مکانیزم بازار آزاد در بورس


در ادامه به بررسی جدول ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

مصاحبه اختصاصی با دکتر غلامی

مصاحبه اختصاصی با دکتر غلامی

بازار ارز کشور يک بازار رقابتي نيست بلکه يک بازار انحصاري چند جانبه است
"مؤسسه مصاف" با "رضا غلامي"، داراي دکتراي اقتصاد و مديرمسئول پايگاه خبري_تحليلي "بازار نيوز" در خصوص آينده بازار ارز، سمت و سوي بازار سرمايه و نقش دولت در آن و همچنين، وضعيت بورس و وظيفه دولت براي بهبود شرايط بورس به گفتگو نشست که شرح آن را در ادامه به تفصيل مکانیزم بازار آزاد در بورس مي‌خوانيد.
رضا غلامي داراي دکتراي اقتصاد در خصوص اينکه آينده بازار ارز را چگونه پيش‌بيني مي‌کند، توضيح داد: براي پاسخ به اين سوال بايد ساختار بازار ارز را بشناسيم. بايد بدانيم که بازار ارز کشور يک بازار رقابتي نيست بلکه يک بازار انحصاري مکانیزم بازار آزاد در بورس چند جانبه است که رفتار بازيگران اصلي اين بازار در تعيين روند نرخ ارز به‌شدت تأثيرگذار است. به همين دليل، بايد رفتار بازيگرها در طرف عرضه و تقاضاي اين بازار به دقت بررسي شود.
وي افزود: از مهمترين بازيگران اين بازار در سِمَت عرضه، دولت و بانک مرکزي هستند که نقش آنها در عرضه ارز هم به لحاظ منابع (درآمدهاي ارزي نفتي و ذخاير بانک مرکزي) و هم از لحاظ توانايي اعمال سياست (سياست‌گذاري) حائز اهميت است. صادرکنندگان بزرگ دولتي يا خصولتي و يا حتي بخش خصوصي بزرگ مانند پتروشيمي‌ها، فولاد، سيماني¬ها و شرکت‌هاي بزرگ صادرکننده بازيگر ديگر سمت عرضه ارز هستند. سومين بازيگر نيز صادرکنندگان کوچکي هستند که در اين بازار بيشتر نقش پيرو دارند و قيمت تعيين‌شده توسط گروه اول و دوم را مي¬پذيرند. اگرچه رفتار همه اين گروه¬ها در سمت عرضه ارز مهم است ولي بايد توجه داشت که نقش اصلي بر عهده دولت و بانک مرکزي است. دولت مي¬تواند با منابع ارزي خود و نيز با اعمال سياست¬هاي مناسب ارزي، پولي و مالي گروه دوم و سوم را وادار کند تا در کانال مشخصي عمل کنند و لذا عرضه ارز را در اين کانال مديريت کند.
غلامي ادامه داد: بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نيز براي تعيين روند قيمت آن در آينده بسيار ضروري است. بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نشان مي¬دهد که تقاضاي ارز براي واردات کالاها، مهمترين متغير طرف تقاضا است لذا بايد ساختار واردات کشور مورد بررسي قرار گيرد. بررسي اطلاعات گمرک نشان مي¬دهد که واردات کشور به دو دسته اصلي "مواد اوليه، کالاهاي واسطه¬اي و سرمايه‌اي" و "کالاهاي استراتژيک" تقسيم مي¬شود. با توجه به اينکه طي سال¬هاي گذشته با فشار تحريم¬ها بر منابع ارزي و سياست¬هاي اتخاذ شده توسط دولت براي ايجاد محدوديت براي کالاهاي ديگر، عملا واردات کالاهاي غيرضرور و مصرفي به حداقل رسيده است بنابراين، اقلام اين دو گروه، در حال حاضر مهمترين اقلام وارداتي هستند.
مدير مسئول "بازار نيوز" در خصوص ساختار واردات کشور ادامه داد: نکته بسيار مهم اين است که متاسفانه جايگزيني توليد داخل به جاي واردات کالاهاي مربوط به دو گروه گفته شده، دست کم در کوتاه مدت، امکان‌پذير نيست. به همين دليل، هر گونه کاهش در واردات آنها مستقيما به‌طور منفي بر رفاه مصرف کننده و نيز توليد اثر خواهد داشت. براي مثال، کاهش واردات کالاهاي استراتژيک و اساسي مثل دارو، گندم، برنج، کنجاله، دان مرغ، سويا، ذرت و . مستقيما اثر خود را در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. در بخش مواد اوليه توليد نيز کاهش واردات به شکل کاهش شديد توليد و نيز سرمايه‌گذاري کرد خواهد يافت که نتيجه آن افزايش بيکاري و نيز افزايش قيمت کالاها به دليل کاهش توليد آنها خواهد بود. کاهش شديد توليد خودرو و نيز کاهش سرمايه¬گذاري در ماشين‌آلات و افزايش شديد قيمت خودرو، ابزارآلات و تمامي توليدات صنعتي طي سال¬هاي گذشته مويد همين موضوع است.
غلامي افزود: بنابراين، لازمه اظهار نظر در خصوص نرخ ارز، در نظر گرفتن تمامي اين متغيرهاست. از يک سو، کشور به‌دليل تحمل تحريم¬هاي نفتي و بانک مرکزي در سمت عرضه ارز دولتي و نفتي با محدوديت شديد مواجه شده است و از سوي ديگر، امکان کاهش بيشتر واردات وجود ندارد لذا نوع سياست¬گذاري دولت در بازار براي مديريت عرضه ارز (ارزهاي بخش خصولتي و بخش خصوصي) و استفاده کارا از منابع بانک مرکزي، به‌شدت در تعيين نرخ ارز آتي اثرگذار خواهد بود.
مدير مسئول "بازار نيوز" با اشاره به اينکه آينده بازار کاملا به سياست¬هاي دولت و بانک مرکزي وابسته است و دولت بايد با ثابت فرض کردن متغيرهاي بيروني بر ظرفيت‌هاي داخلي کشور تکيه کرده و منابع را بهينه مديريت کند. يعني مداخله مستقيم و قدرتمند دولت در بازار ارز براي افزايش منابع ارزي و کاهش مصارف ارزي ضروري است.
وي به تشريح شرايط بازار همزمان با آزاد شدن قيمت ارز پرداخت و گفت: فرض کنيد در اين شرايط بگوييم اجازه دهيم بازار (به‌جاي دولت)، قيمت ارز را مديريت کند. به بيان ديگر، قيمت ارز را آزاد کنيم و بگوييم مکانيزم بازار (يعني افزايش قيمت ارز که نتيجه قطعي اوليه اين سياست است)، باعث مکانیزم بازار آزاد در بورس تشويق صادرات و کاهش واردات شده و لذا قيمت به تعادل خواهد رسيد. چه اشکالي به‌وجود خواهد آمد؟ چنانکه گفتم، واردات کالاها در کوتاه مدت امکان کاهش ندارد وگرنه اثر خود را به صورت افزايش شديد قيمت¬ها در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. منابع ارزي کشور نيز لزوما با صادرات بيشتر افزايش نخواهد يافت. چراکه اولا، صادرات تابع توليد است و افزايش صادرات در شرايط عدم افزايش توليد به معناي افزايش صادرات مواد خام است که نتيجه قطعي آن فقيرتر شدن کشور در بلندمدت است. دوم، بدون ورود دولت به بازار و اعمال پيمان‌سپاري ارزي، عملا صادرات به ابزاري براي خروج سرمايه در کشور تبديل خواهد شد. خريد هزاران واحد مسکوني در ترکيه، تاجيکستان، مالزي و کانادا و امثالهم توسط ايراني¬ها طي سال¬هاي اخير مويد همين موضوع است. چون شرايط خارجي کشور (و به‌طور خاص وضعيت تحريم) مشخص نيست اشخاصي ترجيح مي‌دهند منابع خود را از کشور خارج کنند که در اين شرايط عدم مداخله دولت باعث تبديل مواد خام و کشاورزي کشور به املاک و متسغلات و يا حساب¬هاي ارزي توسط برخي ايرانيان در خارج خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: اين رفتار طبيعي است چرا بايد فردي که اميدوار است که شرايط بدتر مي‌شود، ارز را وارد بازار کشور کند؟
غلامي افزايش قيمت ارز را ناشي از اين بحران‌ها دانست و تصريح کرد: وقتي متغير بيروني مکانیزم بازار آزاد در بورس شما هنوز با ثبات است و اثرگذار و افق روشني روبروي شما نيست، افزايش نرخ ارز يعني استفاده از مکانيزم بازار براي کنترل قيمت آن، منجر به از دست رفتن منابع و ثروت طبيعي و نيز خروج نيروي انساني کارآمد از کشور خواهد شد.
وي معتقد است: دولت بايد بازار ارز را با دقت زير نظر بگيرد، روي تک تک ارزهاي وارداتي حساب باز کند و اقلام لازم را زير ذره‌بين قرار دهد و به دقت بررسي کند چون هر يک دلار در اين شرايط براي ما ارزشمند است.
غلامي به پيش‌بيني شرايط پيشِ روي ارزي کشور پرداخت و گفت: شرايط حاکم نشان مي‌دهد ما افق کوتاه مدتي براي بهبود شرايط روابط خارجي نداريم و بايد تا حصول شرايط باثبات اقتصادي و بين المللي بازار ارز با دقت مديريت شود، در غير اين صورت، قيمت ارز در نرخ‌هاي بسيار بالا هم توقف نخواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي وضعيت آينده بازار سهام را نيز تشريح کرد و گفت: تا امروز، بازار سهام به روش نا مناسبي اداره شده اما در مجموع جريان بازار يک خوبي داشت آن هم اينکه مردم زيادي به عنوان سرمايه‌گذار وارد اين بازار شدند و نوسان و ريسک ذاتي اين بازار را نيز درک کردند.
غلامي براي توصيف افق پيشِ روي اين بازار با اشاره به اينکه عمده سهامداران موجود با هدف کسب منافع کوتاه مدت وارد بازار شدند، ابراز کرد: در واقع، اين سهامداران به‌دنبال کسب سريع سود از محل خريد و فروش سهام هستند. کسب سود کوتاه مدت نيز تنها از محل تغيير (افزايش قيمت سهام) قابل حصول است. سوال اين است که بالاخره افزايش قيمت تا ابد ادامه نخواهد يافت و هر قيمتي در جايي متوقف خواهد شد لذا در آن شرايط، راغبان به سود کوتاه مدت ديگر سودي (از محل تغيير قيمت سهام) به‌دست نخواهند آورد و به دنبال نقد کردن دارايي خود و ورود به ساير بازارها را خواهند داشت. در اين شرايط، ريزش قيمت سهام آغاز مي‌شود البته افرادي که براي بلندمدت وارد بازار مي شود در واقع سودآوري واقعي شرکت مورد نظر را مورد بررسي قرار مي دهند لذا آنها حاضر به خريد هر سهمي در هر قيمتي نخواهند بود چراکه سودآوري بازارهاي موازي مانند مسکن، ارز، طلا و حتي سپرده بانکي (به عنوان نرخ سودبدون ريسک) را مبناي تصميم خود قرار مي‌دهند. اين سودآوري واقعي در قالب نسبت P/E نشان داده مي¬شود. حالا توجه کنيد در شرايطي که رشد اقتصادي منفي يا حدود صفر است، تنها شرکت¬هاي معدودي مي‌توانند سودآوري بالايي داشته باشند و سود همه شرکت¬ها در اين شرايط نمي‌تواند مثبت باشد.
وي ادامه داد: در واقع شخصي که يک شرکت را مي‌خرد با دو هدف مي¬خرد، اول، قصد دارد از سودي که شرکت مکانیزم بازار آزاد در بورس مي‌دهد، بهره ببرد و ديگر، سودي که از راه تغييرات قيمت سهام به دست مي‌آورم. در اين شرايط، وقتي تغييرات سهام به سقف مي‌رسد تنها اميد به سود شرکت باقي مي‌ماند. اين سود، يک متغير واقعي اقتصادي است و در شرايطي که اقتصاد کشور در حال رکود است و رشد اقتصادي آن نزديک به صفر، نمي‌توانند نظر سرمايه گذار را تأمين کند. بنابراين، سود بازار سهام در عين حال که ريسکي است، کافي نيز نخواهد بود. نکته ديگر اين است که افزايش شديد قيمت سهام نيز لزوما به افزايش سودآوري شرکت نمي‌انجامد.
اين کارشناس ارشد اقتصاد ايران براي تشريح اين اتفاق به ذکر يک مثال پرداخت و گفت: فرض کنيد يک پرايد را به يک نفر براي مسافرکشي اجاره مي‌دهيد و او هر روز بخشي از درآمد حاصله را به شما مي¬دهد. پس از مدتي، قيمت پرايد رشد مي‌کند و 10 برابر مي¬شود. نکته اين مي‌باشد که درست است قيمت پرايد (که قيمت سهام پرايد براي صاحب آن است) به‌شدت افزايش يافته ولي تعداد مسافر حمل شده که تفاوتي نکرده است. بنابراين، افزايش قيمت سهام به معناي افزايش توليد شرکت نيست بلکه ارزش دارايي بالا رفته است.
وي ادامه داد: و نکته نگران‌کننده اين است که بعضا بازده بازار سهام براي مدتي و به دليل رفتارهايي که در اقتصاد به آنها رفتار رمه¬اي يا گله¬اي گفته مي¬شود، از بازده بازار واقعي اقتصاد بيشتر مي‌شود. اگرچه اين شکاف مي¬تواند در کوتاه مدت براي برخي سرمايه گذاران يا سفته‌بازان سودآور باشد ولي در اقتصاد کلان مي¬تواند علامتي براي بروز بحران‌هاي عظيمي باشد.
غلامي در پايان گفت: در بازار سهام ما، قيمت‌ها به صورت نادرستي افزايش يافته و مشخص بود که اين افزايش قيمت‌ها حبابي است و بايد کاهش مي‌يافت؛ به نظرم هنوز هم جاي کاهش دارد و بايد شاخص بازار به زير يک ميليون بيايد و نسبت P/E براي بازار و سهام نيز حداکثر بين 5 يا 6 واحد بايستاد. البته بايد در واقع کمتر از اين ارقام باشد ولي با در نظر گرفتن شرايط تورمي و نيز منابع ارزي برخي شرکت¬ها (بخصوص صادراتي¬ها)، ارقام گفته شده نيز قابل تصور است. تعيين دقيق اين نسبت براي هر شرکت، مستلزم ورود به اقتصاد شرکت و پيش‌بيني مسير آتي حرکت آن است.

معامله بیش از ۵۵۹۰ میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ ۱۰ دی ماه، در ۱۴۱ هزار دفعه، تعداد ۲ میلیارد و ۳۴ میلیون مکانیزم بازار آزاد در بورس سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۵ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل ۶۱۳ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

5

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۹۵ واحد افزایش به رقم ۱۶۱۴۰۵ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۱۰۳ واحد افزایش به ۱۱۸۹۱۳ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۳۵ واحد افزایش رقم ۳۲۱۵۱۸ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را چادرملو، سایپا، پتروشیمی جم، فولاد خوزستان، بانک تجارت، پاکشو، ایران خودرو، پتروشیمی مبین، سرمایه گذاری غدیر، داده گستر عصرنوین، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت اصفهان، پارس خودرو و پتروشیمی فناوران به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سایپا، بانک تجارت، فولاد خوزستان(فخوز۲)، بانک ملت، سیمان سپاهان، زامیاد، پارس خودرو، سرمایه گذاری سایپا، بانک صادرات ایران، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه گذاری خوارزمی، سیمان شرق، بانک سینا، توسعه معادن و فلزات، ماشین سازی اراک و ملی صنایع مس ایران(فملی۲) به نام خود ثبت نام کردند.

بازگشایی و توقف نماد

بازگشایی نماد معاملاتی (سیلام)

نماد معاملاتی شرکت سیمان ایلام(سیلام)با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

توقف نمادهای معاملاتی (کسرام)،(ثامان)،(وبیمه)،(غشاذرح)

در پایان معاملات امروز شرکت های پارس سرام(کسرام)، سامان گستر اصفهان(ثامان)، سرمایه گذاری صنعت بیمه(وبیمه) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی، حق تقدم استفاده نشده شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذرح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۰۳ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۱۸ میلیون واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۱۸۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد ۵۶ قرارداد به ارزش ۳۸۳۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در بازار اوراق مشتقه تعداد۲۰ قرارداد به ارزش ۴۰۰ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

در بازار اوراق تبعی تعداد ۱۲۲۲۸۸۵۰۰۰ ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی سرمایه گذاری پردیس به ارزش ۱۲۲۲۸۸۵۰۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

گزارش بازار / بورس برجام را باور ندارد

گزارش بازار / بورس برجام را باور ندارد

رشد ۹۰۰ واحدی نماگر بورس در دقایق آغازین معاملات امروز را شاهد بودیم .

شاخص بورس در این لحظه از بازار ۹۱۷ واحد رشد کرد و شاخص کل را در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۲ هزار واحد قرار داده است.

فولاد با ۱۲۶۱ ، فارس با ۶۴۷ واحد و فملی با ۳۱۷ واحد بیش‌ترین تاثیر منفی را بر سرخپوش شدن و شپنا با ۵۰۲ و شبندر ۴۹۷ واحد بیشتر اثر گذاری مثبت را بر شاخص کل داشته اند.

شاخص کل در نیمه اول معاملات امروز با کاهش حدود ۷۰۰ واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۴۵۱ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

هر چند در ابتدای بازار، فولاد توانست شاخص کل را صعودی کند اما در ادامه با افزایش عرضه در سایر نمادهای شاخص کل هم منفی شد.

نمادهای خودرویی و بانکی که در دو سه روز معاملاتی گذشته با انتشار اخبار امیدوارکننده برجامی، معاملات مثبتی را تجربه کرده بودند،‌ امروز همگی در محدوده منفی معامله می‌شوند.

شاخص هم وزن در ابتدای بازار معاملات با کاهش بیش از ۳۷۰ واحدی همراه شد.

اما شاخص فرابورس تحت تاثیر معاملات بپاس با افزایش بیش از ۷۵ واحدی همراه شد.

در نیمه اول بازار ارزش معاملات خرد به یک هزار میلیارد تومان هم نرسیده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شده است.

تقریبا در میانه ی بازار ارزش معاملات خرد از یک همت عبور کرد و تراز پول خرد به منفی 117 میلیارد تومان رسیده بوده است ، 209 نماد سبزپوش و 385 نماد سرخ پوش بودند . جمع ارزش صف های خرید بالغ بر 220 میلیارد تومان و مجموع ارزش صفوف فروش بیش از 196 میلیارد تومان بوده است.

در برخی نمادهای گروه فلزات اساسی تحرکات کم و بیش مثبتی به چشم می‌خورد.

فولاد در مدار ۱.۳ درصد مثبت، ذوب در مدار ۴.۳ درصد مثبت، فملی در مدار ۰.۳ درصد مثبت، فگستر در مدار ۴.۵ درصد مثبت، کاوه در مدار ۰.۵ درصد مثبت و فتوسا در مدار ۳ درصد مثبت داد و ستد می‌شدند .

فنوال نیز همچنان با صف خرید ۱ میلیونی روبرو بوده است.

در ادامه به بررسی جدول ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

تا ساعت 09:30 خروج حدود 49 میلیارد تومانی پول_حقیقی

تا ساعت 10:30 خروج حدود 82 میلیارد تومانی پول_حقیقی

و تا ساعت 11:30 خروج حدود 154 میلیارد تومانی پول_حقیقی را شاهد بودیم

بازار روز چهارشنبه 19 مردادماه 1401 به رسم زیر می باشد :

گروه محصولات شیمیایی و خودرویی و پالایشی ها و فلزات اساسی بیشترین خروج نقدینگی را شاهد بوده اند

شاخص ساز فولادی هم بر سبز ساختن بازار تاثیری نداشت.

علی رغم تاثیر ۸۴۰ واحدی مثبت فولاد، شاخص کل بازار سرمایه امروز روی مدار منفی نوسان می کرد و بنظر می رسید تفاوت بازار امروز با روز های گذشته حقیقتی ست که شاخص سازی فولاد هم نتوانست از آن پرده پوشانی کند

به نظر بازار هفته بعد به شدت تحت تاثیر رویدادهای سیاسی خواهیم بود

در آخر این هفته خبرهای برجامی میتواند بسیار مهم باشد و رویداد موثر و اثر گذار هفته بعد باشد

چهارشنبه ۱۹ مرداد؛ شاخص کل با افت ۳ هزار واحدی معاملات را پایان برد

شاخص کل با افت ۳ هزار و ۴۷۳ واحدی به سطح یک میلیون و ۴۴۸ هزار رسید

فولاد با ۸۴۰ ، فارس با ۳۸۸ واحد بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر سبز شدن و کگل با ۴۷۵ و شستا با ۴۷۵ و خودرو ۴۷۰ با واحد بیشترین اثر گذاری منفی را بر شاخص کل داشته اند.

حقیقی‌های بازار هم امروز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند؛ خساپا با بیش از ۱۴ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی و فزر با ۱۱ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.

در ادامه به بررسی جدول تغییرات شاخص کل به شرح زیر می باشد:

از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار امروز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

انتشار اوراق بدهی

تامين نقدينگي جهت خريد بخشي از ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرح افزايش ظرفيت توليد از 230 تن روزانه به 650 تن روزانه (طرح توسعه 420 تني)

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه:

صندوق توسعه ملی تاکنون ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است.

رئیس بانک مرکزی: تمامی کارتخوان های کشور پرونده مالیاتی دارند / آرامش خوبی در بازار ارز وجود دارد

آغاز معاملات توافقی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

اونس طلای جهانی1,788,80

یک مثقال طلا 5,940,000

یک گرم طلای18عیار 1,371,250

بلوک مدیریتی سرمایه گذاری و توسعه خوزستان در قیمت 46513معامله شد وساخت فروشنده این بلوک بود

مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای «ثبات‌بخشی و بهبود روند بازار سرمایه»

پیشنهاد تعریف پلتفرم مشترک خودرویی با چین و روسیه

ماد معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا)، زامياد (خزاميا) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي‌باشند

و به صورت خلاصه:

و در پایان بازار شاخص کل در معاملات امروز با کاهش حدود ۳٬۵۰۰ واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحدی با افت همراه شد.

هر چند در ابتدای بازار به واسطه معاملات فولاد شاخص کل افزایش یافت اما در ادامه با افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار،‌ شاخص کل نیز روند نزولی به خود گرفت و تا لحظات میانی این افزایش عرضه ادامه دار بود .

گروه بانکی‌ها و خودرویی‌ها که چند روز گذشته با افزایش تقاضا همراه بودند به دلیل اخبار مثبت برجامی ، امروز به واسطه نامشخص بودن وضعیت برجام،‌ در محدوده منفی معامله و با افزایش عرضه دنبال شدند ، با توجه به قرمز شدن بازار امروز و افت بیشتر نماگرها انتظار عدم به نتیجه رسیدن برجام برداشت می شد زیرا بازار قبل و بعد اخبار بسیار واکنش پذیر شده است و این قرمزی می توانست برداشت بدی به همراه داشته باشد و سهامدارانش را تا به نتیجه رسیدن اخبار برجامی نظاره گر سازد اما با نزدیک شدن به دقایق پایانی بازار افت دلار در بازار آزاد به عنوان سیگنال مثبت برجامی تلقی شد و شاهد افزایش تقاضا در این گروه‌ها بودیم .

امروز ارزش معاملات خرد دوباره به کم‌تر از دو هزار میلیاد تومان رسیده است و دوباره شاهد خروج پول بوده ایم و روزهای کم رونق دیگری در بازار بورس ایران رقم خورد ، موضوعی که نشان از نااطمینانی معامله گران و دست کشیدن از معاملات دارد با این مکانیزم بازار آزاد در بورس وجود گروه سیمانی ها با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با این گروه با افزایش تقاضا دنبال شد

در گروه خودرویی ها تک سهم خساپا توانست با رنج کشی مثبت روند رو به رشدش را برخلاف گروهش تنظیم سازد گروه های بیمه هم چنین کشاورزی و فولادی نیز توانستند روند سبزتری برخلاف جو کلی بازار در پیش گیرند و با ورود پول حقیقی روبرو یودند هم چنین در بازار امروز ورود پول به صندوق های درآمد ثابت نیز اتفاق افتاده است . با مشخص شدن اخبار برجامی تمامی این ابهامات از میان برداشته خواهد شد . امید است بازار بلاتکلیف تصمیمی جدی برای بهبود روان خود و سهامدارانش در پیش گیرد و از این بلاتکلیفی خارج شود .

این بود آنچه بر بازار امروز اتفاق افتاد

تا اخبار برجامی دگر و گزارشی دگر بدرود

واما جمله ی طلایی امروز:

آیینه شدیم
ترسیدیم از هر نقش
خود را در ما بفکن
باشد که فرا گیرد هستی ما را
و دگر نقشی ننشیند در ما..

کنترل نقدینگی با اهرم معافیت‌ مالیاتی ناشران بورسی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر سریع‌ تر راهکاری برای سامان‌ دهی نقدینگی در نظر گرفته نشود عواقب جبران‌ ناپذیری را به همراه خواهد داشت و مکانیزم بورس باید به اولویت نخست اقتصاد کشور تبدیل شود.

کنترل نقدینگی با اهرم معافیت‌ مالیاتی ناشران بورسی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمود شکری با بیان اینکه برای تقویت شرکت‌های بورسی باید معافیت‌های مالیاتی را اعمال و نقدینگی بیشتری را جذب بورس کرد اما جذب نقدینگی‌های سرگردان به بورس راهکارهایی دارد، گفت: جذب نقدینگی به بورس مستلزم این است که دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری حذر کرده و از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب دلالی جلوگیری کند.

جلوگیری از رونق بازارهای دلالی با هدایت نقدینگی به بورس

نماینده مردم تالش و رضوان‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه درحال حاضر میزان نقدینگی در کشور بالا است و این موضوع می‌تواند بازارهای موازی مالی را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: اگر مسئولان دولتی شرایطی را فراهم کنند که بخشی از نقدینگی‌های سرگردان به بورس سوق پیدا کند از رونق دوباره بازارهای دلالی ارز و مسکن جلوگیری می‌شود.

بورس کاملا برای جذب حجم قابل قبولی از نقدینگی آماده است. نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور در حال جولان است و اگر سریع‌تر راهکاری برای سامان‌دهی آن در نظر گرفته نشود عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

طبق برنامه ششم شرکت‌های دولتی و وابسته باید وارد بورس شوند

وی درخصوص اینکه چطور می‌توان نقدینگی‌های سرگردان را به بورس منتقل کرد، ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور تمام شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای دولتی باید وارد بورس شوند به همین دلیل باید هر چه سریع‌تر این اتفاق بیافتد.

این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه در نظر گرفتن تسهیلات و اعمال درست معافیت‌های مالیاتی موجب سوق دادن نقدینگی‌های سرگردان به سمت بورس می‌شود، اضافه کرد: بورس کاملا برای جذب حجم قابل قبولی از نقدینگی آماده است. نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور در حال جولان است و اگر سریع‌تر راهکاری برای سامان‌دهی آن در نظر گرفته نشود عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

بورس به اولویت نخست اقتصاد کشور تبدیل شود

شکری یادآور شد: مشکلات بسیاری در زمینه خصوصی‌سازی، بانک‌ها، رکود تولید و نوسانات محسوس نرخ دلار، فاصله گرفتن از بازار آزاد و حرکت به سمت اقتصاد رانتی در کشور وجود دارند که بورس می‌تواند راهگشای آن باشد، با این حال باید مکانیزم بازار و بورس به اولویت نخست اقتصاد کشور تبدیل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ابزارهای بسیاری مکانیزم بازار آزاد در بورس در بازار سرمایه ازجمله بازار سرمایه و بورس کالا وجود دارد که می‌تواند موجب جذب نقدینگی به سمت بازار بورس شود، اظهارکرد: اگر ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته شود هیجان بازار می‌خوابد و شاهد جذب نقدینگی در بازار خواهیم بود.

سودهای نجومی مکانیزم بازار آزاد در بورس واسطه‌ها از محل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: زمان آن فرارسیده که با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا و در چهارچوب بورس کالا، قیمت فولاد در حاشیه بازار کشف نرخ شده و تا حد امکان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم.

سودهای نجومی واسطه‌ها از محل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

علیرضا باغانی گفت: سخت‌گیری‌ها برای تداوم سیاست قیمت‌گذاری فعلی در بازار فولاد در نهایت به کاهش نرخ این محصول در بازار آزاد منجر شده است، ولی این نکته چندان هم برای واحدهای کوچک‌تر تولیدکننده فولاد خوش‌یمن نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد فولاد هر روز ادامه می‌یابد و سقف مجاز نوسان قیمت فولاد در بورس کالا از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافته است، افزود: همین داده به معنی آن است که اختلاف نرخ بین بورس و بازار آزاد با شتاب بیشتری کاهش می‌یابد، یعنی هزینه آزادسازی قیمت فولاد در بورس کالا در حال کاهش است.

وی اضافه کرد: این مطلب جذابیت توجه بیشتر به مکانیزم بازار را در کشف نرخ برجسته‌تر ساخته و اگر به رویکرد بازارهای رسمی و تقابل عرضه و تقاضای شفاف و کشف نرخ عادلانه توجه بیشتری کنیم می‌توان از شرایط پیچیده فعلی به سادگی عبور کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب که در کشور ما حجم تولید فولاد خام بیش از مصرف داخلی است اظهار داشت: بنابراین ناخودآگاه قیمت‌ها در بازار فولاد کمتر از قیمت‌های جهانی کشف خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده باشد که با تکیه بر مکانیزم بازار آزاد و در چهارچوب بورس کالا قیمت فولاد در حاشیه بازار کشف نرخ شده و تا حد امکان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم.

وی گفت: اصرار به قیمت‌گذاری دستوری با احتساب دلار 4200 تومانی واقعیتی است که بازارهای فولاد و پتروشیمی را متأثر ساخته و چهره چندگانه و نامتوازنی را ایجاد کرده است. بر این اساس این وضعیت به نفع هیچ کس نیست و تنها واسطه ها از این شرایط ناموزون سوء استفاده کرده و یک رانت بادآورده را به جیب می زنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت های پایه اعلامی در بورس کالا برای شمش فولاد نزدیک به 2200 تومان و برای میلگرد 2420 تومان است که البته در دستورالعمل فعلی اجازه سقف مجاز قیمتی 10 درصدی هم ارائه شده است. این در حالی است که در بازار آزاد بهای هر کیلوگرم میلگرد نزدیک به 4000 تومان و هر کیلوگرم شمش نزدیک به 3400 تومان قیمت گذاری می شود.

وی افزود: این اختلاف نرخ به صراحت نشان می دهد که یک رانت قیمتی محسوس بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شده، یعنی خرید از بورس و فروش در بازار به معنی سودآوری نجومی واسطه‌ها است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.