نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما


ارزش هدف کوتاه‌ مدت به توانایی شما برای مدیریت این شراط خاص است و البته با پیشرفتی که در طول زمان می کنید

نظریه تعیین هدف

نظریه تعیین هدف بر اساس ساده‌ترین مشاهداتِ اصلاح و بهبودِ رفتارِ انسانِ آگاه صورت‌گرفته است. رفتاری که موجب عملکرد هدفمند می‌شود.کمی ساده‌تر توضیح دهیم، تئوری تعیین هدف بر اساس عملکرد انسان‌ها برای رسیدن به اهداف شکل‌گرفته است. به‌کاربردن آگاهی به آن دلیل مهم است که موجودات دیگر نیز در مسیر اهداف خود زندگی می‌کنند.

گیاهان برای رشد و نمو در مسیری هدفمند رشد می‌کنند؛(منظور از مسیر، طی‌کردن رشد طولی یا عرضی نیست، بلکه زندگی در چرخه حیات است) اما این مسیر لزوماً آگاهانه نیست و تنها بر اساس غریزه و رفتار طبیعت است.انسان اما این‌گونه هدف‌گذاری نمی‌کند. انسان در طول زندگی خود بارها اقدام به تغییر مسیر و هدف می‌کند. آگاهی موجب می‌شود افراد در انتخاب حرکت و نیل به هدف برای کسب نتایج بهتر عملکرد خود را تغییر دهند. اما تغییر عملکرد همیشه منجر پیروزی در اهداف نخواهد شد و گاه افراد در این زمینه شکست خواهند خورد. اما چرا هدف‌گذاری برای انسان‌ها نتایج متفاوت دارد. چه عاملی موجب می‌شود که بعضی از انسان‌ها به اهداف خود می‌رسند و گروه دیگری از رسیدن به اهداف با همه تلاش بازمی‌مانند. این مقاله درباره نظریه تعیین هدف صحبت خواهد کرد و نشان می‌دهد چرا افراد هدف خود را رها می‌کنند.

تئوری تعیین هدف چیست؟

ابتدا بهتر است شما را با فردی آشنا کنیم که تئوری‌پرداز نظریه تعین هدف است. ادوین لاک یک روان‌شناس سازمانی است که در سال ۱۹۶۰ به همراه همکارش آقای گری لاتهام بعد از پنج سال تحقیق و مطالعه متوجه شد چرا بعضی از افراد به اهداف خود نمی‌رسند؟ لاک در مقاله‌ای که در مجله روان‌شناسی آمریکا با عنوان Toward a Theory of Task Motivation and Incentives منتشر کرد نتایج خود را این‌گونه بیان نمودافراد به اهداف خود نمی‌رسند چون اهداف مشخص نیست.در اهداف دشوار افراد و گروه‌ها دچار افت عملکرد و دور شدن از هدف را خواهند داشت.چالشی وجود ندارد پس فرد نمی‌داند چه مقدار باید بیشتر از قبل تلاش کند. از همین رو انگیزه خود را از دست می‌دهد.آنچه لاک در دهه هفتاد منتشر کرد باعث آزمایش‌های مختلف در سازمان‌ها شد. افراد زیادی بر اساس نظریه لاک هدف سازی در سازمان را مبنای کار خود قرار دادند؛ اما این خود ادوین لاک بود که در ۱۹۹۰ نظریه تعین هدف A Theory of Goal Setting & Task Performance را ارائه داد.

طبق این نظریه اگر برای افراد هدفی مشخص تعیین شود درصد پیروزی و رسیدن افراد به حذف بیشتر خواهد شد در واقع این خود هدف نیست که موجب پیروزی می‌شود بلکه انگیزه افراد برای رسیدن به هدف باعث تحقق نتایج عالی می‌شود. لاک ۵ فاکتور را برای رسیدن به اهداف مشخص کرد که بسیاری به نظریه لاک تئوری هدفگذاری ۵گانه نیز می‌گویند.

متفاوت با مدل SMART

در بعضی از مقالات تئوری تعیین هدف را با نظریه پرفسور رابین اشتباه می‌گیرند. طبق نظریه پرفسور رابین که آن نظریه هم در روان‌شناسی سازمانی مطرح می‌شود برای رسیدن به اهداف باید

اهداف مشخص باشند Specific
اهداف باید معنی‌دار باشند Measurable
اهداف باید امکان دستیابی داشته باشند. Achievable
اهداف باید به یکدیگر ارتباط داشته باشند Relevsnt
اهداف باید دارای محدودیت زمانی باشند Time bound

هدف اسمارت

که به این روش هدفگذاری SMART می‌گویند.

نظریه پنجگانه تئوری تعیین هدف

اما مدل ۵ گانه ادوین لاک که در نظریه تعیین هدف به آن اشاره کرده است و ما در این مقاله درباره آن بحث می‌کنیم، عبارت است از:

  • شفافیت – Clarity :اگرچه در زبان فارسی هم واژه Clarity و هم واژه specific به معنای وضوح است، اما در اصل لغتی که ادوین لاک به کار می‌برد به معنای کیفیت و وضوح هدف است. یعنی هدف به‌گونه‌ای مشخص شود که از لحاظ کیفیت وضوح و مشخص بودن برای همه‌گان یکسان باشد. زمانی شما نوک قله را از فاصله‌ای دور به دیگران نشان می‌دهید و می‌گویید قصد دارید به آن نقطه برسید، اما زمانی هم تصویری زوم شده و با کیفیت از نوک قله را به دیگران نشان می‌دهید و هدف خود را از مکانی که قرار است به آن برسید بیان می‌کنید. در هر مرتبه، تصویر قله نشان‌داده‌شده است، اما در تصویر دوم نمای قله با کیفیت بالا به دیگران نشان داده می‌شود. منظور ادوین لاک نیز از هدف‌گذاری همین کیفیت و وضوح بالا است. یعنی تمام مشخصات زمانی و مکانی برای دیگران مشخص باشد. در چنین موقعیتی انگیزه افراد برای رسیدن به هدف بیشتر شده و نتایج بهتری کسب خواهد شد.
  • چالش – Challenge : به چالش انداختن افراد روش دیگری در نظریه تعیین هدف است. ادوین لاک در تحقیق خود متوجه شد هرچه هدف آسان‌تر یا سخت‌تر انتخاب شود انگیزه افراد برای به هدف رسیدن کمتر خواهد بود. یکی از نمودارهای مهم در نظریه تعین هدف نمودار دشواری هدف است. طبق این نمودار، هرچه هدف آسان‌تر یا دشوارتر باشد عملکرد بسیار کم خواهد بود. همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود هرچه سختی بیشتر می‌شود عملکرد کمتر می‌شود هرچه هدف آسان‌تر هم باشد عملکرد کمتر خواهد بود.

نمودار عملکرد و آسانی

مدل ۵ گانه هدف

  • تعهد – Commitment :قبل از آنکه هدف مشخص شود افراد باید هدف را بپذیرند. پذیرش هدف اولین گام در ایجاد انگیزه است. دو عامل اصلی که به تعیین هدف کمک می‌کند اهمیت و خودکارآمدی است. زمانی که افراد در سازمان بدانند هدف چرا مهم است و چگونه به آن می‌توان دست پیدا کرد انگیزه بیشتر خواهد شد. لاک خودکارآمدی را نظریه تعیین هدف ویرایش شده در سال ۲۰۰۲ تعریف کرد از نظر لاک خودکارآمدی باعث افزایش عزت‌نفس و در نتیجه افزایش انگیزه می‌شود. زمانی که فرد فکر کند می‌تواند به‌درستی کار خود را انجام دهد. دچار خودکارآمدی خواهد شد.
  • بازخورد – Feedback :برای دورماندن هدف حفظ تعهد و بازخورد ضروری است. بدون بازخورد افراد از پیشرفت یا عقب‌گرد اهداف خود بی‌اطلاع هستند. بازخورد به افراد تیم اجازه می‌دهد درباره عملکرد خود در تیم و راه رسیدن به اهداف بازنگری کرده و راحت‌تر بتوانند به اهداف نزدیک شوند. زمانی که هدف منعطف انتخاب شده باشد افراد با بازنگری در بازخورد رهبر تیم می‌توانند نقاط ضعف خود را شناخته و به هدف‌های خود برسند.
  • پیچیدگی فعالیت – Task complexity :پیچیدگی کار انتخاب اهداف پیچیده و مبهم می‌تواند عملکرد افراد را پایین بیاورد اطمینان حاصل کنید که زمان کافی برای رسیدن به اهداف وجود دارد و افراد می‌توانند با دانستن مسیر هدف به اهداف خود دست پیدا کنند.

مکانیزم نظریه تعیین هدف در سازمان

ادوین لاک در نظریه تعیین هدف بیان می‌دارد که مکانیزم هدف‌گذاری باید به شکلی باشد که انگیزه افراد برای رسیدن به اهداف بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد.این مکانیسم‌ها نیروهایی هستند که رفتار افراد را تحت تاثیر خود قرار میدهند. نیروهایی که انرژی، توجه وپایداری افراد را در رسیدن به اهداف زیاد میکند.مکانیزم هدف‌گذاری براساس رفتار افراد داخل تیم مشخص می‌شود. زمانی که هدف مشخص می‌شود، رفتار افراد باید روی هدف متمرکز شود. یعنی همه افراد داخل تیم بدانند، برای یک هدف آگاهانه و با بینش و نگرش کار کنند و از انحراف و تمرکز افراد گروه بر هدفی غیر از هدف مشخص شده جلوگیری شود.افراد با پی‌گیری مداوم و تلاش در راستای هدف را اجرایی میکند.

چنین مکانیزمی منجر به آن خواهد شد که افراد دنبال ابزارها و وسایل منحصر به فرد برای رسیدن به اهداف بروند.جدول زیر بیانگر مکانیزم نظریه تعیین وضعیت است.مکانیزمتوضیحمثالتوجه مستقیمتوجه به اهداف باعث می‌شود عملکرد فرد یا گروه تنها در مسیر هدف شکل بگیرد. زمانی که سازمان تمرکز خود را بر افزایش ۲۰ درصدی بر فروش نسبت به سال قبل گذاشته است. انرژی بخشیدن تنها با تلاش و پشتکار است که به نتیجه خواهیم رسید. کارکنان را روحیه داد و نزدیک شدن به هدف را نوید داد. پایداری در کار مقدار زمان صرف شده برای رسیدن به یک هدف برای فروش بیشتر باید تا لحظه آخر تلاش کرد.استراتژیهای درست در آرزوی رسیدن به هدفی فرد به دنبال راههای مختلف برای رسدن به هدف است.از استراتژی‌های زیاد و خلاقانه باید استفاده کرد.

استفاده از نظریه تعیین هدف در زندگی شخصی

شاید برای شما هم این سؤال پیش بیاید که چگونه از نظریه تعیین هدف در زندگی شخصی و روزانه خود استفاده کنیم. اگر قصد دارید از این نظریه در کار و زندگی شخصی استفاده کنید اول باید یک نکته را بدانید که تعیین هدف راهی عالی برای تشویق و ترغیب شدن برای حرکت به سمت موفقیت است. پس باید در اهداف خود دقت کنید. ما برای اینکه به شما کمک بیشتری کنیم یک‌بار به ۵ عامل ادوین لاک برگشت می‌کنیم و روش هدف‌گذاری طبق تئوری ادوین لاک را بررسی می‌کنیم

CLARITY کیفیت و وضوح هدف

اهداف خود را بنویسید.جزئیات اهداف را ذکر کنید.روش رسیدن به اهداف را بنویسید.ابزارهای موردنیاز را بنویسید.حس خود را بعد از نوشتن و مشخص‌کردن اهداف درک کنید.اگر انگیزه در شما به وجود نیامده است. هدف به‌درستی انتخاب نشده است.اگر احساس ملال یا بی‌تفاوتی دارید هدف خود را تغییر دهید.با فشار دیگران هیچ هدفی را انتخاب نکنید.

CHALLENGE چالش‌گذاری برای اهداف

بسیاری از افراد در زندگی شخصی نمی‌توانند برای خود چالش ایجاد کنند، زیرا ذهن آنها پذیرفته است که چالش تنها از سمت دیگران باید ایجاد شود. برای چالش‌گذاری در مسیر اهداف از روش‌های زیر استفاده کنید.برای رسیدن به اهداف برای خود چالش ایجاد کنید مثلاً با خودتان شرط ببندید تا یک هفته دیگر موفق خواهید شد.به کار خودتان نظم بدهید. خود نظم‌دهی موجب می‌شود پشتکار بیشتری پیدا کنید.در هر مرحله که به اهداف خود رسیدید یک جایزه یا پاداش برای خود برقرار کنید.هدف‌های کوتاه و جزئی انتخاب کنید. هرچه جلو رفتید پاداش بزرگ‌تری برای خود در نظر بگیرید.

COMMITMENT تعهد در هدفگذاری

برای هدف‌گذاری در زندگی باید تعهد داشت. برای این‌کار بهتر است از تصویرسازی ذهنی کمک بگیرید.زمانی که اهداف را می‌نویسید. تصویری در ذهن بسازید و نشان دهید که در زمان رسیدن به اهداف چه وضعیتی خواهید داشت.مراحل رسیدن به هدف را در ذهن خود خلق کنید.به خود یادآوری کنید تا زمانی که کار و تلاش می‌کنید پیروز خواهید شد.

Feedback بازخورد

مدرسان هدف‌گذاری درباره نظریه تعیین هدف و بازخورد گرفتن در زندگی نظریات زیر را ارائه کرده‌اند.در پایان هر هفته تحلیلی از چگونگی انجام امور داشته باشید.کارهای انجام شده و انجام نشده را مشخص کنید.دفترچه یا اپلیکیشن داشته باشید و اشتباهات و کارکردهای صحیح را داخل آن یادداشت کنید.هرکجا که به مشکل برخورد کردید و متوجه شدید به جلو نمی‌روید طراحی جدید در هدف خلق کنید.

Task complexity پیچیدگی کار :

برای بسیاری پیچیدگی کار یکی از بخش‌های زندگی است و گمان می‌کنند این پیچیدگی تأثیری در عملکرد آنها ندارد. شاید این قضیه برای ۲۰درصد افراد صادق باشد، اما بسیاری از ما ناخودآگاه در اثر پیچیدگی کار انگیزه و دنبال‌کردن هدف را از دست می‌دهیم برای همین باید دقت کنیم که پیچیدگی کار مسیر ما را در رسیدن به هدف ناتمام نگذارد. برای همین بهتر است موارد زیر رعایت شود.خلاقیت به خرج دهید و به دنبال روش‌هایی بگردید که از پیچیدگی کار بکاهد.کارها را به بخش‌های کوچک تبدیل کنید.زمان بخرید و به خودتان برای رسیدن به اهداف فرصت دهید.استرس را از خود دور کنید. مراقبه در این راه به شما کمک زیادی خواهد کرد.مسیر را مورد بازبینی قرار دهید. هرگاه احساس کردید نمی‌دانید باید چه کنید به مسیر دیگر و هدفی هم‌راستای هدف فعلی فکر کنید.

کلام پایانی

نظریه تعیین هدف یک نظریه روان‌شناسی سازمانی است و مدیران منابع انسانی از این تئوری برای گام‌افزایی تیم خود برای رسیدن به اهداف شرکت بهره می‌جویند. ما در این مقاله سعی کردیم هدف‌گذاری سازمانی و فردی را طبق تئوری تعیین هدف بیان کنیم.اگرچه این مطلب بسیار عمیق و گسترده‌تر از آن است که در یک مقاله درباره آن صحبت کرد، اما رعایت نکات گفته شده خواهد توانست به شما نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما در هدف‌گذاری بسیار کمک کند.

90% مردم فکر میکنند اما واقعا بلد نیستند هدفگذاری کنند (و چطور شما جز 10% باقی مانده باشید؟)

شیوه صحیح هدف گذاری

شیوه صحیح هدف گذاری در زندگی پس اهدافی که در سر می‌پرورانید به خودی خود دست‌یافتنی نیستند؛ متاسفانه برای رسیدن‌ به آنها باید سرسختانه با جان و دل تلاش کنید… اما البته اگر (واقعا) بلد باشید هدفگذاری کنید !

اگر بخواهید وارد دنیای موفقیت شخصی و برنامه ریزی برای آینده شوید، اولین مبحثی که احتمالا به آن بر بخورید، مبحث «هدفگذاری» خواهد بود.

هدفگذاری و شیوه صحیح هدف گذاری ، یکی از جالب ترین مباحث است؛
وقتی قرار است آنچه را که میخواهید تعیین کنید و در بهترین حالت آنها را مکتوب کنید (چون خواندید که 60% افرادی که به اهداف شان میرسند، آنها را مکتوب کرده اند) و از روز شنبه، اول هفته شروع میکنید تلاش تان را…

ولی پس از مدتی تلاش، به هدف تان نمی رسید !
چه اتفاقی افتاد؟ شما که هدف تان را تعیین کرده بودید، آنرا مکتوب کرده بودید و واقعا تلاش میکردید… مشکل از شماست یا از هدف تان؟ خب اگر همچین تجربه ای دارید، خودتان را نگران نکنید، چون این مقاله برای شما نوشته شده است.

زیگ زیگلار

زیگ زیگلار

فیل دوک، مشاور شرکت های بزرگ در زمینه بازاریابی و فروش می نویسد :

«رییس من که معاون رئيس جمهور در منابع انسانی شرکت بود از من خواست تا اهدافی که برای سال بعد دارم را روی کاغذ بنویسم، اگرچه قبلا در این زمینه هیچ آموزشی ندیده بودم و هیچ دلیلی هم نمی‌دیدم که مرا مجاب کند که نیازی به نوشتم اهداف حرفه‌ای وجود دارد.

به همین علت به سراغ او رفتم و از او خواستم که مرا راهنمایی کند. راهنمایی و مشاوره با او فرصت خوبی برای افزایش تجربیات در اختیار من قرار داد. اگرچه درابتدا انجام این کار بسیار دشوار بود و مثل این بود که یک بچه سه ساله بخواهد آموزش آشپزی ببیند، اما نباید زود خسته شد و دست از سعی و تلاش برداشت.

به هر حال مهم این است که نکات کلیدی را یاد بگیرید و هر چیز دیگر مربوط به جزییات دست و پا‌گیر را فراموش کنید.

در هر صورت نوشتن اهداف باعث می‌شود تا اساس تصمیم‌گیری‌هایتان را بر پایه دستیابی به آرمان‌ها و برنامه‌هایتان بگذارید و در صورت رسیدن به اهداف مورد نظر احساس رضایت داشته باشید.

زمانی که رییس من از من خواست تا اهداف کاری خود را بنویسم حدود چند ساعت گذشت تا بتوانم ایدهال‌هایم را بنویسم اگرچه حالا تمام آنها را به یاد نمی‌آورم، اما خوب یادم هست که دو مورد این اهداف مربوط به داشتن آزادی و راحتی بیشتر در محیط کاری‌ام بود.

رئیسم به لیست آرمان‌های عجیب و غریب من نگاه کرد و با مشاهده این که بسیاری از آنها “اهداف شخصی” من بود لحظه‌ای با درنگ و متفکرانه به من نگاه کرد. پس از آن مدتی با هم صحبت کردیم و در این مشاوره به این نتیجه رسیدیم که من باید در اهدافم تجدید نظر داشته باشم و با دقت بیشتری دوباره آنها را بنویسم او به من پیشنهادات خوبی در رابطه با نوشتن بهتر اهدافم ارائه داد. اگرچه بسیاری از این اهداف تاحدودی قابل پیش بینی بود.

با این وجود تلاش کردم تا در زمینه نوشتن اهداف مطالعاتی داشته باشم و خیلی جالب بود که پس از انجام مطالعات نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما مناسب به این نتیجه رسیدم اگر هدفی نداشته باشم و اهدافم را مشخص نکنم هرگز نمی‌توانم زندگی‌ام را ارزیابی کنم، و اصول و راه و روش خودم را داشته باشم و قاعدتا هیچ پیشرفتی نخواهم داشت.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسید مشخص کردن اهداف و نوشتم آنها کار بیهوده‌ای نیست و یک نظم و برنامه مشخص به زندگی من می‌بخشد.

به هر حال نباید فراموش کرد که هر فرد باتوجه به موقعیت، شرایط، آرمان‌ها، انتظارات و خواسته‌ها ممکن است اهداف متفاوتی داشته باشد، که باید بر اساس قابلیت‌ها و استعداد‌های خود بهترین اهداف را انتخاب کند و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد تا بتواند پس از مدتی خود را به درستی ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری مناسب داشته باشد.

نوشتن اهداف باعث می‌شود تا تمام جوانب لازم را برسی کنیم و با داشتن یک برنامه‌ریزی مناسب تمرکز بیشتری برای دستیابی به اید‌ه‌آل‌های خود داشته باشیم.»

در مقاله شیوه صحیح هدف گذاری میخواهیم یکبار برای همیشه، شیوه صحیح هدفگذاری را به شما آموزش دهیم؛
آنچه را که در این مقاله میخوانید در دانشگاه یا در مدرسه به شما یاد نداده اند. احتمال اینکه همانند فیل دوک خوش شانس باشید تا رئیس تان به شما آموزش بدهد هم کم هستش.

پس بهتر است این مقاله را با یک قلم و کاغذ در کنارتان بخوانید و نکات مهم آنرا یادداشت کنید.

هدفگذاری صحیح چطور ممکن میشود- شیوه صحیح هدف گذاری دقیقا چیست؟

برای سهولت خواندن و درک شما خواننده عزیز، ما تمامی موارد جهت هدفگذاری را به صورت «قوانینی برای هدفگذاری» در ادامه مطرح کرده ایم… «قوانین»، چون اگر آنها را رعایت نکنید به دردسر خواهید افتاد !

قانون شماره یک شیوه صحیح هدف گذاری | اهدافی را دنبال کنید که مطابق بر ارزش‌هایتان باشد


از نظر بسیاری افراد اهداف کاری و اهداف زندگی شخصی تفاوت زیادی ندارند، اما اگر اهداف کاری شما همسو با اهداف زندگی شخصی‌تان نباشد قطعا در ادامه درمانده و ناامید خواهید شد.

بهتراست از سنین جوانی و در ابتدای راه، تصمیمی مناسب مطابق ارزش‌ها و علایق خود برای تعیین اهداف کاری داشته باشید تا در ادامه انگیزه و شور و شوق بیشتری داشته باشید.

بسیاری از افراد در دوران جوانی به دنبال انتخاب یک رشته برای پیدا کردن کار مناسب هستند و پس از اینکه دوران تحصیلی را پشت سر گذاشتند هم دنبال یک کار در یک شرکت بزرگ با موقعیت شغلی امن هستند، تا بتوانند مشغول به کار شوند و پس از یک مدت طولانی و حدود سی سال بازنشسته شد.

بعد از آن هم در انتهای زندگی قرار دارند و ممکن است فاصله چندانی با مرگ نداشته باشند و یقینا سی سال زندگی کردن بصورت یکنواخت بسیار خسته کننده و در برخی موارد نفرت‌انگیز می‌شود.

پس بهتر است هرچه زودتر ارزش هایتان را مشخص کنید؛ چه چیزی به زندگی شما معنا میدهد؟ چه چیزهایی دوست دارید؟ با چه چیزهایی احساس بهتری پیدا میکنید؟

قانون شماره دو | اهداف قابل دستیابی داشته باشید


بسیاری از افراد تا سی سالگی هدف مشخص برای خود ندارند. در اغلب مواقع اکثر ما اهدافمان را بر اساس زندگی مردم تعیین می‌کنیم و این در حالی است که ممکن است موقعیت، شرایط اجتماعی و قابلیت‌های متفاوتی نسبت به دیگران داشته باشیم.

ممکن است شما به دنبال اهدافی باشید که به هیچ وجه برای دیگران شدنی و قابل دستیابی نباشد اما شما قادر به انجام آن نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما باشید. ممکن است علایقی داشته باشید که برای برخی افراد دیگر مهم نباشد.

فراموش نکنید که اهداف را بر اساس توانایی‌ها و علایق خود مشخص کنید و به دنبال تقلید طوطی‌وار اهداف دیگران نباشید.

قطعا در هنگامی موفق به رسیدن به هدف-هایتان خواهید شد که با معیار و ضوابط‌های خودتان منطبق باشد. پس یک نکته دیگر در شیوه صحیح هدف گذاری اینجاست که به دنبال اهداف دیگران نباشید.

قانون شماره سه | بلند پروازانه فکر کنید و به اهداف کوچک قانع نشوید


قبلا مقاله ای تحت عنوان چطور 100 میلیون تومان بدست آورید در وبسایت منتشر کرده بودیم که مورد توجه خوانندگان زیادی قرار گرفته بود (میتوانید آنرا از ایـــنجـــا بخوانید)

در این مقاله ما توصیه کرده بودیم به خواننده که تمرکزش را بر روی 100 میلیون تومان نگذارید، در عوض بر روی 10 میلیون اول تمرکز کند، پس از رسیدن به آن نوبت به 10 میلیون بعد میرسد و … تا به 100 میلیون تومان میرسد.

داشتن چنین طرز فکری به نظر منطقی‌تر می‌رسد.
چرا که اگر در مدت کوتاهی به هدف مورد نظرتان رسیدید شور و شوق و انگیزه نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما خود را از دست نمی‌دهید و همچنان به دنبال ادامه راه و رسیدن به اهداف بزرگ‌تر هستید.

البته اگر به دنبال اهدافِ خیلی کوچک هم باشید خیلی زود انگیزه خود را از دست می‌دهید و دیگر تمایلی به ادامه راه ندارید. البته فراموش نکنید که در نظر گرفتن اهداف بسیار بزرگ هم می‌تواند سد عظیمی در کار و زندگی شما ایجاد کند و شما را مبدل به فردی بی‌انگیزه و ناامید سازد.

همیشه سعی کنید از نصحیت و تجربه افراد دیگر هم استفاده کنید و به دنبال مشورت با افراد موفق باشید.
واضح و مبرهن است که نباید به دنبال اهداف بسیار بلندپروازانه و دست نیافتنی همچون تعلیم پرواز کردن به یک سگتان یا تبدیل یک فریزر خراب به یک آزمایشگاه هسته‌ای باشید.

اهداف غیر ممکن و تخیلی را از لیست خود حذف کنید تا انرژی خودتان را متمرکزتر بر انجام کارهای موثر کنید. اما این مورد هیچ سنخیتی با داشتن اهداف ایده‌آل و آرمان‌گرا ندارد.

جیم ران

جیم ران

قانون شماره چهار | به خودتان زمان کافی را بدهید


این ضرب المثل قدیمی را که می‌گوید “گر صبر کنی زغوره حلوا سازی” را فراموش نکنید. حقیقت این است که صبر کلید درمان بسیاری از مشکلات است.

البته واضح ومبرهم است که باید نهایت تلاشتان را برای دستیابی به اهداف انجام دهید و تنها صبر کردن رونقی به کار شما نمی‌دهد.

سعی کنید زمان لازم برای رسیدن به اهدافتان را درست و دقیق برنامه‌ریزی کنید و عجولانه به دنبال دستیابی به هدف‌ها نباشید قطعا هر کاری نیاز به یک بازده زمانی مشخص دارد و شما باید این مسئله را در نظر بگیرید(برنامه ریزی نیز یکی از موارد مهمه شیوه صحیح هدف گذاری نیز میباشد ).

قانون شماره پنج | برای کسب موفقیت برنامه‌ریزی داشته باشید


نگران نباشید اگر رویاهای بسیار واقع بینانه نیست و به نظر دست نیافتنی هست. قطعا دوستان و بستگانی دارید که در این راه به شما کمک می‌کنند. مخصوصا اگر به فکر راه اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی باشید، مطمئن باشید کارآفرینان دیگر کمک شایانی به شما خواهند کرد.

به جای اینکه دائم از خود سوال کنید که “چه می‌شود اگر شکست بخورم” از خود بپرسید “اگر موفق شوم چه می‌شود” . مطمئن ترین راه برای قبول یک شکست است ترس از شکست و نگرانی بیخود است.

باید همیشه به دنبال برنامه‌ریزی برای اهدافتان باشید و تمام سعی خود را برای انجام کارهایتان طبق برنامه‌ریزی موردنظرتان انجام دهید.

قانون شماره شش | ریسک کاری خود را بررسی و مدیریت کنید


قطعا اگر برای رسیدن به هدفتان برنامه‌ریزی نداشته باشید دستیابی به آن غیرممکن خواهد بود. شاید از زبان بسیاری شنیده باشید که زندگی غیرقابل پیش بینی است، اما افراد باتجربه معتقدند که تنها مرگ و مالیات غیرقابل پیش‌بینی است.

البته به نظر تنها چیزی که در زندگی غیرقابل پیش‌بینی است مرگ است؛ چون همان‌طور که واقف هستید افراد زیادی هستند که برای پرداخت مالیاتشان اقدامی نمی‌کنند که ممکن است تا اخر عمرشان در زندان بمانند، تحت تعقیب باشند و تا اینکه ماموران دولتی تمام دارایی شان را توقیف کنند !

به هر حال چه بخواهید چه نخواهید در ماموریتتان برای دستیابی به موفقیت، ممکن است.
در برخی موارد ریسک و خطر کنید، اما فراموش نکنید هنگام خطر کردن همه جوانب را در نظر بگیرید تا با ضریب اطمینان بیشتری قدم بردارید و در رسیدن به اهداف و آرمان‌هایتان موفق شوید این میتواند یکی از شیوه صحیح هدف گذاری باشد.

در زمینه، هدفگذاری و شیوه صحیح هدف گذاری ، توصیه میکنیم نوشته های زیر را حتما بخوانید :

منظور از هدف کوتاه‌ مدت چیست؟ چند نمونه از اهداف کوتاه مدت

هدف-کوتاه-مدت

هدف کوتاه‌ مدت چیزی است که شما می‌خواهید به زودی انجام دهید. اهداف کوتاه‌ مدت می‌توانند به شما در ایجاد تغییرات بزرگ کمک کنند.

بهتر است پیش از شروع مقاله چگونه هدف گذاری کنیم را مطالعه کنید.

منظور از هدف کوتاه‌ مدت چیست؟

شکوفایی اشتیاق در افراد برای رسیدن به هدف

هدف کوتاه‌ مدت چیزی است که شما می‌خواهید در آینده نزدیک انجام دهید.

آینده نزدیک می‌تواند به معنای این هفته، این ماه، یا حتی امسال باشد.

هدف کوتاه مدت چیزی است که می خواهید در آینده نزدیک به آن دست یابید.

در واقع اهدافی سریع برای دستیابی به موفقیت در زمان کم است

چیزی که زمان طولانی طول می کشد تا به آن دست یابید، هدف بلند مدت نامیده می شود.

هر دو هدف بلند مدت و هدف کوتاه‌ مدت می توانند به حرفه شما کمک کنند.

اهداف کوتاه‌ مدت به شما کمک می‌کنند در مورد کاری که می‌توانید انجام دهید فکر کنید.

اهداف کوتاه مدت کمک می کنند تا زمان خود را مدیریت کنید.

اهداف کوتاه مدت به نظر کوچک می رسند اما با تکمیل آنها میتوان به موفقیت های بزرگی در زندگی و کار دست یافت

گاهی اوقات دستیابی به اهداف کوتاه‌ مدت می‌تواند به شما در رسیدن به یک هدف بلند مدت کمک کند.

به عنوان مثال حاضر شدن هر روزه شما در محل کار، میتواند به شما در جذب شغل سرپرستی کمک کند.

مهندس محمد خانی

مهناز شاه مرادی

حسین توکلی

میترا حبیبی

سعیده حسنی

بهاره محسنی

علیرضا مرادی

شیما وفا

کاربرد اهداف کوتاه مدت چیست؟

تعیین هدف در زندگی

یک هدف کوتاه مدت در رابطه با هر طرح و برنامه ای است که شما می خواهید در سال آینده به آن تحقق بخشید.

این تقریبا مانند قصد و نیت برای سال جدید است، به جز قسمت هایی که برای آن طرح و برنامه ای دارید.

این برنامه ها برای هدف های بزرگ در نظر گرفته میشوند، زیرا از اهمیت بالایی در زندگی فرد برخوردار است.

بدون این اهداف کوتاه‌ مدت برای ادامه زندگی هر فرد، سفر پیش رو بسیار تاریک و ترسناک می‌شود.

هنگام تعیین اهداف مردم غالباً از کارهایی که موجب تحقق آنها می شود غفلت می کنند

مثلا، شما می‌توانید تصور کنید که یک میلیونر باشید. اما تا زمانی که کاری برای آن انجام ندهید یک رویا باقی می ماند.

می توانید در جوانی سرمایه گذاری کنید، یک تجارت شروع کنید و برای ادامه عمر سرمایه گذاری عاقلانه ای انجام دهید.

اگر که تصور می کنید اهدافتان برایتان دست یافتنی نیستند، قبل از اینکه اقدامات بعدی را انجام دهید، باید کارها را به آرامی انجام دهید.

ارزش هدف کوتاه‌ مدت به توانایی شما برای مدیریت این شراط خاص است نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما و البته با پیشرفتی که در طول زمان می کنید

در حالی که همه ما دیدگاه های یکسانی در زندگی داریم، شکی نیست که اهداف ما چقدر می‌تواند شبیه هم باشد.

این معمولا بازتاب تاثیر جنبه های رشد اقتصادی و پیشرفت شخصی بر زندگی ما است.

اهداف کوتاه مدت برای پیشرفت شما

رسیدن به هدف با این راهکار ها

تنها چیزی که ما در زندگی می‌خواهیم این است که نسخه بهتری از خودمان باشیم.

اما این هرگز اتفاق نمی افتد، اگر که فقط صبر کنید و بگذارید همه چیز به طور طبیعی اتفاق بیفتد.

شما نمی‌توانید اجازه دهید جهان راه خود را در پیش گیرد، بدون این که خودتان را وادار به تحقق رویاها و جاه‌ طلبی‌های خود بکنید.

گاهی اوقات مجبورید که برای آن تلاش کنید.

با توجه به این موضوع، مهم است که اهدافی را تعیین کنید که در مرکز نیازهای مختلف زندگی شما باشند .

هدف کوتاه‌ مدت زندگی ممکن است بی ضرر و ساده به نظر برسد، اما آن‌ها می‌توانند با صبر، تعهد و پشتکار به دست آیند

موارد زیر چند نمونه از اهداف کوتاه‌ مدت هستند که نیازمند زمان و تلاش برای دستیابی آن هستند.

به این اهداف به عنوان انگیزه ای برای پیشرفت و به منظور رسیدن به اهداف بلند مدت خود فکر کنید.

یک پروژه را به موقع تمام کنید

روانشناسی رسیدن به هدف

فردا ممکن است روز دیگری برای شروع باشد، اما یک روز نزدیک به آخرین مهلت است. پس زود شروع کنید.

برای انجام هدف کوتاه‌ مدت کارها را به تعویق نیندازید.

پروژه های شما به خودی خود تمام نمی شوند، بنابراین باید اولویت های خود را دقیقا انتخاب کنید .

راه‌های مختلفی برای تمرکز بر روی کار شما وجود دارد، مانند دور نگه داشتن تلفن همراه خود و یا در یک کافه یا کتابخانه آرام کار کردن.

از وسوسه هایی که ممکن است شما را از مولد بودن دور کند، اجتناب کنید.

برای دستیابی به هدف کوتاه‌ مدت باید زود از خواب بیدار شوید

شکوفایی اشتیاق در افراد برای رسیدن به هدف

هیچ چیز بدتر از این نیست که تا نیمه های روز بخوابید و تمام صبح خود را صرف انواع خواب عمیق کنید.

اگرچه خوابیدن ممکن است بهترین راه برای تجدید نیرو باشد اما در واقع می‌تواند روی حالت عاطفی و ذهنی شما تاثیر بگذارد

این به این دلیل است که ذهن شما به چهار دیوار اتاق شما محدود می‌شود و گاهی اوقات سکوت می‌تواند کاملا کر کننده باشد.

گفته شده است، هر روز را به عنوان نعمتی برای بیدار شدن و انجام کار جدید در نظر بگیرید.

برای تعیین اهداف کوتاه مدت نگرش خوبی داشته باشید

چگونه هدف گذارى كنيم؟

شما نمی‌توانید هر چیزی که در زندگی‌تان اتفاق می‌افتد را کنترل کنید، اما می‌توانید نگرش خود نسبت به آن را تغییر دهید .

حتی اگر روز شما از همان لحظه ای که از رختخواب خارج شده اید بد باشد، همیشه به یاد داشته باشید که با افراد اطراف خود عادلانه رفتار کنید

شما هرگز نمی دانید که یک شخص در چه مسیری گام برمی دارد.

بنابراین حداقل کاری که می توانید انجام دهید، مودب بودن است.

حتی زمانی که اوضاع سخت می شود، روی ایجاد یک ذهنیت مثبت کار کنید.

استراحت های کوتاه داشته باشید

اهداف زندگی

وقت‌هایی هست که همه چیز می‌تواند برای ذهن و بدن شما کمی سخت شود، پس وقتی این اتفاق می‌افتد، از استراحت نترسید.

میتوانید بیرون قدم بزنید یا یه چرت کوتاه بزنید.

در انجام یک هدف کوتاه‌ مدت هرگز به طور مداوم بدن خود را خسته نکنید که ممکن است با عواقب جدی آن در آینده نزدیک مواجه شوید.

اما استراحت بیش از حد نیز می تواند یک چیز بد باشد.

یک نمونه ساده از یک هدف کوتاه‌ مدت : برای تعطیلات پس انداز کنید

بی‌تفاوتی

با نزدیک شدن به زمان تعطیلات، شاید وقت آن رسیده که با تعطیلاتی که به شدت به آن نیاز دارید، به خود پاداش دهید.

می‌توانید با دوستانتان یک سفر جاده‌ای ترتیب دهید و به سفر جاده‌ای بروید و به برخی از مکان‌ها در دنیا سفر کنید.

اما صادقانه بگوییم، دستیابی به هر یک از این موارد با یک کیف پول خالی دشوار است.

بنابراین قبل از شروع برنامه ریزی برای فرار از مشکلات تعطیلات بزرگ خود، مطمئن شوید که بودجه کافی برای آن دارید.

یک بودجه روزانه / هفتگی / ماهانه خود مشخص داشته باشید

پس انداز پول

پس انداز پول یک چالش است که انجام آن دشوار است، اما بدست آوردن آن غیر ممکن نیست.

با این وجود، نیاز به اراده کافی برای پیگیری دارد.

با دانستن این موضوع، داشتن یک بودجه مشخص راه عالی برای انجام خریدهای عاقلانه است.

این به شما این امکان را میدهد به چیزی که میخواهید پول صرف آن کنید، توجه داشته باشید.

آیا شما به یک بسته شکلات خیلی بزرگ نیاز دارید؟

یا شاید شما می توانید یک جفت کفش ارزان تر را در فروشگاه مشرف محلی خود پیدا کنید؟

یاد بگیرید که در تعیین هدف کوتاه مدت نیازهای خود را برآورده کنید نه آنچه را که می خواهید.

هدف گذاری | چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم | تکنیک های هدف گذاری

سلام به همه شما اهالی رشد و توسعه فردی ..در این مقاله قصد دارم در باره هدف و هدف گذاری صحبت کنم.

نکته مهم در هدف گذاری این است که هر فرد باتوجه به موقعیت، شرایط، آرمان‌ها، انتظارات و خواسته‌هایش اهداف متفاوتی دارد، که باید بر اساس استعداد‌هایش بهترین اهداف را انتخاب کند و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد تا بتواند پس از مدتی خود را به درستی ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری مناسب داشته باشد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک هدفی را مشخص کرده باشید در ابتدا بسیار ذوق و شوق برای رسیدن به آن داشته اید اما بعد از مدتی خبری از آن شوق اولیه نبوذه و نسبت به هدف تان دلسرد شدید. خب پس چکار باید کرد؟ در ادامه بیشتر در این رابطه صحبت می کنیم.

هدف گذاری

هدف گذاری چیست؟

تعریف هدف گذاری چیست ؟هدفگذاری فرآیندی است که طراحی و پیاده سازی پیشرفت یک شخص یا گروه از طریق آن انجام می شود. هدف گذاری باعث انگیزه می شود و فرد یا گروه را تا رسیدن به هدف یا مقصد مورد نظر راهنمایی می کند. گاهی در کلاسها یا دوره های آموزشی که راجع به هدف از شرکت کننده ها سوال می کنم ‍‍‍با این پاسخ روبرو می شوم که من هدفی ندارم. به نظر شما کسی که در زندگی هدف ندارد به کجا می خواهد برود. داشتن هدف باعث می شود تا رفتار و اعمال ما تحت تاثیر آن هدف قرار بگیرد و عملکرد ما جهت بگیرد.. مثلا من هدفم این است که زبان انگلیسی یاد بگیریم از زمانی که هدف گذاری می کنم روی این موضوع روی عملکرد من تاثیر می گذارد. مثلا اگر می خواستم فیلم یا سریالی رابا زیر نویس فارسی تماشا کنم تصمیم می گیرم که به جای آن با زیر نویس زبان اصلی برای تقویت زبانم تماشا کنم.

چطور هدفگذاری نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما کنیم و به آن برسیم؟

هدف گذاری

چرایی هدف ؟!

مهم تر از هر چیز دیگری در هدف گذاری ، این است که در ابتدا و قبل از اینکه هدفی را برای خود در نظر بگیرید، بدانید که “چرا” می‌خواهید به آن هدف دست پیدا کنید؟ تا زمانی که پاسخ قانع کننده ای برای این”چرا” نداشته باشید، نمی‌توانید به صورت پایدار و ثابت قدم در مسیر حرکت کنید. به عنوان مثال من می خواهم وزنم را کاهش دهم . چرا ؟ چون لباس های مورد علاقه ام را بپوشم . چرا این موضوع برایت مهم است ؟چون اعتماد به نفسم بالاتر برود. چرا افزایش اعتماد به نفس برایت ضروری است. چون دوست دارم با افراد بیشتری ارتباط داشته باشم. چرا ارتباطات برایت مهم است. چون دوست دارم در اجتماع مورد توجه باشم, رشد کنم و دستاورد داشته باشم . چرا فکر می کنی تناسب اندام به ارتباطاتت کمک می کند. چون ظاهر مهم است و عقل اغلب آدمها به چشم شونه! 😉

اگر در هدف خود به تعداد کافی به چرایی نرسیدید بدانید که هدف شما درست انتخاب نشده است و ممکن است هوس یا رویا باشد.

۵ تا چرایی محکم برای این هدف باید داشته باشم تا انگیزه م قوی باشد تا با برخورد با چالش ها و موانع به راحتی دست از تلاش بر ندارم.

هدف گذاری بر مبنای ارزش ها و رسالت زندگی

شاید شما هم با افرادی مواجه شدید که از شغل خود راضی نیستند‌‍؛ نمی دانند در زندگی چه می خواهند؛ در انتخابهایشان در زندگی بسیار دچار تردید می شوند؛ نمی دانند در ایران بمانند یا مهاجرت کنند و…در این مرحله و در این شرایط داشتن یک قطب نما یا همان رسالت زندگی بسیار در تصمیم گیری ها به ما کمک می کند.

رسالت یک فرد مقصود فلسفه وجودی آن فرد است. پاسخ به این سوال که برای چه کاری به این دنیا آمده ام؟ رسالت زندگی هر فرد منحصر به فرد اوست که باعث می شود او از سایر افراد در این عالم جدا شود. رسالت هر فرد باید موجب رضایت مندی او باشد و موجب خشنودی او را فراهم کند. در حقیقت تفاوت بین رسالت و هدف این است ک رسالت به هدف جهت می دهد و دورنمای دورتر و بزرگتری دارد.

ارزشها هم معیارهایی هستند( ارزش‌ آزادی؛ صداقت؛ ثروت؛ خانواده؛ سلامتی و…) که بر اساس آنها انتخاب می کنیم؛ تصمیم می گیریم و رفتار می کنیم. بعد از آنکه قطب نمای حرکت را مشخصی کردیم حال هدف گذاری را در جهت رسالت مان و مطابق با ارزشهای خود انجام می دهیم. در این بین استعداد و علایق مان هم بسیار مهم است. به عنوان مثال رسالت من آموزش و کمک به رشد افراد است و اینکه بتوانند به حال درونی خوب برسند. ارزش مهم من تاثیرگذاری است. علاقه و استعداد سخنوری هم دارم .حال می خواهم هدفم را در نظر بگیرم. یکی از هدفهایم آموزش اصلاح باورهاست. خب این هدف هم در راستای علاقه و استعداد و ارزش من است هم در راستای رسالت زندگیم.

اگر به هدفم نرسم چی؟

مسیر هدف به اندازه خود هدف مهم است.

آنتونی رابینز : فرض کنید هدف گذاری کردید که بتوانید در سال مالی جدید حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار درآمد کسب کنید. اما شما بجای اینکه تمرکز خود را بر روی این مبلغ بگذارید. شما ابتدا باید در نظر بگیرید که چرا به دنبال چنین هدفی هستید و چطور طی مسیر شما تا رسیدن به این هدف کمک می‌کند که شما انسان بهتری شوید و رشد کنید.

این مسیر هدف است که شما را می‌سازد و باعث پیشرفت شما می‌شود نه خود هدف . گاهی ما هدف گذاری می کنیم, در مسیر به خوبی رشد می‌کنیم اما به هدفمان هم نمی‌رسیم. اما همین رشد عامل موفقیت‌های بعدی و بزرگ‌تر ما می‌شود. بنابراین در پاسخ به این سوال که اگر به هدفم نرسم چی. حتی اگر به هدفی که درنظر داشتیم نرسیم در مسیر رسیدن به هدف آنقدر تجربه کسب می کنیم و تغییر می کنیم که به انسان متفاوتی با مهارت ها و تسلط بیشتر، اعتماد به نفس بالاتر تبدیل می شویم. فرض کنید من می خواهم یک سخنران انگیزشی شوم. برای تحقق هدفم دوره های کلاس فن بیان و سخنرانی ، فن بیان شرکت می کنم ، کتابهای مرتبط را می خوانم و بسیار در این حوزه تلاش می کنم. اما به هدفی که در نظر داشتم نمی رسم. من در این مسیر آموزشهای زیادی دیدم, تمرینات زیادی انجام دادم , در کل به انسان متفاوت تری از قبل تبدیل شدم , حتی اگر به هدفم نرسم. ضمنا اگر هنوز در دوره رایگان فن بیان و سخنرانی ما شرکت نکردید ، وارد شوید.

هدف گذاری برایان تریسی

هدف گذاری

قدم اول : مشخص کنید دقیقاً در هر قسمت از زندگیتان چه می خواهید؟

این کار بلافاصله شما را از ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه جدا می کند. مهمترین کلمه ای که من در علم موفقیت پیدا کرده ام « شفافیت » است. افراد موفق در مورد چیزی که می خواهند خیلی شفاف و روشن هستند. در واقع تا هدف نداشته باشید نمی توانید هدف گذاری کنید. آیا می دانید خواسته قلبی تان چیست؟ هدف باید روشن، شفاف، دست یافتنی و واقعی باشد. آدم های موفق از چهار بعد خانواده، درآمد، سلامتی و سرمایه خالص دیدگاه روشنی دارند

قدم دوم : تمام اهداف خود را مکتوب کنید

بررسی ها نشان می دهد تنها ۳ درصد از افراد هدف خود را به صورت مکتوب مشخص می کنند. این درحالی است که نوشتن می تواند ۱۰ برابر امکان رسیدن به هدف را بیشتر کند. هر آنچه که شما می نویسید مستقیماً در ضمیر ناخودآگاهتان برنامه ریزی می شود. اهداف شما باید “شفاف” و “خاص” و “با جزئیات” و “قابل اندازه گیری” باشند.

قدم سوم :زمان بندی داشته باشید

قانون پارکینسون: هر کاری به اندازه ای که شما برایش زمان تعیین می کنید، طول می کشد. بنابراین زمان بندی برای هدف بسیار مهم است. بعد از این مرحله در هدف گذاری، هر هدف را به گام های کوچکتر تقسیم کنید برای هر کدام از آن گام ها مهلت های کوتاه تری مشخص کنید.

قدم چهارم : موانع و محدودیت های احتمالی را شناسایی کنید

طبق اصول هدف گذاری برایان تریسی ۸۰ درصد موانع و محدودیت ها در درون انسان است و تنها ۲۰ درصد از محدودیت ها وجود خارجی دارند. این تئوری به قانون ۸۰-۲۰ معروف است. باورهای منفی در هدف گذاری، محدودیت های ذهنی ایجاد می کنند و باید آنها را شناسایی و برطرف کرد.

قدم پنجم : اطلاعات و مهارت های لازم را شناسایی کنید

مهارت هایی را که باید توسعه دهید تا در ۱۰ درصد بالای زمینه کاری خودتان باشید را شناسایی کنید و آن ها را مکتوب کنید. مهمترین مهارت ها را به صورت لیستی بنویسید و سپس مهارت شماره یک را مشخص کنید. هدف گذاری برایان تریسی روی بهبود فردی و ارتقا مهارت ها تاکید دارد.

قدم ششم : همراه و حامی پیدا کنید

آیا می خواهید به تنهایی بار همه مشکلات را به دوش بکشید. تعداد افرادی که توانسته اند در یک استارتاپ به صورت منفرد، پیشرفت کنند چند نفر است؟ افراد زیادی هستند که می توانند و می خواهند به شما کمک کنند کافیست این افراد را در زمان مناسب پیدا کنید موفق ترین مردم کسانی هستند که بزرگترین شبکه را از کسانی که به یکدیگر می توانند کمک کنند را ساخته و نگهداری می کنند.

قدم هفتم : یک لیست از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید

چک لیستی از تمام کارهایی که از ابتدا تا انتها باید انجام دهید ، تهیه کنید. احتمال رسیدن به هدف تان ۱۰ برابر می شود. این یکی از مهم ترین کارها در هدف گذاری برایان تریسی است.

قدم هشتم : لیست گام ها را اولویت بندی کنید

انرژی ، زمان و توان ما محدود است برای همین اولویت بندی اهداف و تمرکز روی اولویت های اصلی بسیار مهم است . قانون ۲۰-۸۰ در مورد این قضیه را میتوان این گونه بیان کرد که ۲۰ درصد زمانی که نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما در ابتدای کار سازماندهی میکنید ارزشی معادل ۸۰ درصد زمانی است که بدون سازماندهی آن کار را انجام می دهید.

قدم نهم : برنامه ریزی داشته باشید

همه ی افراد موفق از قبل برنامه ریزی می کنند. بهتر است یک برنامه ریزی ماهانه، هفتگی و روزانه را تنظیم کنید. به این ترتیب از شب قبل می دانید برای فردا چه برنامه ای کنید. همینطور مشخص است در هفته بعدی و ماه بعد باید چه کارهایی انجام شود.

قدم دهم : برای هر روز یک اولویت اصلی در نظر بگیرید

مشخص بودن هدف و تمرکز داشتن در هر روز از مهمترین نکات کلیدی رسیدن به موفقیت است. برایان تریسی پیشنهاد می کند که کارآفرینان ۷ کار مهم را برای هر هدف به ترتیب اهمیت رتبه بندی کنند و طبق آن کار را انجام دهند.

قدم یازدهم : انضباط شخصی داشته باشید

مهم ترین وظیفه شما اینست که تک تک وظایف محوله را به طور کامل انجام دهید. تا زمانی که ۱۰۰ درصد کار تمام نشده نباید آن را رها کنید. به مرور عادت می کنید که خودتان مثل یک ناظم مدرسه، مراقب انجام کارها باشید. با انجام هر کار ساده اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه کار پیدا می کنید.

قدم دوازدهم: از قدرت تجسم خلاق استفاده کنید

تجسم ذهنی نوعی تصویرسازی است که روی ضمیر ناخودآگاه فرد تاثیرگذار است. شما باید در ذهنتان یک تصویر واضح و روشن و هیجان انگیز و احساسی از هدفت تان خلق کنید. به طوری که انگار همین الآن به واقعیت تبدیل شده است. اهداف تان را ببینید که هم اکنون به آنها دست پیدا کرده اید. خودتان را تصور کنید که از به انجام رساندن آن هدف در حال لذت بردن هستید. اگر هدف تان یک خانه زیبا است ، خودتان را در حال زندگی کردن در یک خانه زیبا ببینید.

برای هدف گذاری عملی و حرفه ای فیلم وبینار از هدف گذاری تا موفقیت پیشنهاد ما به شماست؛ که بتوانید هدفگذاری اصولی را بیاموزید .لینک آن در ادامه امده است.

چگونه پشتکار خود را تقویت کنیم؟

احتمالاً شما نیز این جمله‌ی معروف را بارها شنیده‌اید که: "موفقیت یک درصد نبوغ و نود و نه درصد پشتکار است". خیلی از ما معتقدیم این جمله بسیار اغراق‌آمیز است و آن را باور نداریم. احتمالاً همین حالا که در حال خواندن این متن هستید با خود فکر می‌کنید که مگر می‌شود که با تلاش بتوان هوش بالا و استعداد ذاتی را جبران کرد؟
خب، واقعیت این است که نتیجه چند دهه پژوهش روانشناسانه نشان می‌دهد تلاش و پشتکار حتی نقشی مهم‌تر از استعداد ذاتی در رسیدن به موفقیت دارند.
خبر خوب این است که شاید نتوانیم ضریب هوشی‌ خود را به شکل چشم‌گیری افزایش دهیم، اما روش‌های اثبات‌شده‌ای برای تقویت تلاش و پشتکار وجود دارد. بیایید نگاهی به این مهارت‌های سرنوشت‌ساز و چگونگی تقویت آن‌ها داشته باشیم.

مفهوم پشتکار در روانشناسی

در روانشناسی تعریفی دقیق از واژه‌ی پشتکار ارائه شده است. در واقع، پشتکار به معنای داشتن انگیزه و نیرویی مداوم برای رسیدن به هدف‌ها و بهبود بخشیدن به مهارت‌ها و عملکرد از طریق تلاش و مداومت است.
این ویژگی مدلی از هدفمند بودن است که می‌تواند باعث شود فرد به شکل بلندمدت خود را وقف یک فعالیت کرده و نظم داشته باشد. محرک پشتکار، اشتیاق و علاقه است.

با وجود اینکه پشتکار متفاوت از انگیزه و ثبات است، در وجود خود هر دوی این ویژگی‌ها را داراست. بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که پشتکار یکی از مهارت‌های ضروری برای رسیدن به موفقیت است.
اگر بخواهیم نگاه عمیق‌تری به پشتکار و تلاش داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند لذت آنی را برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر به تعویق بیندازند و خودتنظیمی داشته باشند. یعنی باید لذتی که در آینده‌ای دور نصیب ما می‌شود را به راحتی زمان حال ترجیح دهیم.

روانشناسان در طول سال‌ها پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که هر نوع یادگیری نیاز به پشتکار و تلاش دارد. اگر پشتکار به خرج نمی‌دادیم احتمالاً نمی‌توانستیم زبان، راه رفتن، دوچرخه‌سواری، سازهای موسیقی و حتی تکنیک‌های کنار آمدن با اضطراب برای داشتن کارکردی بهتر را یاد بگیریم.
از آنجایی که پشتکار برای زندگی حرفه‌ای فرد نیز دارای اهمیت است و می‌تواند باعث موفقیت شغلی شود، کارلیب که هدف تسهیل مسیر رسیدن افراد به شغل موردعلاقه‌شان را سرلوحه خود قرار داده است، مقالاتی در خصوص تقویت این مهارت اساسی در وبلاگ کارلیب در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

پشتکار به عنوان یک ویژگی شخصیتی

زمانی که پشتکار و تلاش با علاقه همراه می‌شوند موجب ایجاد ثبات قدم در زندگی فرد خواهند شد.
ثبات قدم یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌ها برای داشتن یک زندگی موفق است.
شاید باورتان نشود اما بر خلاف باور عموم، با وجود اینکه توانایی‌های ذاتی فرد دارای اهمیت است اما ثبات قدم و پشتکار می‌تواند حتی نقشی مهم‌تر از ضریب هوشی در موفقیت افراد داشته باشد.

در مطالعات انجام شده مشخص شد که دانشجویانی که ثبات قدم بیشتری داشتند نسبت به همکلاسی‌های باهوش‌شان نمرات بهتری به دست آوردند.، اما دستاوردهای آن‌ها به نمره نیز ختم نشد و نتایج نشان داد این افراد در سال‌های بعد در شغل و موقعیت حرفه‌ای خود نیز جایگاه بالاتری را کسب کرده بودند.

می‌توان گفت ثبات قدم یک ویژگی شخصیتی اساسی در افراد مهم است و حتی می‌توان آن را در شخصیت افراد معروف و موفق تاریخ نیز پیگیری کرد.
یکی از بارزترین شخصیت‌های دارای پشتکار و تلاش در تاریخ، توماس ادیسون، مخترع لامپ‌های برق است. او با اختراع لامپ‌ها توانست انقلابی در زندگی مردم سراسر جهان ایجاد نماید و ما زندگی مدرن خود را مدیون این مرد تاریخ‌ساز هستیم، اما جالب است بدانید ادیسون صدها آزمایش ناموفق انجام داد تا موفق شد لامپ برق را بسازد.
او خود در این باره می‌گوید: "من شکست نخوردم، فقط هزاران راه اشتباه برای ساخت لامپ برق را پیدا کردم." در واقع ذهنیت ادیسون این بود که شکست‌ها فقط راه رسیدن به موفقیت را هموار می‌کنند و قسمتی از فرایند رسیدن به هدف هستند.

کایزن

4 رکن اساسی تلاش و پشتکار

تلاش و پشتکار دارای چهار اصل اساسی هستند و برای تقویت این مهارت‌ها در قدم اول باید این اجزا را بشناسیم. این اجزا شامل علاقه، تمرین، هدف و امید می‌شوند.

1. علاقه و اشتیاق

در قدم اول باید حاضر باشیم علاقه خود را دنبال کنیم.
یعنی بفهمیم عمیقاً دوست داریم در چه جهتی در زندگی گام برداریم. این فرایند شامل کنجکاوی، انتخاب فعالیت‌های جدید، آزمایشگری و شکل‌دهی به علایق نو می‌شود.

2. تمرین

بعد از اینکه اشتیاقمان را در زندگی پیدا کردیم، نوبت به تمرین می‌رسد. باید تمرین مداوم را در برنامه روزمره زندگی‌مان قرار دهیم، نقاط ضعفمان را پیدا کنیم و برای از بین بردن آن‌ها تلاش نماییم.
اگر حس می‌کنید در یک مرحله از فعالیتی که در نظر دارید به عملکرد مناسب رسیده‌اید، متوقف نشوید و خود را به چالش بکشید. همچنین درباره عملکرد خود از دیگران نظر بخواهید.

3. هدف

هدف یکی دیگر از بخش‌های پشتکار است. اگر هدف مناسبی نداشته باشیم، نمی‌توانیم تلاش و پشتکار نشان دهیم. هدف موتور محرکه‌ی علاقه و اشتیاق است.

4. امید

امید، ماده‌ی اصلی و نهایی برای داشتن پشتکار محسوب می‌شود. باید باور داشته باشیم که تلاش‌هایمان اهمیت دارد و آینده‌ای بهتر در انتظارمان است.

با به کار بردن این چهار ماده به شکل درست و در کنار هم، می‌توانید تلاش خود را برای رسیدن به زندگی بهتر و شادتر تقویت نمایید.، اما شاید برایتان مبهم باشد که چطور می‌توانیم این چهار جز اساسی را درست در کنار یکدیگر و در زندگی روزمره‌مان بگنجانیم. برای آسان‌تر شدن فهم این مفاهیم، قصد داریم روش‌های عملی مختلفی برای تقویت پشتکار معرفی کنیم.

تکنیک‌های طلایی تقویت تلاش و پشتکار

بعضی از افراد کاملاً می‌دانند که می‌خواهند در زندگی چه کاری انجام دهند، اما در واقع بیشتر ما درباره هدفمان اطمینان کافی نداریم و دچار سردرگمی زیادی هستیم.
این مشکل می‌تواند جلوی اینکه بتوانیم با تمام وجود برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش کنیم را بگیرد.
برای تقویت تلاش و پشتکار، پیروی از این توصیه‌ها پیشنهاد می‌شود

1. هدف‌های زندگی‌تان را تعریف کنید

ممکن است در حال حاضر ندانید دقیقاً می‌خواهید در زندگی چه راهی را طی کنید اما می‌توانید درباره علایقتان به پرسشگری بپردازید. درباره چه چیزی رویاپردازی می‌کنید؟ دلتان می‌خواهد چه دستاوردی در زندگی داشته باشید؟ دوست دارید مردم چطور شما را به یاد بیاورند؟
می‌توانید به نوشتن رویاها و آرزوهای بزرگتان بپردازید. از رویاپردازی نترسید و حتی اهدافی که به نظرتان غیرقابل دستیابی می‌آید را یادداشت کنید.
هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه چیزی با خود به همراه دارد پس نباید قدرت تخیل خودمان را دستکم بگیریم. با به کار بردن تلاش و پشتکار فردا ممکن است همان روزی باشد که امروز آرزویش را داریم.

2. برنامه ریزی کنید

چه راه‌هایی برای رسیدن به خواسته‌ها و رویاها وجود دارد؟ برای هر رویا تعدادی ایده در نظر بگیرید. مهارت‌هایی که به نظر می‌رسد برای رسیدن به هرکدام از رویاها نیاز است را یادداشت کنید.
مطمئناً نیاز نیست در همین قدم‌های اول همه چیز را بدانید. مثلاً اگر می‌خواهید صاحب یک شرکت بزرگ فناوری باشید، احتمالاً سازوکار سرمایه‌گذاری را کاملاً ندانید. بنابراین فقط دانش خود را روی کاغذ بیاورید.

3. برنامه خود را به گام‌های مشخص تقسیم کنید

حالا که به شکل کلی می‌دانید چه می‌خواهید، وقت آن رسیده است که به جزئیات هر برنامه بپردازید. مثلاً بیایید دوباره نگاهی به مثال رویای داشتن یک شرکت بزرگ داشته باشیم.
برای مدیریت یک شرکت شما باید مهارت‌های رهبری را یاد بگیرید و بتوانید بهتر با اعضای دیگر گروه ارتباط برقرار کنید. شاید حتی نیاز باشد به دانشگاه بروید و در یک رشته خاص آموزش ببینید.

4. عمل کنید

زمانی که متوجه شدید چه چیزهایی برای رسیدن به هدفتان موردنیاز است وقت آن می‌رسد که از جایتان بلند شوید و دست به عمل بزنید.
کار امروز را به فردا نیندازید و اجازه ندهید ترس از شکست یا دورنمای طولانی رسیدن به اهداف جلوی اشتیاقتان را بگیرد. به خودتان یادآوری کنید واقعاً از زندگی چه می‌خواهید تا شجاعت تلاش برای به دست آوردن آن در شما ایجاد شود.

5. اهداف شخصی و حرفه‌ای تعیین کنید

یک روش برای تقویت تلاش و پشتکار در محیط‌های شغلی و حرفه‌ای این است که هدف بلندمدتتان را در ذهن داشته باشید و در زندگی شخصی یا محیط کارتان تمام فعالیت‌ها را برای رسیدن به آن هدف هماهنگ کنید.
مثلاً برای تاسیس یک شرکت شاید لازم باشد روابط معنادار شغلی مختلفی با افراد فعال در حوزه موردنظرتان داشته باشید. همچنین در دوران فراغت نیز می‌توانید کتاب‌های مرتبط با رشته‌تان را مطالعه کنید.

6. قرار دادن اهداف کوتاه‌مدت خود در راستای اهداف بلندمدت

نگاه به آینده‌ی دور می‌تواند موجب کاهش پشتکار و انگیزه‌ی افراد شود. هرچقدر زمان رسیدن به موفقیتی خاص افزایش پیدا می‌کند، اینکه فرد بتواند در تمام مسیر انگیزه‌ی بالای خود را حفظ کند نیز سخت‌تر می‌شود.
بنابراین هدف‌های بلندمدت را به اهداف کوچک‌تر تقسیم کنید. مثلاً اهداف دو هفته‌ای، دو ماهه، دو ساله و ده ساله داشته باشید.

7. برای هر روزهاتان برنامه داشته باشید

زمانی که برای رسیدن به یک هدف بزرگ تلاش می‌کنید، هر روز دارای اهمیت زیادی است. هر کار و فعالیت کوچکی که انجام می‌دهید می‌تواند به عنوان گامی در مسیر رسیدن به هدفتان عمل کند.
بنابراین برای روزهایتان برنامه‌ریزی کنید. یک روتین روزانه در نظر بگیرید و سعی کنید به یک برنامه خاص پایبند بمانید.

8. وظایفتان را به فعالیت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید

ممکن است حتی تصور اینکه باید از لحظه‌لحظه‌ی زندگی‌تان برای رسیدن به هدف استفاده کنید ترسناک و مضطرب کننده باشد، اما سعی کنید این اضطراب را با طبقه‌بندی کردن کارهایی که باید انجام دهید کاهش دهید.
همیشه تصویر کلی هدفتان را در نظر داشته باشید، اما به فعالیت‌های روزانه نیز توجه کنید. اهداف کوتاه‌مدتی در نظر بگیرید و روزانه آن‌ها را پیش ببرید. این کار موجب تقویت تلاش و پشتکارتان خواهد شد.

9. از کار گروهی استقبال کنید

به یاد داشته باشید که شما در زندگی تنها نیستید. بنابراین می‌توانید در انجام فعالیت‌هایی که در نظر دارید از کمک دیگران نیز استفاده کنید. اگر یک گروه را رهبری می‌کنید تلاش کنید به دقت با شخصیت و توانایی‌های هر فرد آشنا شوید و او را برای انجام کار مناسب در نظر بگیرید.

10. روند رشدتان را تحت نظر داشته باشید

برای تقویت تلاش و پشتکار و باانگیزه نگه داشتن خود، گام‌هایی که هر روز برای رسیدن به هدف طولانی‌مدت خود طی کرده‌اید را در پایان روز مرور کنید. اگر از برنامه‌ی خود عقب ‌مانده‌اید، می‌توانید وظیفه‌ی باقی‌مانده را بین روزهای آتی تقسیم کنید.
اگر عملکرد خوبی نشان داده‌اید نیز توصیه می‌کنیم برای خود جایزه‌های کوچکی در نظر بگیرید. مثلاً خود را به خوردن غذای مورد علاقه‌تان مهمان کنید.

11. اجازه ندهید شکست جلوی پیشرفت‌تان را بگیرد

بهتر است همیشه به یاد داشته باشید که موفقیت یک شبه ایجاد نمی‌شود و مسیری پر پیچ‌وخم برای رسیدن به اهداف بزرگ وجود دارد. هیچ‌کس بدون تجربه‌ی مزه‌ی شکست به موفقیت نرسیده است.
بنابراین به شکست به عنوان یکی از همراهان همیشگی موفقیت نگاه کنید که به شما نکاتی درباره خودتان و توانایی‌هایتان آموزش می‌دهد.

12. عملکرد خود را ارتقاء دهید

برای تقویت پشتکارتان باید دیدگاه خود به زندگی را تغییر دهید. هر روز سعی کنید عملکرد خود را یک درصد نسبت به روز گذشته ارتقا دهید.
با این کار همیشه پیشرفت خواهید کرد و تلاش بیشتر و پیوسته‌تر به یک عادت روزمره برای شما تبدیل خواهد شد. در حین انجام تمام فعالیت‌ها این قانون در تحت‌نظر داشته باشید.

13. ریسک پذیر باشید

با ریسک پذیری در زمینه‌های مختلف زندگی، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که با موقعیت‌های دشوارتری روبه رو شوید. اما موقعیت‌های سخت و دشوار به شما فرصت رشد نکات بیشتر برای تعیین اهداف شما بیشتر و به دست آوردن مهارت‌های مختلفی را می‌دهند. بنابراین باید برای رشد شخصی هر روز یک قدم از محدوده‌ی امن زندگی‌تان دور شوید.

14. مقاومت را جزئی از زندگی بشناسید

زمانی که افراد مقاومت را به عنوان یک جز از زندگی در نظر بگیرند و آن را به رسمیت بشناسند، در تقویت پشتکار و تلاش موفق‌تر خواهند بود.
سعی کنید فعالیت‌ها و عادت‌هایی که موجب مقاومت شما در برابر انجام کارهای مهم و هدفمند می‌شود را در زندگی پیدا کرده و در جهت از بین بردن این مقاومت‌ها تلاش کنید.

15. فعالیت بدنی داشته باشید

برای داشتن زندگی شاد و موفقیت کلی باید مراقب بدنتان نیز باشید. زمانی که بدنتان در سلامت کامل باشد بهتر می‌توانید از خودتان پشتکار و تلاش برای رسیدن به هدف‌ها نشان دهید.
اگر مشغله‌ی زیادی دارید و ورزش کردن برایتان مشکل است، این عادت را کم‌کم در بین برنامه‌های روزمره‌ی خود بگنجانید. مثلاً به جای استفاده از ماشین می‌توانید با دوچرخه به محل کارتان بروید.

سایر راه‌های تقویت تلاش و پشتکار

علاوه بر این نکات، راه‌های دیگری نیز برای تقویت تلاش و پشتکار وجود دارد که شامل این موارد است:

  • شبکه‌ اجتماعی قوی تشکیل دهید تا در دوران سخت و پراسترس زندگی‌تان بتوانید از کمک افرادی که دوستشان دارید برخوردار شوید.
  • خودتان را تشویق کنید و نسبت به خودتان مهربان باشید.
  • زمانی از روز را به فعالیت‌های شخصی و سرگرمی اختصاص دهید تا انرژی کافی برای کار داشته باشید.
  • چرخه خواب و بیداریتان را تنظیم کنید. افراد حداقل به هشت ساعت خواب با کیفیت در طول یک شبانه روز احتیاج دارند.
  • خودتان را باور داشته باشید. شما عظیم‌تر از آن هستید که فکر می‌کنید.

ساختار سازمانی

تلاش و پشتکار؛ کلید نهایی رسیدن به اهداف

به طور کلی می‌توان گفت که تقویت تلاش و پشتکار می‌تواند کلید نهایی رسیدن ما به اهدافمان باشد، اما این تلاش باید در جهت یادگیری مهارت‌های موردنیاز و انجام درست فعالیت‌ها به کار رود.
کارلیب بیش از یک سایت استخدام و کاریابی است و تلاش دارد به افراد کمک کند در زندگی شخصی و حرفه‌ای عملکرد بهتری داشته باشند.
می‌توانید علاوه بر مشاهده آگهی‌های استخدام، در این سایت اطلاعات لازم درباره مشاغل مختلف را کسب کرده و همچنین راهکارهایی برای تقویت مهارت‌های مفید را بیاموزید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.