اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند


تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com

وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و .

سوالات حقوق تجارت

3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

4) در موارد سکوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت کدام گزینه درست است؟

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت کدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟

6)کدامیک جز منابع حقوق نمی‌باشد؟

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت کدام است؟

8) رسوم حقوقی تجارت به چه معنی می‌باشد؟

10)منظور از رویه قضایی کدام گزینه است؟

11)کدام مورد زیر در مورد انواع معاملات تجارتی درست نمی باشد؟

3- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه که برای رفع حوائج شخصی باشد ومعاملات تجارتی که صرفا بین تاجر باشد

12)کدام مورد راجع به دسته بندی معاملات تجارتی درست است؟

13) به موجب قانون کدام گزینه معنی درست بیع است؟

14) شرایط صحت معامله یا عقد کدامست؟

16)کدام گزینه زیر درست تر است؟

17) کدامیک از معاملات زیر تجارتی محسوب می شوند؟

2- هرگاه شخصی قصد فروش و کسب سود مادی داشته باشد لکن به دلیل تبلیغ یا رقابت اقدام به توزیع رایگان نماید

18) کدام مورد درباره عملیات دلالی صحت دارد؟

19) کدام گزینه زیر درست است؟

20)کدام یک از نهادهای زیر مرجع تشخیص عملیات بانکی در ایران تعیین شده اند؟

21) چنانچه یک تولید کننده محصولات کشاورزی به منظور عرضه تولید خود کارگاه یا واحد بسته بندی ایجاد نماید بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟

22)تصدی به محل و نقل در چه صورتی تجاری محسوب می شود؟

23) کدام گزینه زیر درست است؟

25) کدام مورد در رابطه با معاملات تشبیهی صحیح است؟

26) کدام گزینه زیر در رابطه با معاملات تبعی یا نسبی درست است؟

1-این گزینه معاملات به اعتبار اینکه توسط تاجر یا به ضمیمه عمل تجارتی انجام می شود معامله تجارتی به شمار می آیند

28)کدام گزینه زیر در رابطه با تعریف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعالیت موقت یا غیر موقت که برای شاغل منشا درآمد و یا فایده مادی باشد و یا فعالیت برای رسیدن به چنین فایدهای

2- شغل فعالیتی است که در نتیجه آن، طی مراحل مختلف چرخه اقتصاد، کالا تولید و یا خدمت ارائه می شود نیا نیاز مادی و یا غیر ماد یا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)کدامیک شرط وجود اهلیت تمتع برای شخص می‌باشد؟

30)کدام گزینه زیر درباره اهلیت درست نمی باشد؟

31)کدام گزینه زیر در مورد اشتغال درست است؟

34)کدام گزینه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

35)درمواردی‌که‌اشخاص‌از سیستم‌های‌مکانیکی‌یاالکترونیکی حسابداری استفاده می کنند بایستی خلاصه اسناد را حداقل:

36)کدام گزینه در مورد دفتر کل درست است؟

1- تاجر باید کلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یک مرتبه ار دفتر روزنامه جدا کرده و انواع محتلف ان را جدا کرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند

2- اشخاصی‌که‌‌‌ازاین‌نوع‌دفاتر استفاده ‌می‌کنند مکلفند برای ثبت کلیه داد وستدهای خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند

1- دفتری است که تاجر باید هر 6 ماه صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نماید

2- دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و دیون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضاء نماید

3- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول‌و غیر منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

4- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول و غیرمنقول ودیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتی طبق قانون چه حکمی دارد؟

39)کدام گزینه زیر در مورد ثبت تجارتی درست است؟

2- هر تاجری که مکلف به ثبت تجارتی باشد بایستی در کلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خود در ایران شماره و ثبت مربوطه را درج نماید

بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران

ماده‌ی 412 قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت‌های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ‌یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی‌شدند. اما با تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 ش. تغییر مهمی از حیث دامنه‌ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ی 15 این قانون «. تجار و اشخاص اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند حقوقی . ، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده‌ی مذکور همه‌ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی‌گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه‌ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده‌ی مذکور واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس یافته‌های این مقاله، گرچه چاره‌ای جز تمسک به اطلاق ماده‌ی 15 مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولاً مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی‌توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده‌ی 15 قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

 • اشخاص حقوقی عمومی
 • قانون تجارت
 • قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی

عنوان مقاله [English]

Bankruptcy of public entities in Iran

نویسنده [English]

 • Alireza Alipanah

Article 412 of the Commercial Code, which was enacted in 1311, has set the basic conditions of bankruptcy. According to this article, only merchants and companies can be declared bankrupt and there was a consensus in this case that the bankruptcy proceedings are not included public legal entities. Because none of them are not "merchant" and "company". But with the enactment of new Enforcement of Financial Judgments Act of 1394, significant changes occurred in the scope of bankruptcy to public legal entities. Because, according to Article 15 of this Act ". merchants and entities . if they are claiming insolvency, should request bankruptcy". However, due to the fact that, on the one hand, this article covers all the legal entities, both public and private, and, on the other hand, the probability of bankruptcy of legal entities of public is not consistent with legal logic, the review of consistence of these provisions to the public legal entities is very important. Based on the findings of this study should adhere to Article 15 of Enforcement of Financial Judgments Act, and say that the public legal entities are subject to bankruptcy proceedings, but in the current legal situation, this provisions is not including government, public institutions and municipalities. However, the including of bankruptcy regulations to other public legal entities is critical and the amendment to Article 15 is necessary.

انواع معاملات تجارتی

موسسه حقوقی ثبت نوول در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی انواع معاملات تجارتی مطالبی را ارائه نماید مقاله را بخوانید و چنانچه با هر سوال و موردی مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس حاصل نموده و از راهنمایی های آن ها بهره مند شوید.

درباره انواع معاملات تجارتی

معاملات تجارتی بر دو قسم اند:

– معاملاتی که ذاتا تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی ازآنها باشد تاجر شناخته میشود. معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی می گویند.

الف- معاملات تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت است از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود.
قانون تجارت در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجارتی را به ۱۰ قسمت تقسیم نموده، به شرح زیر:

 • خرید هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
 • تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
 • هر قسم عملیات دلالی و یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود.
 • تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 • متصدی به عملیات حراجی.
 • تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
 • هر قسم عمليات صرافی و بانکی.
 • معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر.
 • عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
 • کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

انواع معاملات تجارتی

رتبه بندی شرکت فوری و سریع

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه بندی شرکت فوری و سریع می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

ب- معاملات تجارتی تبعی

اعمال تجارتی تبعی، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آنها اصولا و ذاتا تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آنها را انجام دهد ، به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص، تجارتی محسوب می گردند.

به عبارت دیگر در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد، اما در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معامله میکند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد.

علاوه بر معاملات تجارتی ذاتی معاملات دیگری هست که ذاتأ تجاری نیستند ولی به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملين، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجارتی تبعی می نامند و در ماده 3 قانون تجارت به ۴ قسمت تقسیم شده است:

تاجر کیست و انواع آن

تاجر کیست و انواع آن

همه ما نام تاجر و شغل تجارت را شنیده ایم اما دانستن اینکه از نظر حقوقی به چه کسی تاجر می گویند بسیار مهم است . خرید و فروش امروزه امری است که توسط همه ما انجام می شود . همه مردم روزانه اقدام به خرید اقسام مختلف کالا و خدمات می کنند اما آیا همه ما تاجر هستیم ؟ آیا کسی یک مغازه لوازم التحریر دارد را می توان تاجر تلقی کرد یا خیر ؟ یا صرف داشتن شغلی از این دست باعث می شود تا فرد تاجر محسوب شود ؟

برای پاسخ به این پرسش باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .

تاجر کیست؟

تاجر در لغت به معنی بازرگان و سوداگر است . در ماده 1 قانون تجارت ، تاجر تعریف شده است . طبق این ماده " تاجر کسی این که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است . " با توجه به این ماده می توان گفت که برای اینکه کسی را تاجر بدانیم باید چند ویژگی در او وجود داشته باشد . اولا تاجر کسی است که اقدام به انجام معاملات تجاری می کند . مفهوم معاملات تجاری که در این ماده آمده است تا حدی نامشخص است که قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت به توضیح آن پرداخته است و ما در ادامه آن را بیان می کنیم . دومین ویژگی تاجر این است که تاجر باید انجام معاملات تجاری را شغل عادی خود قرار دهد . یعنی تاجر بایستی انجام معاملات تجاری را منبع اصلی درآمد خود قرار داده و انجام آن را تکرار کند . بنابراین می توان گفت کسبه نیز جزء تجار محسوب می شوند ؛ هر چند از برخی تشریفات مرتبط با تجار معاف هستند .

تاجر چه اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند شغلی دارد؟

گفتیم تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد . در اینجا به توضیح برخی از معاملات تجاری می پردازیم که بر اساس قانون می توانند شغل تاجر باشند :

1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .

2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

3 - هر قسم عملیات دلالی یا حق‌ العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود ؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .

4 - تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد .

5 - تصدی به عملیات حراجی .

6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی .

7 - هر قسم عملیات صرافی و بانکی .

8 - معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

9 - عملیات بیمه بحری و غیر بحری .

10 - کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن .

انواع تاجر

تاجر فقط به یک شخص حقیقی گفته نمی شود . بلکه به اشخاص حقوقی نیز می توان عنوان تاجر را اطلاق کرد . این دسته بندی باعث به وجود آمدن انواع تاجر می شود : تاجر حقیقی و تاجر حقوقی .

تاجر حقیقی : همان افرادی هستند که به کار تجارت اشتغال دارند .

تاجر حقوقی : تاجر حقوقی که نوع دوم ازانواع تاجر است ، به تاجرانی گفته می شود که از شخصیت حقوقی برخوردار می باشند ؛ بنابراین موسسات تجارتی ، شرکت های تجارتی و شرکت های دولتی را می توان از جمله انواع تاجران حقوقی دانست .

تاجر کیست و انواع آن

تاجر کیست و انواع آن

همه ما نام تاجر و شغل تجارت را شنیده ایم اما دانستن اینکه از نظر حقوقی به چه کسی تاجر می گویند بسیار مهم است . خرید و فروش امروزه امری است که توسط همه ما انجام می شود . همه مردم روزانه اقدام به خرید اقسام مختلف کالا و خدمات می کنند اما آیا همه ما تاجر هستیم ؟ آیا کسی یک مغازه لوازم التحریر دارد را می توان تاجر تلقی کرد یا خیر ؟ یا صرف داشتن شغلی از این دست باعث می شود تا فرد تاجر محسوب شود ؟

برای پاسخ به این پرسش باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .

تاجر کیست؟

تاجر در لغت به معنی بازرگان و سوداگر است . در ماده 1 قانون تجارت ، تاجر تعریف شده است . طبق این ماده " تاجر کسی این که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است . " با توجه به این ماده می توان گفت که برای اینکه کسی را تاجر بدانیم باید چند ویژگی در او وجود داشته باشد . اولا تاجر کسی است که اقدام به انجام معاملات تجاری می اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند کند . مفهوم معاملات تجاری که در این ماده آمده است تا حدی نامشخص است که قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت به توضیح آن پرداخته است و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند ما در ادامه آن را بیان می کنیم . دومین ویژگی تاجر این است که تاجر باید انجام معاملات تجاری را شغل عادی خود قرار دهد . یعنی تاجر بایستی انجام معاملات تجاری را منبع اصلی درآمد خود قرار داده و انجام آن را تکرار کند . بنابراین می توان گفت کسبه نیز جزء تجار محسوب می شوند ؛ هر چند از برخی تشریفات مرتبط با تجار معاف هستند .

تاجر چه شغلی دارد؟

گفتیم تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد . در اینجا به توضیح برخی از معاملات تجاری می پردازیم که بر اساس قانون می توانند شغل تاجر باشند :

1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .

2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

3 - هر قسم عملیات دلالی یا حق‌ العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود ؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .

4 - تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد .

5 - تصدی به عملیات حراجی .

6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی .

7 - هر قسم عملیات صرافی و بانکی .

8 - معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

9 - عملیات بیمه بحری و غیر بحری .

10 - کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن .

انواع تاجر

تاجر فقط به یک شخص حقیقی گفته نمی شود . بلکه به اشخاص حقوقی نیز می توان عنوان تاجر را اطلاق کرد . این دسته بندی باعث به وجود آمدن انواع تاجر می شود : تاجر حقیقی و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند تاجر حقوقی .

تاجر حقیقی : همان افرادی هستند که به کار تجارت اشتغال دارند .

تاجر حقوقی : تاجر حقوقی که نوع دوم ازانواع تاجر است ، به تاجرانی گفته می شود که از شخصیت حقوقی برخوردار می باشند ؛ بنابراین موسسات تجارتی ، شرکت های تجارتی و شرکت های دولتی را می توان از جمله انواع تاجران حقوقی دانست .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.