متذکر شد: یکی از ارکان بسیار مهم در تجارت، «اعتماد سازی» برای مشتری است. اگر بتوانید حسن اعتبار و اعتماد بیشتری از مشتری جلب کنید؛ یعنی با اعتبار خود، «اعتماد سازی» کرده اید. اگر این روش را درست پیش ببرید، می توانید نظر مشتریان را جلب کرده و در نتیجه تعامل با شما بهتر خواهد بود. مهندس ادیب در پایان، پیرامون پاسخ به این سؤال که چه کار هایی باید انجام دهیم که اعتماد مشتری بعد از تماس جلب شود؟ ابراز کرد: مواردی از جمله: ارسال کاتالوگ و کمپانی پروفایل، ارسال پیش فاکتور، ارسال فاکتور نهایی، پیگیری مجدد و… همه این اصول کمک می کند تا اعتماد مشتری پس از تماس جلب شده و مشتری از ما خرید کند.

[aradbtn aradsrc="https://aradbranding.com/lms" aparatsrc="https://www.aparat.com/v/RcTh7" ]

رابطه هدف گذاری و برنامه ریزی در تجارت در آخرین پادکست امروز دکتر هادی نوروزی از دیگر مدیران تجاری مجموعه، به بیان موضوع هدف گذاری در تجارت پرداخت. ایشان در ادامه در خصوص افزایش اعتماد به نفس به عنوان یکی از مزایای هدف گذاری در تجارت خاطر نشان کرد: وقتی که من در ذهن خود رسیدن به اهداف را تجسم می کنم، در نتیجه به من اعتماد به نفس می دهد. من همه سختی ها را خواهم کشید؛ ولی در نهایت در این مسیر به هدف مد نظر خود می رسم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.