افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات


بازدهی بورس در هفته سوم فروردین 1401

رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟

در حالی بورس روند ناامیدکننده تابستان خود را همچنان ادامه می‌دهد که همواره به عنوان یکی از بازارهای جذاب به ویژه در شرایط تورمی مطرح بوده‌است. به گونه‌ای که میانگین بازدهی ماهانه حقیقی بورس از سال ۱۳۸۷ برابر با ۱.۷ درصد بوده است. با این وجود طی حدود ۱۰ ماه گذشته میانگین بازدهی بورس بر اساس تغییرات شاخص کل تقریبا برابر با صفر بوده اما در همین بازه زمانی میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۷ درصد گزارش شده که حاکی از عملکرد ضعیف بورس است. آیا رابطه مثبت بازدهی بورس و تورم قطع شده است؟

به گزارش بیداربورس به نقل از اقتصادآنلاین بورس همواره به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح بوده‌است؛ بازاری که به ویژه در شرایط تورمی یک از بهترین بهترین عملکردها را میان بازارهای مالی برای حفظ ارزش قدرت خرید داشته و نقش خوبی را به عنوان سپر تورمی ایفا کرده است. نگاهی به آمارهای بلندمدت نیز تاکیدی بر این موضوع است. در حالی میانگین بازدهی ماهانه بورس بر اساس تغییرات شاخص کل از سال ۱۳۸۷ برابر با ۳.۵ درصد بوده‌ که میانگین تورم ماهانه در این بازه زمانی برابر با ۱.۸ درصد بوده است. به بیان دیگر میانگین بازدهی ماهانه حقیقی بورس در این بازه زمانی برابر با ۱.۷ درصد بوده است.

با این وجود طی حدود ۱۰ ماه گذشته میانگین بازدهی بورس بر اساس تغییرات شاخص کل تقریبا برابر با صفر بوده اما در همین بازه زمانی میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۷ درصد گزارش شده است.

رابطه مثبت بازدهی بورس و تورم قطع شده است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا نگاهی به آمارها می‌اندازیم. نمودار زیر روند بازدهی ماهانه شاخص کل و تورم ماهانه را از سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد. هرگاه اقتصاد کشور یه دوره تورمی بالا را تجربه کرده و یا به بیان دیگر تورم ماهانه به بالاتر از میانگین بلندمدت خود رفته است، بازدهی ماهانه شاخص کل نیز به بالاتر از میانگین بلندمدت خود دست یافته است.

رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟ / معضلی به نام شاخص‌ بازی!

در باکس مشکی رنگ که مربوط به اوایل دهه ۹۰ است، اقتصاد ایران یک شوک تورمی بالا را تجربه کرد و میانگین تورم ماهانه در بازه زمانی شهریور ۱۳۹۱ تا آذر ۹۲ به ۲.۷ درصد رسید که تقریبا دو برابر میانگین بلندمدت خود بود. در این بازه زمانی میانگین بازده ماهانه بورس نیز به ۸.۴ درصد افزایش یافت که تفاوت محسوسی با میانگین بلندمدت خود یعنی ۳.۴ درصد داشت.

در باکس قرمز رنگ از اوایل سال ۱۳۹۷ هم دوباره اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی شدید شد و میانگین تورم ماهانه از مرداد سال ۱۳۹۷ تا پایان تیر ۱۳۹۹ به ۲.۷ درصد رسید. در این بازه زمانی میانگین بازده ماهانه بورس به ۱۳.۶ درصد رسید.

با این وجود از مرداد ۱۳۹۹ هر چند که اقتصاد ایران همچنان تورم بالایی را ثبت کرد اما بورس بازدهی مناسبی را تجربه نکرده است. میانگین تورم ماهانه بین مرداد ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ماه امسال برابر با ۳.۵ درصد بوده که در این مدت میانگین بازدهی ماهانه شاخص کل به منفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است. (باکس نارنجی)

چرا رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟

در میان عوامل متعدد به نظر می رسد اتفاقات و جهش بورس در حد فاصله نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۱۳۹۹ یکی از عوامل کلیدی در چرایی این شرایط است. برای آنکه بتوانیم نحوه عملکرد بورس در برابر تورم را بررسی کنیم نگاهی به روند شاخص کل که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شده است می‌اندازیم.

رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟ / معضلی به نام شاخص‌ بازی!

همانگونه که مشخص است تا پاییز سال گذشته شاخص کل تعدیل شده بر اساس تورم از سال ۱۳۸۷ یک روند صعودی داشته و در اطراف خط روند خود در حال نوسان بوده است. این روند صعودی خود بیانگر بازدهی حقیقی مثبت بورس طی این مدت است و همانگونه که از نمودار می توان مشاهده کرد در زمانی های تورمی، شاخص تعدیل شده به بالاتر از خط روند خود نفوذ می‌کند که حاکی از عملکرد مناسب بورس در زمان‌های تورمی است.

اما حالا اگر بازه زمانی را تا پایان خرداد ماه امسال ادامه دهیم متوجه موضوع مهمی خواهیم شد. در بازه زمانی پس از پاییز سال ۱۳۹۸ شاهد یک افزایش شدید در شاخص کل تعدیل شده بر اساس تورم هستیم که فاصله قابل توجهی از خط روند بلندمدت خود گرفته است.

رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟ / معضلی به نام شاخص‌ بازی!

همانگونه که از نمودار فوق مشخص است جهش شدید بورس که به واسطه دخالت‌های خارجی در آن زمان شکل گرفت، باعث شد بورس از روند تعادلی بلندمدت خود فاصله بگیرد. در این شرایط یعنی زمانی که یک متغیر از تعادل بلندمدت خود خارج شود دیگر عواملی که پیش‌تر بر روی آن اثرگذار بودند در دوره زمانی بازگشت به تعادل قبلی و یا رسیدن به تعادل جدید، لزوما دیگر همان تاثیر قبلی را ندارد.

آیا باید منتظر اصلاح بیش‌تر شاخص کل باشیم ؟

پاسخ به این سوال دشوار است اما برای آنکه به شهود نسبی دست پیدا کنیم، شاید بررسی روند P به E بازار بتواند کمی این ابهام را برطرف سازد. بر اساس داده های تاریخی از سال ۱۳۸۱ ، نسبت PبهE بازار حدود ۷.۵ واحد بوده‌است. روز شنبه ۱۸ تیر ماه این عدد برابر با ۸.۴ واحد بود. نمودار زیر روند تاریخی نسبت PبهE بازار را نشان می‌دهد:

رابطه بورس و تورم تغییر کرده است؟ / معضلی به نام شاخص‌ بازی!

همانگونه که مشخص است به نظر می‌رسد که پس از جهش عجیب نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۱۳۹۹، نسبت قیمت به سود کل بازار به میانگین بلند مدت خود رسیده است و لذا شاید ایده کاهش بیش‌تر شاخص دور از انتظار باشد.

شرایط امروز بورس، نتیجه شاخص ‌سازی است

همانگونه که مشخص است، شاخص کل تعدیل شده بر اساس تورم، نسبت به روند بلندمدت خود فاصله گرفته و هنوز به میانگین بلندمدت خود بازنگشته است. در نقطه مقابل نسبت قیمت به درآمد بازار عملاً به سطح بلندمدت خود رسیده است. کنار هم قرار دادن این دو معیار نشان می‌دهد که دستکاری‌های قیمتی در قالب شاخص‌سازی و مثبت کردن شاخص با حمایت از تعداد محدودی سهام شاخص‌ساز چه تبعات سنگینی برای بازار به همراه دارد. نکته مهمی که در اقتصاد وجود دارد این است که متغیرهای اقتصادی به تعادل بلند مدت خود خواهند رسید و تنها مساله، مدت زمان رسیدن به تعادل است. هر چقدر دخالت‌های بیرونی بیش‌تر باشد، مدت زمان رسیدن به تعادل هم بیش‌تر خواهد بود. به همین دلیل است که اصلاح بورس فرسایشی شده و با گذشت حدود دو سال از اصلاح شاخص، همچنان شاهد روند فرسایشی معاملات هستیم.

اعتمادی که از دست رفته است

موضوع دوم به کاهش شدید ارزش معاملات باز می‌گردد. مجموع اتفاقات دو سال گذشته بورس و زیانی که بسیاری از سهامداران خرد تجربه کردند، یک نتیجه تلخ را برای بازار به یادگار گذاشت؛ از یکسو بسیاری از افراد برای همیشه از بازار خداحافظی کردند و از سوی دیگر، نگاه بلندمدت به نگاه نوسان‌گیری و معاملات کوتاه مدت تغییر کرد. نتیجه چنین شرایطی ترسی است که در معاملات شاهد هستیم و تا زمانی که چنین نگاهی در بازار حاکم باشد، به نظر نمی‌رسد شاهد تغییر محسوسی در روند معاملات باشیم.

شرایط کنونی چه ناشی شاخص‌سازی و یا ترس معامله‌گران، زخمی است که سیاست‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر بدنه بازار سرمایه به جا گذاشته است.

رشد ۷ هزار واحدی بورس در هفته اخیر

شاخص کل بورس این هفته را با رشد خفیف بیش از ۷ هزار واحدی نسبت به هفته قبل پایان داد.

به گزارش اقتصاد سالم؛شاخص کل بورس این هفته را با رشد خفیف بیش از ۷ هزار واحدی پایان داد.

معاملات روز شنبه
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز شنبه با رشد ۲۸۶۸ واحدی مواجه شده و به یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید، نمادهای شپنا، شبندر، خودرو و خساپا بیشترین تأثیر مثبت را بر معاملات بورس تهران گذاشته و نمادهای بفجر، کگل و فارس بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بر جای گذاشتند.

نمادهای شستا، شپنا، خگستر، خودرو، خساپا، شبندر و کالا نیز نمادهای پرتراکنش بورس تهران بودند، ارزش معاملات خرد نسبت به معاملات روز سه شنبه هفته گذشته با افزایش مواجه شده و به ۲,۱۰۹ میلیارد تومان رسید در هفته گذشته ارزش معاملات به کف خود رسیده و از در کانال یک هزار میلیارد تومان معامله شد که امروز با افزایش نسبتاً خوبی همراه بود.لیدرهای بازار خودرویی، پالایشی و پتروشیمی‌ها بودند و بعد از آنان نیز گروه عرضه برق و گاز قرار گرفت.خروج نقدینگی یا به عبارت دیگر خرید حقوقی ۷۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به معاملات هفته گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد، نکته مثبت دیگر خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به میزان ۳۹۹ میلیارد تومان بود، ۴۹ نماد در معاملات امروز به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان صف خرید بوده و ۵۴ نماد به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان نیز در وضعیت صف فروش قرار داشتند.

معاملات روز یکشنبه

امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۱۶۳۹ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسید تا بازار افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات دوباره به محدوده بحرانی برسد زیرا از دست رفتن حمایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی می‌تواند وضعیت بازار را با هیجان فروش بسیار بیشتری مواجه کند.

در معاملات امروز شاخص کل ریزش ۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده و شاخص کل هم وزن ریزش ۱.۴۷ درصدی را شاهد بود، نمادهای شستا، کچاد، کگل، شپدیس، حکشتی، میدکو، وپاسار، شبندر، بفجر، خودرو، ومعادن و خساپا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود نشان دادند.

در معاملات یکشنبه ۱۰۲ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشته که این میزان صف فروش بسیار قابل توجه است، همچنین ۳۹۰ نماد نیز منفی معامله شده و تنها ۷۷ نماد مثبت بوده و از میان آنان ۳۱ نماد صف خرید بودند.

ارزش معاملات خرد اما در روز یکشنبه به محدوده ۲,۲۰۹ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به دیروز تغییر چندانی نداشته اما نسبت به هفته قبل با افزایش همراه است. امروز بازار با ۶۲۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی همراه بوده و تنها با ۲۵ میلیارد تومان ورود پول هوشمند همراه بود که بسیار اندک است.

شنبه در برخی از محلات تهران به ویژه بازار تهران برخی از اغتشاشگران به صورت هدفمند وارد شده تا به اقتصاد و بازار ضربه زنند و یکشنبه بازار در واکنش به آن شرایط ملتهب ریزشی را تجربه کرد.

معاملات روز دوشنبه
شاخص کل بورس در روز دوشنبه نیز به ریزش خود ادامه داد اما این ریزش نگران کننده نبود، شاخص کل با ریزش ۱۱۵۶ واحدی در معاملات دوشنبه به یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحد رسید، شاخص کل و شاخص کل هم وزن امروز به یک میزان و به اندازه ۰.۰۹ درصد ریزش را ثبت کردند اما شاخص آزاد شناور با رشد ۰.۱۲ درصدی و شاخص بازار اول با رشد ۰.۰۶ درصدی مواجه شده و شاخص بازار دوم نیز ۰.۲۶ درصد افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات ریزش را کسب کرد.

نمادهای شپنا، شبندر و شفن بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته و نمادهای میدکو، وپاسار و فملی نیز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند، نمادهای شستا، شپنا، خگستر، خودرو و خساپا نیز جزو نمادهای پرتراکنش معاملات امروز بودند.

ارزش معاملات خرد دوشنبه ۲,۲۶۴ میلیارد تومان بود که نسبت به دیروز تغییر مهمی نداشته است، ارزش صف خرید در معاملات امروز ۱۵۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین هفتگی با افزایش نزدیک به ۵۰ میلیارد تومانی همراه است و ارزش صف فروش نیز نسبت به روز قبل کاهشی بوده و ۱۴۹ میلیارد تومان بود. تقریباً بازار ۵۰ درصدی بود، یعنی ۵۰ درصد مثبت و ۵۰ درصد منفی، تعداد نمادهای مثبت ۲۶۸ نماد و تعداد نمادهای منفی ۲۵۲ نماد بود.

معاملات روز سه شنبه
شاخص کل اما در روز سه شنبه با رشد خوبی مواجه شده و توانست برخی از ریزش یکشنبه را جبران کند، شاخص با رشد ۹۶۶۲ واحدی باز هم به ناحیه یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحدی رسید، شاخص کل رشد ۰.۷۴ درصدی را تجربه کرده و به یک میلیون ۳۱۳ هزار واحدی رسید، شپنا، فولاد، فملی، شبندر، شتران، شپدیس و نوری بیشترین تأثیر مثبت را داشتند.

نمادهای پرتراکنش نیز عبارت است از: شستا، شپنا، شتران، خگستر، خساپا، شبندر و خودرو. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۴۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۹۱۵ رسید. نمادهای فرابورسی زاگرس، شگویا، دماوند، غصینو، ددانا، خدیزل و بپاس نیز بیشترین تأثیر را در شاخص کل فرابورس از خود بر جای گذاشتند.

نمادهای پرتراکنش نیز عبارت است از: دی، وطوبی، فرابورس، تلیسه، گکوثر، ددانا و سبزوار نیز نمادهای پرتراکنش فرابورس بودند.

ارزش معاملات خرد عدد ۲,۲۴۶ میلیارد تومان بود که نسبت به دوشنبه تفاوت چندانی نکرده است، که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۵% کاهش داشته است.

ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به دوشنبه افزایش داشته و به ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده و ارزش صف‌های فروش نیز به ۷۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دو روز پیش کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.دوشنبه تقریباً نیمی از بازار مثبت و نیمی دیگر منفی بود اما سه شنبه نمادهای مثبت ۳۷۴ نماد و نمادهای منفی نیز ۱۳۶ عدد بودند، ۸۶ نماد صف خرید بوده و ۳۸ نماد نیز در وضعیت صف فروش قرار داشتند. در معاملات روز سه شنبه گروه‌های زغال سنگ، غذایی و لاستیک و پلاستیک بیشترین ارزش معاملات را کسب کردند.

معاملات روز چهارشنبه
بازار سرمایه چهارشنبه نیز با رشد ۶۲۰۵ واحدی به ناحیه یک میلیون ۳۱۹ هزار واحد بازگشت، شاخص کل با رشد ۰.۴۷ درصدی در معاملات امروز همراه شده و شاخص کل هم وزن نیز رشد ۰.۳۷ درصدی را تجربه کرد، اما بیشترین رشد به شاخص بازار اول با رشد ۰.۵۷ درصدی تعلق گرفت، شاخص بازار دوم نیز رشد ۰.۳۶ درصدی و شاخص آزاد شناور نیز رشد ۰.۴۴ درصدی را تجربه کردند.

ارزش معاملات خرد چهارشنبه عدد ۲,۱۱۰ میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به سه شنبه با کاهش نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومانی همراه است، در معاملات روز آخر نمادهای مثبت ۱.۲ برابر نمادهای منفی بودند که دیروز این نسبت نیز بهتر بود. ۷۳ نماد در وضعیت صف خرید و ۴۱ نماد نیز در وضعیت صف فروش قرار گرفتند.

پیش بینی بورس در هفته سوم فروردین 1401

پیش بینی بورس در هفته سوم فروردین 1401

در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش رشد کرده بود، ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی نیز افزایش یافت.

به گزارش تیتربرتر؛ در هفته اخیر شاهد افزایش میانگین ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6 هزار و 664 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 512 میلیاردی هفته پیشین، رشد 48 درصدی داشته است.

در این هفته کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز دوشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 4 هزار و 103 میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز سه‌شنبه ثبت شد که به رقم 5 هزار و 591 میلیارد تومان بالغ شد.

رونق معاملات سهام در دومین هفته معاملاتی سال 1401

رونق معاملات سهام در دومین هفته معاملاتی سال 1401

رونق معاملات سهام در دومین هفته معاملاتی سال 1401

در این هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را داشتند. نمادهای خودرو (ایران خودرو) و خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام در هفته اخیر را داشتند.

روز یکشنبه نمادهای وپاسار، میدکو و خودرو به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را داشتند و خودرو بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خودرو در صدر جدول معاملات بود و روز چهارشنبه خگستر، خساپا و خودرو در رتبه‌های اول تا سوم جدول ارزش معاملات قرار گرفتند. در آخرین روز کاری هفته خساپا، خگستر، خودرو و ولساپا بیشترین حجم معاملات را داشتند.

رشد معاملات کل بازار سهام

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته 54 هزار و 371 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 5 هزار و 784 میلیاردی هفته پیشین، رشد 840 درصدی داشته است.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی رشد شدیدی داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 46 هزار و 146 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 165 برابر -معادل 16 هزار درصد- افزایش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 28 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 121 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 299 میلیارد تومان رسید که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

بازدهی بورس در هفته سوم فروردین 1401

بازدهی بورس در هفته سوم فروردین 1401

بازدهی بورس در هفته سوم فروردین 1401

در وجه دیگری از بازدهی بازارها در هفته سوم فروردین ۱۴۰۱، شاخص کل بورس رشد کرد. بازار سرمایه، هفته گذشته را در سطح یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۷۹ واحد به پایان رساند.

این در حالی است که شاخص کل بورس روز چهارشنبه، ۱۱ فروردین به حدود یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۱۴۸ واحد رسید. این ارقام به معنای رشد ۲٫۲۱ درصدی شاخص کل است.

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل بورس هفته دوم فروردین ۱۴۰۱، گفت: از اولین روز معاملاتی سال ۱۴۰۱، بازار شرایط خوبی داشت. گروه خودرویی خصوصا نمادهای خودرو و خساپا لیدر بازار بودند. ارزش معاملات نیز شرایط خوبی را پشت سر گذاشت.

او افزود: اما روز شنبه آینده احتمالا بورس روند منفی به خود می‌گیرد. کلیت بازار در هفته آینده مثبت نیست و بر اساس معاملات تا روز دوشنبه می‌توان میزان اصلاح بازار تا پایان ماه را بررسی کرد.

جهش ۱۳۰ درصدی حجم معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: جهش ۱۳۰ درصدی حجم معاملات بورس کالا در سال ۱۴۰۰ و رسیدن ارزش معاملات آن به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان حاکی از ارتقای شفافیت و مقابله با سهمیه‌بندی نورچشمی‌ها است.

سخنگوی دولت ادامه داد: با عرضه کالاهای متنوع‌تر در بورس کالا بازهم می‌توان به سوی حذف رانت‌ها و مقابله عملی با فساد رفت.

توان و موقعیت حقیقی ها در بورس

توان و موقعیت حقیقی ها در بورس

توان و موقعیت حقیقی ها در بورس

معاملات بازار سهام در دومین هفته کاری سال (هفته سوم فروردین) با بازدهی شاخص ها در بورس و فرابورس روبه رو بود. شاخص کل بورس در یک هفته گذشته با بازدهی مثبت 2.2 درصد و شاخص کل هم وزن (بورس) نیز با بازدهی مثبت 3.11 درصد روبه رو شد. وضعیت مزبور نشان داد همچنان حرکت روبه جلوی سهم های کوچک تر نسبت به سهم های بزرگ (شاخص سازها) با توان بیشتری همراه است. شاخص کل فرابورس هم در پایان هفته جاری نسبت به هفته قبل با بازدهی مثبت 2.79 درصد مواجه شد.

شاخص ها البته در پایان هفته ساز ناموزونی داشتند؛ به طوریکه اگرچه حرکت روبه جلوی شاخص کل هم وزن (بورس) و شاخص کل فرابورس از ابتدا تا پایان هفته در مسیر صعودی قرار داشت، اما شاخص کل بورس در پایان هفته (چهارشنبه 17 فروردین) از صعود بازماند و قرمز رنگ شد.

رشد پلکانی تقویت توان حقیقی ها در بورس و فرابورس

بررسی ارزش کل معاملات و معاملات خُرد بازار سهام در هفته جاری هم نشان میدهد که شرایط نوسانی بوده اما ارزش معاملات خُرد در بازار سهام نسبت به هفته قبل با توان بیشتری از سوی حقیقی ها دنبال میشده است. آنچه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را نسبت به نشانه های رونق بازار سهام خوشنود کرده، رشد تدریجی و پلکانی تقویت توان حقیقی ها در معاملات بوده است.

سرانه معامله حقیقی ها هم نشان میدهد که حقیقی ها در معاملات در موقعیت خرید از برتری نسبی بهره بردند و بیشتر حقیقی ها در معاملات خریدار بودند.

برتری آشکار خریداران نسبت به فروشندگان در بورس و فرابورس

از سوی دیگر تراز پول حقیقی ها همسو با خوش بینی های معامله گران نبود. به طوریکه در طول هفته حقیقی ها به جز روزهای ابتدا و انتها، خروج پول از بازار سهام و صندوق ها را در دستورکار قرار دادند.

بررسی ارزش نمادهای دارای صف خرید و فروش هم نشان از برتری نسبتا واضح و آشکار خریداران به فروشندگان داشت. با این وصف هر چه به پایان هفته نزدیک میشدیم از توان صف های خرید کاسته میشود. این در حالی بود که توان صف های فروش چندان تغییر قابل توجهی نداشت.

پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟

در حالی پا به هفته دوم مهر ماه می گذاریم که شرایط کلی حاکم بر بازار سهام تغییری نکرده و همچنان ریسک های مهم بورس به قوت خود باقی مانده‌اند؛ عواملی که تلخ ترین تابستان بورس را در ۱۵ سال گذشته رقم زد. با این وجود نگاهی به روند برخی از متغیرهای اثرگذار این امیدواری را ایجاد می کند که شاید شاخص کل بتواند پس از مدت ها،‌ بازدهی هفتگی مثبتی را ثبت کند.

پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟

 • ارزش معاملات خرد
 • ورود (خروج) پول حقیقی
 • پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛‌ بازار سهام در حالی هفته اول مهر ماه را پشت سر گذاشت که با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و سه شنبه، تنها سه روز معاملاتی غیرپیوسته داشت. در این هفته بازار دو نیمه متفاوت را پشت سر گذاشت؛ روز شنبه معامله گران یکی از روزهای سخت بازار سهام در سال ۱۴۰۱ را تجربه کردند. شاخص کل با افت بیش از ۲۷هزار واحدی،‌ دومین کاهش شدید سال ۱۴۰۱ را ثبت و شاخص هم وزن با بیش از ۹هزار واحد،‌ سنگین ترین اصلاح روزانه امسال را تجربه کرد. همچنین حقیقی های بازار معادل ۲۸ درصد ارزش معاملات خرد پول از بازار خارج کردند که شدیدترین خروج پول حقیقی امسال نسبت به ارزش معاملات خرد بود.

اما شرایط در دو روز دیگر تغییر کرد؛ شاخص کل روز دوشنبه بیش از ۶هزار واحد و روز چهارشنبه بیش از ۱۲ هزار واحد افزایش پیدا کرد. هر چند از ابتدای شهریور ماه،‌ بازار سهام دو روز متوالی صعود شاخص کل را تجربه نکرده بود،‌با این وجود این دو روز هم نتوانست عقبگرد روز شنبه را جبران کند و در نهایت بازدهی هفتگی ۰.۶- درصدی برای شاخص کل ثبت شد تا برای ششمین هفته متوالی شاخص کل بازدهی منفی را تجربه کند.

شاخص هم وزن عملکرد ضعیف تری نسبت به شاخص کل داشت و بازدهی ۰.۸- درصدی را تجربه کرد تا پس از ۷هفته متوالی که شاخص هم وزن بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل ثبت می کرد،‌ این روند معکوس شده باشد.

بورس شاخص کل

ارزش معاملات خرد

این هفته کمی میانگین روزانه ارزش معاملات خرد بهبود یافت. با این وجود به نظر می رسد که دلیل این موضوع نیز معاملات روز شنبه باشد که ارزش معاملات خرد به سطح ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. همان روزی که ۲۸ درصد ارزش معاملات خرد مربوط به خروج پول حقیقی بود. چرا که در دو روز دیگه ارزش معاملات خرد در سطح ۲هزار میلیارد تومان باقی ماند. بنابراین افزایش میانگین ارزش معاملات خرد در هفته اول مهر ماه از یکسو بسیار اندک بوده است و از سوی دیگر،‌بیش تر تحت تاثیر خروج پول حقیقی بود. موضوعی که با توجه به تعطیلات این هفته چندان دور از انتظار نبود.

ارزش معاملات خرد

ورود (خروج) پول حقیقی

در هفته اول مهر ماه هر چند در چهاشنبه شاهد ورود پول حقیقی بودیم اما به واسطه تشدید خروج پول حقیقی در روز شنبه،‌ میانگین روزانه خروج پول حقیقی در هفته اول مهر نسبت هفته پایانی شهریور کمی تشدید شد. در این هفته حقیقی ها به طور میانگین روزانه ۲۳۳ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

پول حقیقی

پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر

هر چند که شاخص کل در دو روز معاملاتی پایانی هفته اول مهر ماه توانست روند صعودی در پیش بگیرد اما همانگونه که در گزارش پیشین اشاره شد، روند معاملات در روز چهارشنبه حاکی از افزایش فشار فروش داشت؛ به گونه ای که شاخص کل در نیم ساعت پایانی با افت همراه شد که می تواند به عنوان یک سیگنال منفی برای بازار روز شنبه محسوب شود.

با این وجود با نگاهی به چارت شاخص کل می توان بیان کرد که بازار سهام در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است؛ شرایطی که غالباً با افزایش تقاضا و رشد شاخص کل همراه بوده است. موضوعی که می تواند احتمالا به مثبت شدن بازار سهام در هفته آینده بینجامد. اما در این میان انتشار اخباری مبنی بر تحریم چند شرکت ایرانی به عنوان یک شوک بیرونی برای بازار عمل می کند. هرچند متاسفانه شکست مذاکرات به افزایش احتمالی قیمت دلار می انجامد و در میان مدت رشد بازار سهام را به همراه دارد اما در کوتاه مدت شوک تشدید تحریم ها می تواند به نزول بورس بینجامد.

نکته دیگر بازار سهام به انتشار گزارش های ماهانه و همچنین صورت های مالی مربوط به نیمه نخست سال بر می گردد که احتمالا برخی از نمادها با اقبال بیش تری همراه باشند و باید دید که گزارش های ۶ماهه می تواند کلیت بازار را به سمت بالا سوق دهد.

به طور کلی نیروهای مثبت و منفی متعددی بر بازار فردا اثر گذارند؛ اگر خبر مربوط به تشدید تحریم ها نبود،‌ می توانستیم احتمال افزایش تقاضا برای بازار سهام فردا را بیش تر در نظر بگیریم. اما در این شرایط باید دید که واکنش معامله گران به این خبر چیست. به ویژه آنکه چند خبر نیز حاکی از احتمال تشدید تحریم ها دارد؛ پایگاه اینترنتی «واشنگتن فری بیکن» مدعی شد که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است و برخی دیگر مدعی هستند که آمریکا در حال برنامه ریزی برای تشدید تحریم های نفتی ایران است.

فرمول حجم مبنا

فرمول حجم مبنا

اگر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیده‌اید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟! اصلا حجم مبنا چه کاربردی دارد؟!

به طور کلی حجم مبنا با هدف کاهش میزان نوسانات سهام و ریسک معاملات در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود. اما برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر سوالاتمان، ابتدا باید کمی در مورد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی توضیح دهیم. اگر شما هم علاقمند به درک فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید …

قیمت آخرین معامله

همان طور که از نام آن مشخص است، به آخرین قیمتی که سهام یک شرکت بر روی تابلوی معاملات بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، قیمت آخرین معامله می‌گویند. این عدد در تابلوی معاملات با عنوان “معامله” یا “آخرین معامله” نوشته شده است.افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات

قیمت پایانی

قیمت پایانی در واقع عبارت است از “ میانگین وزنی قیمت سهام در طول زمان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا “.

لازم به ذکر است که قیمت پایانی هر روز، مبنای نوسانات قیمت روز بعد معاملاتی قرار می‌گیرد. مثلا اگر قیمت پایانی روز چهارشنبه برای یک سهم عدد ۱۰۰۰ ریال باشد، بازه مجاز نوسان قیمت در روز معاملاتی بعد یعنی شنبه، ۵% مثبت (۱۰۵۰ ریال) و ۵% منفی آن (۹۵۰ ریال) است.

نحوه تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام

برای درک بهتر اثر حجم مبنا بر قیمت پایانی اجازه دهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم:

مثال : فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از ۹۵۰ ریال تا ۱۰۵۰ ریال بوده و حجم مبنای آن ۲۰۰۰ سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید :

الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:

فرضا ۸۰۰ برگه سهم با میانگین وزنی قیمت ۱۰۳۰ ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از :

قیمت پایانی روز قبل + [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی

با توجه به داده های زیر :

میانگین وزنی قیمت معامله شده = ۱۰۳۰ ریال
قیمت پایانی روز قبل = ۱۰۰۰ ریال
تعداد معامله شده = ۸۰۰ برگه سهم
حجم مبنا = ۲۰۰۰ سهم

قیمت پایانی برابر با ۱۰۱۲ ریال خواهد بود.

ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:

قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.

حال می‌رسیم به نحوه محاسبه حجم مبنا برای سهام شرکت‌های مختلف …

فرمول حجم مبنا

بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، روش جدید محاسبه حجم مبنا از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ اجرا می‌شود. بر این اساس محاسبات حجم مبنا مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ می‌گردد.

 • برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست عدد ۰/۰۰۰۴ را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم مبنای آن شرکت محاسبه شود.

اما استثناهایی هم وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم …

تعریف ارزش مبنا

با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده (در بالا) در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش مبنا به دست می‌آید.

فرمول حجم مبنا در شرکت‌های بورسی

 • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
  • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
  • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
   • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
   • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
   • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

   فرمول حجم مبنا در شرکت‌های بورسی

   فرمول حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)

   • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
    • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
    • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
    • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
    • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
     • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
     • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
     • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

     فرمول حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)

     فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس

     • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
      • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
      • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
       • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
       • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
       • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

       فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس

       فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس

       • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
        • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
        • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
        • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
        • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
         • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
         • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
         • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

         فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس

         فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس

         • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
          • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
          • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
           • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
           • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
           • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

           فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس

           در گذشته نحوه افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات محاسبه فرمول حجم مبنا اندکی متفاوت بود. همچنین حجم مبنا در نمادهای فرابورس و بازار پایه لحاظ نمی‌شد. لذا بسیاری از نظرات این مقاله بر اساس روش قدیمی محاسبه (قبل از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸) پاسخ داده شده‌اند.

           روش قدیمی فرمول حجم مبنا

           خب حالا به نحوه محاسبه حجم مبنا می‌پردازیم.

           تا پیش از اسفند سال ۱۳۹۳ حجم مبنا برای هر سهم تقریبا عدد ثابتی بوده و هر سال یک بار توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران محاسبه می‌شد.

           اما در حال حاضر این عدد به صورت هفتگی محاسبه می‌شود و در ابتدای هر هفته داخل صفحه نماد هر سهم قرار می‌گیرد.

           این مصوبه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۳ در حال اجراست.

           حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برابر با ۰/۰۰۰۴ تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا می‌بایست ۱۰ میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

           طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است به سادگی روش زیر را دنبال کنید:

           ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم می‌کنیم.

           عدد بدست آمده حجم مبنای ما خواهد بود.

           اما لازم است یک تبصره را در آن رعایت کنیم.

           عدد بدست آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب می‌کنیم:

           1. اگر عدد بدست آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
           2. اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
           3. اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.

           چکیده مطلب :

           همان‌طور که گفته شد حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور ما برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کنترل کردن نوسانات شدید بازار به وجود آمده است. در این مقاله علاوه بر تعریف حجم مبنا و نحوه اثرگذاری آن بر قیمت پایانی سهام، به فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن پرداختیم.

           به طور کلی و به صورت خلاصه فرمول محاسبه حجم مبنا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تعداد سهام شرکت ضربدر ۰.۰۰۰۴

           اما در محاسبات حجم مبنا استثناهایی هم وجود دارد که در این مقاله به صورت تفکیک شده توضیح داده شدند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.